^ Vissza Fel
Érolaszi címke bejegyzései:

Kövessi Ferenc – kis falu nagy szülötte

Kultúra    2021. szeptember 29. szerda 

Szülőfalumból, a Bihar megyei Érolasziból származó Kövessi Ferenc (Érolaszi, 1875. március 18.  – Budapest, 1945. január 13.) növényfiziológus és biológus szorgalma, munkássága és tudományos eredményei példaértékűek mindannyiunk számára.

Kövessi Ferenc a szőlőtermesztési és borgazdasági feladatok megoldására létrehozott első tudományos intézmény, a Magyar Királyi Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet neves munkatársa volt. Csaknem három évtizeden keresztül dolgozott Selmecbányán, majd pedig Sopronban a növénytan professzora és tanszékvezetője volt, ezt követően pedig egyetemi dékán Budapesten.

Megszépült Érolaszi református temploma

Közélet  ,   2020. november 28. szombat 

Teljes belső és külső felújításon van túl az érolaszi református templom. A belső felújítás pár évvel ezelőtt már megtörtént, a külső tatarozás 2020-ban zajlott. A felújítás a székelyhídi polgármesteri hivatal hathatós támogatásával történt.

Hívogat az iskola, kapuja kitárva…

Diáksarok  , , , ,   2019. szeptember 17. kedd 

Szeptember 9-én minden óvodás és iskolás számára megkezdődött az új tanév , ami 2020. június 12-én ér véget. A legfontosabb módosítás, hogy megszüntetik a februári félévközi vakációt, a második félév pedig a háromhetes téli vakáció (december 21. – január 12.) után kezdődik meg. Ennek következtében az első félév 15, a második félév pedig 20 hétből áll. A tavaszi vakáció április 4–21. között lesz. Október 26. és november 3. között az óvodások és elemisek pihentető vakációra mennek. A végzős középiskolás diákoknak két, a nyolcadikosoknak pedig egy héttel korábban ér véget a tanítás. Az állami és egyházi ünnepek szabadnapjai változatlanul megmaradnak.

Adventi készülődés Érolasziban

Diáksarok    2018. december 1. szombat 

Vidám gyerekzsivaj töltötte be az érolaszi iskola tantermeit november 30-án, pénteken délelőtt. Közel harminc óvodás, kisiskolás és néhány ötödik osztályos diák érkezett az iskolai szabadnap és a csípős hideg ellenére, hogy együtt készüljenek az adventre. Vidáman és jó hangulatban telt a délelőtt. Miután megbeszéltük az advent jelentését, jelképeit és üzenetét, halk zene mellett elkezdődött a munka.

Érolasziban ismét lesz közösségi tér

Közélet    2017. augusztus 29. kedd 

Felújítják a kultúrházat – A református egyházközség tulajdonába került a Bónis-ingatlan

Érolaszi egyik legnagyobb gondja a kultúrház hiánya. A közigazgatásilag Székelyhíd városához tartozó kis falucskában többszöri próbálkozás után sem sikerült az immár akuttá vált problémát megoldani, de most mintha felsejlene a fény az alagút végén.

Érolaszit az idők folyamán több család birtokolta. A Bónis família nagykiterjedésű földterületekkel rendelkezett a falu határában. Érköbölkúton is bővelkedtek szántókban, a jelentősebb ingatlanok is a tulajdonukat képezték. A földreformot követően őket is megfosztották vagyonuktól, ahogyan tették ezt a többi reakciósnak kikiáltott sorstársukkal is. A Székelyhíd–Margitta útvonal mentén fekvő ingatlanukra is rátette a kezét az akkori államhatalom. A falu lakosságának javára sikerült fordítani a kisajátítást, az akkor még jó állapotban lévő ingatlanban rendezték be a település kultúrházát. Alkalmi színpadi előadások, lakodalmak és egyéb mulatságok idején volt hol összegyűlniük a helybélieknek. Az ingatlan karbantartására nem túl nagy gondot fordítottak a kommunizmusban, sikerült is rendesen lelakni azt.

