^ Vissza Fel
köszöntő címke bejegyzései:

Köszöntő

Közélet    2019. december 18. szerda 
 294

Lassan elmúlik 2019 is, és megérkezik Karácsony, mely nemcsak Jézus születésének, hanem a család, a békesség, az öröm, és a szeretet ünnepe is egyben.

Az ünnepváró időszakban számtalan programon, rendezvényen vehettünk részt, s eközben nemcsak testünket öltöztettük ünneplőbe, hanem lelkünket is.

Karácsonykor a lelkünk megtelik szeretettel és meghittséggel, mert hiába a feldíszített fenyőfa, az ajándékok sokasága, ha hiányzik a szeretet, nem lesz teljes az ünnep.

Ilyenkor erősebben érezzük, hogy szükségünk van egymásra. A karácsonyfa alatt teljesedjen ki lelkünkben a szeretet és a béke.

Kívánjuk, hogy a kereszténység legszebb, legszentebb ünnepén felejtsünk el minden bajt, gondot, bánatot, szeressünk, öleljünk, és nagyon-nagyon örüljünk, hogy együtt lehetünk!

Áldott, szeretetteljes, meghitt, boldog karácsonyt és egészségben, sikerekben, eredményekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk Székelyhíd és a hozzá tartozó települések minden lakójának!

Béres Csaba polgármester és Csuka József alpolgármester

A szeretet ünnepére

Közélet  ,   2017. december 22. péntek 
 434

A karácsony a szeretet ünnepe, a meghittség ideje. Karácsonykor minden és mindenki megváltozik kicsit. Ilyenkor jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra. Visszatérünk az igazi értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában időnként háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk családunkra, barátainkra, embertársainkra. Az ünnepi készülődés, ajándékvásárlás izgalma csodálatos, de az igazi örömöt azok a meghitt pillanatok adják, amelyeket szeretteinkkel töltünk el. Egy szóval, mosollyal, érintéssel sokkal többet tudunk adni, mintha drága ajándékokkal halmoznánk el egymást.Az igazi ünnephez nem kell más, csak az, hogy szeretni, tisztelni tudjuk egymást, mert hiába vagyunk együtt, ha csak rideg ajándékozásból, vacsorából és egymást untató beszélgetésből áll az ünnep. Kell legyen közöttünk egy erős kapocs, és ez nem más, mint a szeretet. Kívánjuk, hogy karácsony elmúltával se veszítsük el egymás iránti tiszteletünket, szeretetünket. Vigyük magunkkal karácsony igazi üzenetét a hétköznapokba is. Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánunk mindenkinek!
Béres Csaba polgármester

Ünnepi gondolatok

Mozaik  ,   2017. december 22. péntek 
 611

Karácsonyra készülve számunkra mi a legnagyobb ajándék?

Jézus kapott-e ajándékot karácsonykor? Ez juthat először az eszünkbe: a bölcsek hoztak neki aranyat, tömjént és mirhát. Aranyat a nagy királynak, tömjént az igaz Istennek, mirhát a halandó embernek. Bizonyára minden karácsonyra, az Ő születésnapjára kapott ajándékot: kis széket, asztalt vagy kis báránykát Szent Józseftől, nevelőapjától, kis ingecskét és nadrágot édesanyjától, a Boldogságos Szűz Máriától. Hálás volt mindig minden ajándékért és öröm volt a szívében. De tudott egy másik különleges titkot is…

Ünnepi köszöntő

Kultúra    2016. március 21. hétfő 
 488

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön általa a világ.” (János evangéliuma)

Kedves székelyhídiak!
Zűrzavaros életünkben még mindig jelen van a széthúzás, a harag és sokszor sajnos a gyűlölet is. A Húsvét küszöbén e sok negatívummal átszőtt világban meg kell, hogy álljunk és el kell gondolkodjunk azon, hogy Jézus Krisztus a mi bűneinkért áldozta fel magát a kereszten. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, mely a nagyböjt kezdetén arra figyelmeztet bennünket ami a hamvazkodáskor is elhangzik: „emlékezzél ember, hogy porból vagy és porrá leszel”. Mi, emberek, mindannyian esendőek vagyunk. Senki sem tökéletes, de törekedhetünk arra, hogy szebbé, jobbá tegyük egymás hétköznapjait és ünnepeit. Ha egymást tisztelve próbálunk együtt élni, ha megértéssel és megbecsüléssel fordulunk embertársaink felé, akkor együtt közösen egy szebb, boldogabb és barátságosabb légkört tudunk teremteni úgy a hétköznapokban, mint legnagyobb ünnepeinken.

