^ Vissza Fel
köszöntő címke bejegyzései:

A betlehemi csillag ébresszen fel minket!

Mozaik  ,   2010. december 24. péntek 
 534

Jöjj, népek ígérete, Úr Jézus! Örvendeztess minket isteni jelenléteddel! Rászorulunk tanácsra, oltalomra! Jöjj hát, gyógyítsd vakságunkat, segítsd fogyatékos, gyönge embervoltunkat! Jöjj, Isten ereje, Isten bölcsessége! Fordítsd éjünk nappallá, oltalmazz veszélytől, világosítsd vakságunkat, acélozd bátorságunkat, vezess minket hűségben. Irányíts akaratod útján e földi zarándoklásban, míg befogadsz az örök városba, melyet Magad alapoztál nekünk. A római világban, hol erő, jog és politika országol, e hatalomé az egész föld. Cséplőgépe a nemzeteknek a föld határáig. Fehér, bíborszegélyű tógákban jár a gőg és a beteg lélek.

Mint Isten előtt borulunk le, és úgy magasztaljuk Őt

Mozaik  , ,   2010. december 24. péntek 
 538

Szeretnék először valami olyat írni, ami ünneprontásnak tűnik, hogy aztán annál méltóbban tudjuk ünnepelni karácsony Királyát, a mi hatalmas Üdvözítőnket, aki az Úr Krisztus. Valaki azt írja, hogy a keresztyéneknek is van egy aranyborjújuk. Egy bálvány, akit az élő Isten helyett imádnak. Ez pedig a betlehemi kisded, a Jézuska – így becézve – vagy Kisjézus. Őt belefektetik a bölcsőbe, szépen feldíszítik, és örök gyermekségre ítélik. Így tudniillik sokkal kényelmesebb nekik. Mert így olyan kis aranyos marad. Olyan picike, aki beszélni sem tud, ezért nem szól bele az életükbe. Olyan kis tehetetlen, tedd ide-tedd oda, akivel azt tesznek, amit akarnak, és nem Ő rendelkezik velük.

Az Ige testté lett

Mozaik  , ,   2010. december 24. péntek 
 525

 

Isten kegyelme és szeretete alászállott a világra. Ilyenkor Karácsonykor mi is, talán jobban, mint máskor igyekszünk kifejezni szeretetünket mások iránt. Útnak indul ilyenkor sok üdvözlőlap, SMS, telefonhívás. Azonban igazi szívbéli örömöt úgy kaphatunk, és úgy adhatunk, ha személyes találkozásokkal örvendeztetjük meg egymást. Milyen sokat jelent a szülőnek, nagyszülőnek, testvérnek, rokonnak, barátnak, ha személyesen adjuk át nekik szeretetünk jelét, nem pedig személytelen eszközök által. Ugyan így van az Istennel való kapcsolatunkban is. Nem elég csak úgy gondolni a karácsonyra, mint ünnepre.

Jézus megmutatta a menekülés útját

Mozaik  , ,   2010. december 24. péntek 
 788

Tele van a világ látszatmegoldásokkal. A mélység nem számít, csak a felszín. Ha jó a csomagolás, a lényeg lehet silány. Ez sajnos, a karácsonyra is igaz. Már évek óta figyelem az ünnepet: a készülődést, a karácsonyi szokásokat, köszöntőket, képeslapokat, zenei és egyéb művészi előadásokat… Nincs jelen a lényeg! A Karácsony a Názáreti Jézus születésnapja lenne. Milyen karácsonyi ünneplés az, amelyik pont az ünnepeltet űzi el, a születésnapi megemlékezésnek, még a környékéről is? Azt hajtogatjuk, hogy a Karácsony a szeretet ünnepe. De nem mindegy, hogy melyik szeretet az, amiről a Karácsony szól. Az a szeretet ugyanis, amit mi mutatunk egymás felé, kétlem, hogy kevés kivétellel, ünneplésre méltó lenne…

Az Ő útja mindig nyitva áll

Mozaik  , ,   2010. december 24. péntek 
 759

Ha össze lehetne foglalni azt, hogy milyen érzések töltenek el minket, akkor így is mondhatnánk: a régi az mindig szép, sőt megszépül; a jelen az kibírhatatlanul nehéz, mert ránk nehezedik; a jövő az mindig bizonytalan, olykor kilátástalan. Emberi módon csak így tudjuk elmondani, de az élet nem csupán emberi módon alakul, mert nem pusztán az ember, hanem nagymértékben egyedül Isten formálja. Emberi sorsok a közös, vagy magánérdekek súlya alatt, rendezetten, vagy rendezetlenül a múló idő szorításában élünk és benne vagyunk Isten kezében és ez a jó, mert aki onnan kiesett az, ha elbukik, nem lesz, aki felemelje, és saját erejéből van, amikor nem tud felállni az ember.

Bízd újra életed Krisztusra!

Mozaik  , ,   2010. december 24. péntek 
 847

 

Szilveszter és újesztendő az esztendő kapuja; az egyik zár a másik nyit. Az egyik visszatekint, múltba réved, a másik a jövőt fürkészi, de egymástól elválaszthatatlanok, mint az ajtó külső és belső oldala. A római hajlékok ajtaját díszítette a kettős Janus-fej, és innen származik a január hónap neve is, mert Janus-arca van az időnek. Az újévi szokásokhoz sok pogány elem társul, mi mégis nem Janusra, a Pantheon egyik legősibb istenére, hanem a mi Teremtő Istenünkre, és az ő Fiára, Jézus Krisztusra tekintünk az esztendő fordulásánál is. Itt is megvan a visszatekintő szomorúság, amiről a református Énekeskönyv egyik óesztendei éneke is tanúskodik:

Húsvéti köszöntők

Mozaik  , ,   2010. április 3. szombat 
 1 053

Korán reggel felébredtem,messze-messze jártam,

Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam.

Na, te kislány, megöntözlek,ma van húsvét napja,

Tündököljön a két orcád,mint a piros rózsa.

Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,

Zsebemben is elférnek a piros tojások.