Jöjj, népek ígérete, Úr Jézus! Örvendeztess minket isteni jelenléteddel! Rászorulunk tanácsra, oltalomra! Jöjj hát, gyógyítsd vakságunkat, segítsd fogyatékos, gyönge embervoltunkat! Jöjj, Isten ereje, Isten bölcsessége! Fordítsd éjünk nappallá, oltalmazz veszélytől, világosítsd vakságunkat, acélozd bátorságunkat, vezess minket hűségben. Irányíts akaratod útján e földi zarándoklásban, míg befogadsz az örök városba, melyet Magad alapoztál nekünk. A római világban, hol erő, jog és politika országol, e hatalomé az egész föld. Cséplőgépe a nemzeteknek a föld határáig. Fehér, bíborszegélyű tógákban jár a gőg és a beteg lélek.

Rendeletet ad ki, különben pedig nem törődik a kisdeddel. Később apostolainak és híveinek töreti csontját, de a gyermek legyőzi. Szent erő, lélek ereje, nagyobb erő, mint jog és politika! Mi ennek az erőnek ruhájába kell öltüzzünk.

Hasonló állapotok uralkodnak ma is. Érzéketlen, önző vezetők falkái tombolnak és szolgálnak a mammonnak. Vakok vezetnek világtalanokat! Jövőkép nélkül, remény nélkül élők milliói – ezek munkájuk gyümölcsei. Emberi megoldás nincs. Krisztus a kérdés és a válasz mindenkinek. De már alig vannak kérdések.

Jó ez nektek? Nem hiszem! A betlehemi csillag ébresszen fel minket! Rászorulunk tanácsra, oltalomra! Jöjj hát, gyógyítsd vakságunkat, segítsd gyönge, fogyatékos embervoltunkat! Jöjj Isten ereje, Isten bölcsessége!

E szavakkal kívánok áldott karácsonyt, minden székelyhídi lakosnak!

 

 

Bodor Zoltán

plébános, Székelyhíd