Isten kegyelme és szeretete alászállott a világra. Ilyenkor Karácsonykor mi is, talán jobban, mint máskor igyekszünk kifejezni szeretetünket mások iránt. Útnak indul ilyenkor sok üdvözlőlap, SMS, telefonhívás. Azonban igazi szívbéli örömöt úgy kaphatunk, és úgy adhatunk, ha személyes találkozásokkal örvendeztetjük meg egymást. Milyen sokat jelent a szülőnek, nagyszülőnek, testvérnek, rokonnak, barátnak, ha személyesen adjuk át nekik szeretetünk jelét, nem pedig személytelen eszközök által. Ugyan így van az Istennel való kapcsolatunkban is. Nem elég csak úgy gondolni a karácsonyra, mint ünnepre.