„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön általa a világ.” (János evangéliuma)

Kedves székelyhídiak!
Zűrzavaros életünkben még mindig jelen van a széthúzás, a harag és sokszor sajnos a gyűlölet is. A Húsvét küszöbén e sok negatívummal átszőtt világban meg kell, hogy álljunk és el kell gondolkodjunk azon, hogy Jézus Krisztus a mi bűneinkért áldozta fel magát a kereszten. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, mely a nagyböjt kezdetén arra figyelmeztet bennünket ami a hamvazkodáskor is elhangzik: „emlékezzél ember, hogy porból vagy és porrá leszel”. Mi, emberek, mindannyian esendőek vagyunk. Senki sem tökéletes, de törekedhetünk arra, hogy szebbé, jobbá tegyük egymás hétköznapjait és ünnepeit. Ha egymást tisztelve próbálunk együtt élni, ha megértéssel és megbecsüléssel fordulunk embertársaink felé, akkor együtt közösen egy szebb, boldogabb és barátságosabb légkört tudunk teremteni úgy a hétköznapokban, mint legnagyobb ünnepeinken.

Kívánjuk, hogy mindannyian akarjunk és tudjunk egymás megértésére és megbecsülésére törekedni, hogy méltóképpen élhessük meg Krisztus feltámadását!

A fenti gondolatok jegyében kívánunk városunk valamennyi lakójának áldott, szent húsvétot.

Béres Csaba polgármester
Csuka József alpolgármester