Nyilván volt akkor, nyilván ma, hogy a mi Urunk Júdából támadott, született. Így lett a Karácsony. Isten határozott érettünk. Ő akarta az igazi Úrnak, a mi Urunknak a megszületését. Ő állapította meg, hogy ez épp Júdeában történjek. Így nyilvánvaló a karácsony valósága, hogy Istenre hallgatunk. Ha nem hallgatunk Rá, a nagy esemény ismeretlen marad és nincs karácsonyunk. Mennyien ünnepelnek, akarnak ünnepelni a mi Urunk megismerése nélkül és emiatt nincs ünnepük. Életünk továbbra is sötétségben, esetleg hiábavaló várakozásban telik el, tűnik el a földön. Most újból arra méltatott Isten, hogy megjelenhessünk Előtte.

Hogy újból meghalljuk igéjéből, mit tett érettünk, kit küldött hozzánk, ki méltó módon született meg Júdeából, Júda földjén, Júdeában, hogy ez nyilvánvaló legyen és boldogan ünnepeljünk.

 

 

 

„Efratának Betleheme, bár kicsiny a Júda ezrei közül, belőled származik nekem, aki uralkodik Izráelben, akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.” (Mikeás 5,2)

Nyilvánvaló volt az Úr érkezése.

Mi halljuk az igét és nyilvánvaló számunkra, hogy betelt az ígéret, megszületett a mi Urunk, karácsony lett. Az ige már nemcsak reménységet, hanem nagy örömöt hirdet: „Született néktek ma a Megtartó, Ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Mt 2,4–5) Nem majd valamikor, mert megszületett, nem ismeretlen helyen, hanem Betlehemben, Júda nemzetségéből.

Isten megvalósította kegyes tervét és Jézus Krisztus megszületett. Ez történeti tény, Isten tette és teszi bizonyossá.

Van Urunk, akit imádunk, szólítunk, akire bízhatjuk magunkat, mert mennyen és földön uralkodik, kormányoz és mindent megtart.

Jézus megszületett, Karácsony van, ez nyilvánvaló.

Karácsonyban Jézus születésének történetét, Istennek hozzánk való szeretetét érezzük és tapasztaljuk, valamint szeretjük hallani, mert ez teszi használatossá, színessé az ünnepet. De Jézussal csak úgy beszélhetünk, ha tudjuk, hogy ki és miért született Júda nemzetségéből. Ezért ne mi akarjuk meghatározni ezt az ünnepet, mert akkor elmúló érzelmekbe, okoskodásokba veszünk bele, és nem ismerjük meg a mi Urunkat.

„Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam.” (Jn 5,39) Az írásokból tudjuk és értjük meg: nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júdeából származott. Megszületett. A mostani bálványozó, elvakult és elvadult világban már nem vagyunk otthontalanok, a mi Urunk uralma alatt élünk. Nyilvánvaló! Ezt tanítja Isten, hogy legyen boldog a karácsonyunk, ünnepeljünk az Úrral itt a földön és készüljünk a nagy örömre, mely örökkévaló országában készen vár reánk.

Békés, boldog, áldott karácsonyi ünnepeket és boldog Új Évet – Jézus Krisztus által!

 

 

Czondi István

református lelkész, Érköbölkút