Végre lesz kultúrház Érolasziban

Közélet    2017. június 30. péntek 

Felújítását követően kultúrházként fogják hasznosítani azt az Érolaszi központjában levő ingatlant, amelyet sikerült megvásárolniuk egykori tulajdonosától – újságolta el lapunknak Futó Ferenc érolaszi református lelkipásztor, a székelyhídi városi tanács tagja. A kultúrház létrehozását mi sem indokolja jobban annál, hogy a faluban eddig nem volt hasonló közösségi tér.

Ahonnan a gyümölcs asztalra kerül

Kanapé    2016. március 19. szombat 

Az érolaszi Kécz Attila agrármérnök szerint a baracktermesztésnek biztos piaca van

Székelyhídat elhagyva, még mielőtt beérnénk Érolasziba, a macskaköves út melletti domboldalon található Kécz Attila birtoka. Sok munkával, kitartással irigylésre méltó gyümölcsöst telepített szülőfaluja peremén.

Nagy fakapu állja utamat, vendéglátóm síruhában, bakancsban, jól bebugyolálva érkezik elém. Pedig a sok esős nap után, végre kellemesen süt a nap. Mint később kiderül, nem rizikózhat, hogy megfázzon, sok a munka, eljött a metszés ideje. Csak néhány fotó erejéig szabadítja ki magát a vastag fejfedőből.

Sokat vártam erre a találkozásra, az egymással és az időjósokkal való egyeztetés után végre sikerült. A sok esőnek alig van némi nyoma a fasorok között, itt-ott még ragad a talaj, de jól lehet már bóklászni a fakoronák alatt. Az esővel nincs is semmi baj, minél több annál jobb, a nedvesség így lejut az alsóbb gyökerekig, viszont a korai viszonylagos melegnek még lehet hátulütője – sorolja Kécz Attila miközben a birtok másik fertályán álló házhoz igyekszünk. Saját készítésű almalevet szürcsölgetünk, miközben újsütetű ismeretségünk tiszteletköreit rójuk.
A harminchét éves fiatalember Érolasziban született, de jelenleg kétlakinak mondható, hisz hol szatmári otthonukban, hol pedig a gyümölcsösben lakik családjával. Falusi gyerek lévén, nem állt tőle távol a mezőgazdálkodás, így számára természetes módon agrármérnöknek tanult. Kolozsvári egyetemi évei alatt ismerkedett meg behatóbban a gyümölcstermesztéssel. Közben az agrárdiploma mellé a kataszteri mérnök képesítést is megszerezte. Néhány évet földmérőként dolgozott, manapság viszont már a maga ura. Feleségével, Enikővel az egyetemen ismerkedett meg, ő is szakmabéli, mérnökasszony. A feleség révén kerültek Szatmárnémetibe, ott építettek házat, jól érzik magukat. Nagyváradot túlzsúfoltnak, zajosnak tartja Attila, szerinte Szatmár meghittebb hangulatú város. Időközben a család is gyarapodott, Tímea lányuk tízéves, Ágota nyolcesztendős. Legújabb jövevény a kislegény, Áron, ő immár három hónapot betöltött. A feleségével közösen vezetik a farmot, végzik a kétkezi és az adminisztrációs munkát. Most egy ideig kettőjük helyett dolgozik a ház ura, mivel párja Áronka nevelésével van elfoglalva.

Díjmentes lomtalanítás és szelektív hulladékgyűjtés Érolasziban

Közélet  ,   2015. szeptember 7. hétfő 

szeptember 12. szombat

Tisztelt lakosok a Székelyhídi Városi Önkormányzat és a AVE Bihor cég őszi lomtalanítási akciót szervez.

A lomtalanítás keretében lehetőség van megválni a háztartásokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól, lomoktól:

  • építési törmeléket
  • autógumit
  • zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű)

Ne készítsen ki:

  • a háztartásokban naponta képződő háztartási hulladékot (ezt kéthetente elszállítják)
  • mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot (trágya)