Tele van a világ látszatmegoldásokkal. A mélység nem számít, csak a felszín. Ha jó a csomagolás, a lényeg lehet silány. Ez sajnos, a karácsonyra is igaz. Már évek óta figyelem az ünnepet: a készülődést, a karácsonyi szokásokat, köszöntőket, képeslapokat, zenei és egyéb művészi előadásokat… Nincs jelen a lényeg! A Karácsony a Názáreti Jézus születésnapja lenne. Milyen karácsonyi ünneplés az, amelyik pont az ünnepeltet űzi el, a születésnapi megemlékezésnek, még a környékéről is? Azt hajtogatjuk, hogy a Karácsony a szeretet ünnepe. De nem mindegy, hogy melyik szeretet az, amiről a Karácsony szól. Az a szeretet ugyanis, amit mi mutatunk egymás felé, kétlem, hogy kevés kivétellel, ünneplésre méltó lenne…

 

 

„A tapasztalat azt bizonyítja, hogy nem az a szeretet, ha két ember egymás szemébe néz, hanem, ha mindketten ugyanabba az irányba néznek” (Saint-Exupéry). Ez az irány lehet a betlehemi jászol. A szeretet, ami ünneplést érdemel, az Isten szeretete . „Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.” (1Ján 4,10). Így tervezte Alkotónk a világ teremtése óta. Előre tudta ugyanis, hogy a szabad akarat az embert lemezteleníti, kisemmizi, eltorzítja. A lázadó teremtmény pedig, ha már mindent tönkretett és felgyújtott maga körül, keresni fogja az egérutat. Jézus megmutatta a menekülés útját. „Ti azért így imádkozzatok: Jöjjön el a Te országod és legyen meg a te akaratod…” Azt is tanította, hogy Benne érkezett el a lehetőség a szabadulásra, mert Ő a Szabadító: „zörgessetek és megnyittatik néktek”… Majd a belépőket, a következő szavakkal fogadja: „Jöjjetek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.”

Az első karácsony lett a kezdete az ember szabadulásának. Csak a hitetlenség és az értelmetlen közöny állja útját a felismerésnek.

Krisztus nélkül hiába díszít az ember bokrot, fát meg házat. Hiába lohol olcsó vagy drága ajándék után. Inkább a szívét kellene bölcsővé alázza, hogy beleszülethessen Isten ajándéka, az eljövendő ország uralkodója. Így változhatna végre az istenképűségét vesztett ember a Krisztus képére.

Életváltoztató Karácsonyt kívánok, családom és közösségem nevében, minden olvasónak!

 

 

Balla Frigyes

baptista gyülekezetvezető