Felevenítették a betlehemezés régi szép népszokásának hagyományát a hegyközszentmiklósi Toldi Általános Iskola V–VIII. osztályos diákjai, a Hegyközi Csillagok csapata. A csapat csatlakozott a Székely Kapuk–Zöld Kapuk Nemzetközi Ökocivilizációs Játékok idei pályázatában, melyet az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány és a Kerek Világ Alapítvány támogat. A pályázat célja a közösségi kultúra, a népművészeti hagyományok, és a társadalmi tevékenységek elősegítése, támogatása. A lelkes kis társaság örvendező szívvel készült a betlehemezés hagyományának felelevenítésére. Arra, hogy közelebb vigyék az emberekhez az örömhírt, Jézus születését, a betlehemi történetet.

Egy szívvel hangzott az „A kis Jézus megszületett, örvendjünk, /Elküldötte Ő szent Fiát Istenünk” kezdetű ének. Kórusban énekelve, hangszerrel, furulyával vagy hangszer nélkül – hiszem, hogy a szeretet hangja volt ez. Angyali kar hangja zengett, hirdették: Jézus született, örvendeztek a pásztorok és mindazok, kik hallották a betlehemi történetet. A hírnök a népköltés soraival köszöntötte a közösséget:

„Adj Isten jó estét, búzát, békességet,
Öregeknek, betegeknek erőt, egészséget.
Szelíd szép örömöt a fiataloknak,
Boldog szent Karácsonyt kicsiknek, nagyoknak.
Haragos ellenség fogjon ma mind kezet,
Legyen békességben ez a gyülekezet.
Szomorúság, gyász, könny ne bántsa szívetek,
Az Isten áldása legyen tiveletek.”

A csapat számos helyen mutatta be betlehemes játékát: a hegyközszentmiklósi református templomban, a helyi baptista imaházban, üzletekben, a Hegyköz–Ér Panzióban, a KRESPA gyógyfürdőjében, különböző cégeknél stb. Mindenütt örömmel fogadták a csapatot, volt, akinek könnyet csalt az előadás a szemébe.

A betlehemes történet a karácsony lényegére hívta fel a figyelmet: Jézus Krisztus születésének ünneplésére, a szeretet, a család, az öröm, a békesség fontosságára. Szeretnénk, hogy a betlehemezés hagyománnyá váljon, és a gyerekek munkáján is gyümölcstermés legyen.


Írta: Béres Angéla vallástanár