Duális szakiskolai képzés beindítását tervezik a 2018–2019-es tanévtől a Nagykágyai 1-es számú Technológiai Líceumban. A német Kronstadt-modellt alkalmazva építik fel a rendszert, amely munkaadók igényeit figyelembe véve alakítja a szakok kiválasztását.

A Bihar Megyei Tanácsnál még a hónap elején tárgyaló asztal mellé ültek a megye szaklíceumainak vezetői, a munkaadók képviselői, Pásztor Sándor, a megyei tanács elnöke. Werner Braun iskolaigazgató pedig Brassóból érkezett az egyeztetésre, a tanintézetükben már meghonosított duális képzéssel kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel. Első körben az a döntés született, hogy a következő tanévtől, a megyében elsőként a nagykágyai iskolaközpontban vezetik be a német képzési modellt. Prioritást jelentett, hogy a tanintézményt nemrég újították fel – a beruházás közel ötmillió euróba került –, így adottak az infrastrukturális feltételek. Sokat vetett a latba az is, hogy közlekedési főútvonal mellett fekszik a létesítmény, illetve a majdani autópálya is a közelben fog elhaladni, Székelyhídra pedig ipari park létrehozását tervezik. Abban is megegyeztek a felek, hogy az első beiskolázási évben hegesztő szakot indítanak, mivel érzékelhetően ez számít leginkább hiányszakmának.

Nemrég a megyei tanács sajtóközleményt adott ki, amelyben közlik, hogy Nagykágya mellett Belényesen is beindítják a duális képzést autószerelő szakon.
Karancsi Béla a nagykágyai tanintézet igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy készen állnak a speciális szakoktatásra, amely nagy segítséget fog jelenteni a szakemberhiánnyal szembesülő cégeknek éppúgy, mint a fiatalon végzetteknek az elhelyezkedésben. Az intézményvezető tudomása szerint eddig öt cég társult abba az egyesületbe, amelynek keretében igényelhető a szakképzések elkezdése. Kérelmükkel a megyei tanfelügyelőséghez kell fordulniuk, az illető tanévet megelőző év november tizenötödikéig. Az elsajátítandó szakma megjelölése mellett azt a szakiskolát is megnevezhetik, amellyel leginkább szeretnének együttműködni. Ezt követően a kiválasztott iskola és az illető cég szerződésben rögzíti a feltételeket, teszi mindezt a helyi polgármesteri hivatal jóváhagyásával. Végül pedig a beiskolázásra kerülő tanulókkal kötnek külön szerződést a munkaadók.

Az állam 200 lejes havi támogatásban részesíti a szakmát tanulókat, a duális képzésben részesülőket ugyanannyi pénzösszeggel kell mostantól a cégeknek is támogatniuk. Ugyanakkor kötelesek az iskola tanműhelyét a legmodernebb képzési eszközökkel felszerelniük. A gyakorlati oktatás részben az iskolákban, részben pedig a cégeknél fog zajlani.
A munkaadó a szakiskolába jelentkezők kiválasztását közösen végzi a tantestülettel. Karancsi úgy véli, hogy a későbbiekben négy-öt szakmában tudnának képzést nyújtani. A diákoknak bentlakást is biztosítanának.


Írta: D. Mészáros Elek