Ha össze lehetne foglalni azt, hogy milyen érzések töltenek el minket, akkor így is mondhatnánk: a régi az mindig szép, sőt megszépül; a jelen az kibírhatatlanul nehéz, mert ránk nehezedik; a jövő az mindig bizonytalan, olykor kilátástalan. Emberi módon csak így tudjuk elmondani, de az élet nem csupán emberi módon alakul, mert nem pusztán az ember, hanem nagymértékben egyedül Isten formálja. Emberi sorsok a közös, vagy magánérdekek súlya alatt, rendezetten, vagy rendezetlenül a múló idő szorításában élünk és benne vagyunk Isten kezében és ez a jó, mert aki onnan kiesett az, ha elbukik, nem lesz, aki felemelje, és saját erejéből van, amikor nem tud felállni az ember.

 

 

Lehet, hogy sok minden félelmet kelt és elbátortalanít bennünket, még ha Isten kezében vagyunk is, de nem vagyunk magunkra hagyatva, mert tudjuk, hogy Isten nem hagy el! Legfeljebb mi hagyjuk el Őt! Erre van egy négysoros versikém:

Ha elhagyod az Istent,

Azt észre sem veszed.

De ha Ő majd elhagy,

Akkor lesz jaj neked.

Isten azonban mindenek előtt bátorít és biztat, sőt megparancsolja: „Légy bátor és erős, ne félj, ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.” (Józs 1,9)

Jó lenne tudni mindenkinek, hogy Isten őrző-védő szeretete nélkül hamar elbukik az ember, ezért nincs más út, mint ragaszkodni Istenhez és hit által belékapaszkodni. Ez lehetséges is úgy, ahogy az ének is biztat: Kövesd a JÉZUST, KÖVESD MÉG MA. Ő tanít meg az Isten útjára és láttatja meg velünk, hogy előttünk az Ő útja mindig nyitva áll. Ezen az úton szűnik meg a félelem, és itt teszi bátorrá a félénk, bizonytalankodó embert.

 

 

A gyermekek ezen az úton tudnak igazán felnőtté válni.

Az ifjak ezen az úton tudnak tiszta életet élni, családot alapítani, gyermekeket vállalni és nevelni, mert csak így készíthetik elő a szebb jövőt, amelyben élhetnek.

A középkorúak, férfiak és asszonyok élete ezen az úton kiteljesedik és megtapasztalhatják Isten hathatós segítségét és szeretetét a mindennapokban.

Idősek, párban vagy egyedül élve lehetnek békességben, bár gyorsan fogy az életük, még örvendhetnek, látván unokáikat, annak ellenére, hogy egyre jobban érzik apadó erejüket vagy egészségüket, mert hit által láthatják a láthatatlan jövőt Isten kezében, mert tudják, hogy biztonságban a jövőnk egyedül csak ott lehet.

A jövő évnek is csak ez lehet a biztos útja. Ezen az úton járva szemléletváltás lesz életünkben, mert Istenre támaszkodva másképpen fogjuk látni a múltat, a jelent és a jövendőt. Így aztán elmondhatjuk:

– a múltunk sok nehézségen át vezetett a máig;

– a jövőre nézve ígéretes reménységünk van Istentől.

Így Isten ígéreteiben bízva tekintünk az új esztendőre, mert Isten ígéretei csodálatosak és valóságosak. Ezt Jézus garantálja, Akinek adatott minden hatalom mennyen és földön.

2011-re szól az igei biztatás: Járuljatok azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül.

 

 

Mátyás Árpád

református lelkész, Csokaly