Köszöntő

Közélet    2015. december 17. csütörtök 
 565

A keresztény kultúrkörben van egy szó, amit ha kimondunk, akkor mindenkinek szeretet, a béke, a nyugalom, a család jut eszébe. Gyermeknek és felnőttnek egyaránt boldog mosoly ül az arcára, ha ezt hallja: Karácsony.

A Karácsony a szeretet és az újrakezdés ünnepe, hiszen Jézus születésévek egy új korszak kezdődött az emberiség történetében.

Legyen hát a Karácsony a mi életünkben is a szeretetteljes, boldog újrakezdés ünnepe, mely összehozza a világban szétszóródott családtagokat, ha csak egy telefonüzenet erejéig is.
Ilyenkor lehalkul a város zaja, a fenyők karácsonyi fénybe öltöznek, lelkünket pedig apró gyertyalángok melengetik, mert megszületett a Megváltó, hogy az embereknek szeretetet, hitet, reményt hozzon.

Kívánunk mindenkinek szeretetteljes, áldott karácsonyt, békés, boldog, eredményekben gazdag új évet, kívánjuk, hogy az elkövetkezendő esztendőben is a szeretet, az összefogás az együttgondolkodás jellemezze mindennapjainkat.
Ehhez kívánunk jó erőt, egészséget, kitartást és lelki békét.

Béres Csaba polgármester és Csuka József alpolgármester

Ünnepeljünk az Úrral itt a földön

Mozaik  ,   2010. december 24. péntek 
 517

Nyilván volt akkor, nyilván ma, hogy a mi Urunk Júdából támadott, született. Így lett a Karácsony. Isten határozott érettünk. Ő akarta az igazi Úrnak, a mi Urunknak a megszületését. Ő állapította meg, hogy ez épp Júdeában történjek. Így nyilvánvaló a karácsony valósága, hogy Istenre hallgatunk. Ha nem hallgatunk Rá, a nagy esemény ismeretlen marad és nincs karácsonyunk. Mennyien ünnepelnek, akarnak ünnepelni a mi Urunk megismerése nélkül és emiatt nincs ünnepük. Életünk továbbra is sötétségben, esetleg hiábavaló várakozásban telik el, tűnik el a földön. Most újból arra méltatott Isten, hogy megjelenhessünk Előtte.

Karácsonykor lehajol hozzánk az Isten

Mozaik  , ,   2010. december 24. péntek 
 505

Bárhogy is próbálom meghatározni a Karácsony lényegét, újból és újból arra a következtetésre jutok, hogy itt nem lehet másról beszélni, mint a szeretetről. Még ha egyeseknek már elcsépeltté és unalmassá vált is ez a szó, akkor is az kell tudatosuljon bennünk amit Pál apostol oly szépen fogalmazott meg a korinthusi levélben: „ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok”. Semmi vagyok magam és semmi az ünnepem. Fellázadt és eltorzult világunkban sok ember lassan ássa a maga vermét, s csak amikor már olyan mélyen van, hogy abból szabadulni nem tud, jön rá arra, hogy valakinek segíteni kéne. Maga köré hiába tekint, csak a verem falait látja, így kényszerül rá arra, hogy felfele tekintsen, és onnan várjon szabadulást.

A betlehemi csillag ébresszen fel minket!

Mozaik  ,   2010. december 24. péntek 
 445

Jöjj, népek ígérete, Úr Jézus! Örvendeztess minket isteni jelenléteddel! Rászorulunk tanácsra, oltalomra! Jöjj hát, gyógyítsd vakságunkat, segítsd fogyatékos, gyönge embervoltunkat! Jöjj, Isten ereje, Isten bölcsessége! Fordítsd éjünk nappallá, oltalmazz veszélytől, világosítsd vakságunkat, acélozd bátorságunkat, vezess minket hűségben. Irányíts akaratod útján e földi zarándoklásban, míg befogadsz az örök városba, melyet Magad alapoztál nekünk. A római világban, hol erő, jog és politika országol, e hatalomé az egész föld. Cséplőgépe a nemzeteknek a föld határáig. Fehér, bíborszegélyű tógákban jár a gőg és a beteg lélek.