Bárhogy is próbálom meghatározni a Karácsony lényegét, újból és újból arra a következtetésre jutok, hogy itt nem lehet másról beszélni, mint a szeretetről. Még ha egyeseknek már elcsépeltté és unalmassá vált is ez a szó, akkor is az kell tudatosuljon bennünk amit Pál apostol oly szépen fogalmazott meg a korinthusi levélben: „ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok”. Semmi vagyok magam és semmi az ünnepem. Fellázadt és eltorzult világunkban sok ember lassan ássa a maga vermét, s csak amikor már olyan mélyen van, hogy abból szabadulni nem tud, jön rá arra, hogy valakinek segíteni kéne. Maga köré hiába tekint, csak a verem falait látja, így kényszerül rá arra, hogy felfele tekintsen, és onnan várjon szabadulást.

Fentről lehajló szeretetre volna szükség. És ez meg is történik, az „úgy szerette” fényében karácsonykor lehajol hozzánk az Isten.

Ez az ünnep lényege, amikor ezt felismerem, amikor rájövök, hogy ez a megmentő és megtartó szeretet, ami Krisztusban nyilvánul meg, feltétlen szükséges az én életemben. Hisz ez a szeretet nem általános, hanem személyesen nekem szól, nem személyválogató és nem öncélú, mint az emberi szeretet sokszor.

Jó lenne felismerni végre, hogy csak ez tud megváltoztatni minket, átformálni Isten dicsőségére és embertársaink javára. Ez az alászálló szeretet az, ami kihozza belőled ilyenkor rejtett értékeidet és elindít a másik ember felé, hogy segíts, hogy megoszd az éhezővel kenyered, hogy befogadd az árvát és özvegyet, hogy megbocsáss, hogy valami jót tegyél azokkal, akik fontosak neked.

Isten célja mindenkor és ezen az ünnepen is nem más, mint az, hogy senki „el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. Benne van ebben a mondatban a Teremtő Atya mindenre képes féltő, megmentő szeretete, az, ami elvezet az Egyszülött odaajándékozásáig érted és értem. Semmit nem kell érte adni, csak ezt hittel elfogadni.

Ez a megmentő és átformáló szeretet költözzön be minden szívbe és hajlékba és tegye áldottá minden ember életét ezen ünnepen és az azt követő új esztendő minden napján. Ámen.

 

 

Bara László

református lelkész, Nagykágya