Isten kegyelme és szeretete alászállott a világra. Ilyenkor Karácsonykor mi is, talán jobban, mint máskor igyekszünk kifejezni szeretetünket mások iránt. Útnak indul ilyenkor sok üdvözlőlap, SMS, telefonhívás. Azonban igazi szívbéli örömöt úgy kaphatunk, és úgy adhatunk, ha személyes találkozásokkal örvendeztetjük meg egymást. Milyen sokat jelent a szülőnek, nagyszülőnek, testvérnek, rokonnak, barátnak, ha személyesen adjuk át nekik szeretetünk jelét, nem pedig személytelen eszközök által. Ugyan így van az Istennel való kapcsolatunkban is. Nem elég csak úgy gondolni a karácsonyra, mint ünnepre.

Nem elég csak elmerengeni azon, mit is láthattak a pásztorok, mekkora utat tettek meg a napkeleti bölcsek.

Hogy igazán ünnep legyen számunkra a karácsony személyes, élő kapcsolatunk és találkozásunk kell legyen Istennel.

Karácsony áldott ünnepén lélekben járuljunk mi is a betlehemi jászolbölcsőhöz, vigyük mi is azt, ami a legkedvesebb számunkra ajándékul Istennek, Fiának ajándékul: magunk és szeretteink élete legyen az arany, a tömjén és mirha, amit felajánlunk, hogy cserébe igazi boldog, békés Istentől megáldott Karácsonyunk legyen.

B. ú. é. K., azaz bízzad újra életed Krisztusra!

 

 

Futó Ferencz

református lelkész, Érolaszi