Vakációs gyermekbibliahetet tartottak a csokalyi református egyházközségben június 20–26. között. A fiatalok minden nap a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gondozásában az idei évre kiadott Velünk mindig történik valami! elnevezésű nyári gyermekmissziós program szerint mélyülhettek el Isten megismerésében.

Megtudhatták, hogy Isten miképpen gondoskodott hollóival a pusztában Illés prófétáról; Pál apostolt hogyan védte meg a kezébe maró kígyó mérgétől; Dániel prófétát milyen módon őrizte meg az oroszlánok vermében; hogy figyelmeztette Péter apostolt a kakasszóval és miként terelgette Jónás prófétát feladata útján. A hét végére a gyerekeket arra a tanulságra igyekeztünk eljuttatni, hogy azért történik velünk „annyi minden”, hogy bennünk történjen valami nagyon fontos: megértsük, elfogadjuk és cselekedjük Isten akaratát!

Mint minden évben, idén is sokan bekapcsolódtak a bibliahét megszervezésébe és lebonyolításába. Az első éves konfirmáló ifjak a kerettörténetet mesélték el és a kézimunkában segédkeztek, a gyülekezet asszonyai pedig az ebéd tálalásában serénykedtek. Külön öröm és segítség volt számunkra, hogy Szász Rozália csokalyi származású óvónő gyermekeivel együtt résztvevőként és lebonyolítóként is bekapcsolódott az egész hetes tevékenységünkbe.

Magyarország kormánya a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül idén is 400 ezer Ft anyagi támogatásban részesítette a programot, melyből a kellékek és kézimunkás alapanyagok biztosításán kívül naponta a székelyhídi Gyermek Jézus Szabadidő- és Sportközpont konyhájáról érkező meleg ebéddel láttuk vendégül a résztvevőket.

A vakációs bibliahetet a vasárnap délelőtti istentisztelet zárta, amelyen a gyerekek az egész héten tanultakat foglalták össze. Tokár Imola tiszteletes asszony, Fazakas Erika tanítónő és Herman Szilárd kántor vezetésével a gyerekek rövid előadás keretében bemutatták a napi tanítást, közösen elmondták az aranymondást és elénekelték a napi énekeket, hogy a szülők is gazdagodjanak a bibliai történetek értékes útmutatásával.

A vakációs bibliahetet lezáró közös gyülekezeti ebédet idén rendkívüli módon kicsit később, július 10-én tartottuk a gyülekezet nagy vendégfogadó termében (a helyiek csak emeletes iskolának ismerik), amikor egyszerre adtunk hálát a templom tornyának felújításáért és láttuk vendégül a csokalyi családi napon táncos előadással fellépő csokalyi és környékbeli gyerekeket.

Tartalmas, izgalmas és áldott közösségi napok voltak mindnyájunk számára! 


Írta: Tokár Sándor református lelkipásztor