^ Vissza Fel
templom címke bejegyzései:

Megújul az érköbölkúti templom

Közélet  ,   2021. június 18. péntek 

A közelmúltban elkezdődött az érköbölkúti református templom felújítása Románia és Magyarország kormánya, a székelyhídi polgármesteri hivatal, valamint a helyi közbirtokosság támogatásával. Az eddig összegyűlt pénz segítségével felújítják a tetőzetet, a mennyezetet, a templomtorony feljáróját, restaurálják a karzatot és a szószéket, a bútorzatot pedig teljesen kicserélik. Emellett belső felújítás veszi kezdetét, ablakcsere is lesz. Az óraszerkezetet és az óralapokat is rendbeteszik.

Annak érdekében, hogy a helyreállítás teljesen megvalósulhasson, további adományokra van szükség. Kérjük mindazokat, akik támogatni szeretnék a templom felújítását, hogy adományaikat juttassák el a lelkészi irodába (nyugta ellenében) a hétvégeken vagy utalják az alábbi, CEC Banknál megnyitott bankszámlaszámok egyikére: RO37 CECE BH35 30RO N077 8201 (lej), RO10 CECE BH35 S4HU F077 8202 (forint).

Megszépült Érolaszi református temploma

Közélet  ,   2020. november 28. szombat 

Teljes belső és külső felújításon van túl az érolaszi református templom. A belső felújítás pár évvel ezelőtt már megtörtént, a külső tatarozás 2020-ban zajlott. A felújítás a székelyhídi polgármesteri hivatal hathatós támogatásával történt.

Újul a római katolikus templom

Mozaik  , ,   2017. május 27. szombat 

Turisztikai jelleget is kap az ingatlan, a toronyban kilátó épül

Lelkesen számolt be a székelyhídi római katolikus templom felújítási terveiről Béres Csaba polgármester, aki egy kis templomtörténeti adalékkal is szolgált olvasóinknak.

– Mindig öröm, ha egy ingatlant sikerül megmenteni az enyészettől, illetve szépíteni, alakítani tudjuk a már meglévőket.

– Erről a templomról tudni kell, hogy az építtetője ugyanaz a Dietrichstein János volt, aki a kastélyt is emeltette itt Székelyhídon, és ami gyakorlatilag öröklés útján került a Stubenberg család tulajdonába, amit a világháború utáni államosításkor a román állam bekebelezett. Innentől kezdve a székelyhídi római katolikus templom a román állam tulajdona lett, majd a székelyhídi önkormányzat, ha jól emlékszem, 2009-ben városi tulajdonba helyezte át, és egyúttal a katolikus egyháznak adta használatba. Amikor megjelent a tavalyi év folyamán az a pályázati kiírás, amelyik a műemlékvédelem alá eső ingatlanok felújítását célozza meg, arra gondoltunk, hogy a templom felújítását ennek segítségével megoldhatnánk.

Modern fűtést a régi templomba

Mozaik  ,   2017. január 29. vasárnap 

Infrafilmes technológiával melegítik fel a hegyközszentmiklósi istenházát

Már a karácsonyi istentisztelet alkalmával is meg lett említve a hegyközszentmiklósi református gyülekezetben, hogy remélhetőleg ajándékot kapunk a Jézuskától, ám hogy mindez már meg is valósul január 8-ra, abban nem sokan mertünk hinni. Az aznapi istentiszteleten ugyanis már infás padfűtés fogadta a híveket.

A részletekről Árus László Csongor helyi lelkipásztortól a következőket tudtuk meg: a templomfűtés régi álma volt a gyülekezetnek, de ennek megvalósításában sokáig csak reménykedtek. A helyi termálstrandnak köszönhetően az idei költségvetés már lehetővé tette, hogy érdemben is tudjanak foglalkozni ezzel a feladattal, valamint az RMDSZ részéről is ígéret érkezett, hogy támogatni tudják ezt a tervet.

Görög katolikus templomot szenteltek Csokalyon

Mozaik  ,   2013. december 24. kedd 

Vasárnap szokatlanul nagy volt a jövés menés Csokalyon a nemrégiben felújított Görög katolikus templom környékén. Egyházi méltóságok politikai vezetők és az érmellék szinte mindegyik vallási felekezeteinek képviselői jöttek el, hogy részt vegyenek az egész napos rendezvényen, amelynek a felújított templom ünnepélyes megszentelése szolgáltatta az apropót.
Reggel, Dr.Virgil Bercea a Nagyváradi Egyházmegye görög katolikus megyés püspöke szent liturgiát végzett. A napi evangélium kihirdetése során Jézus nemzetségtáblájáról beszélt, kiemelve, hogy mindannyiunk számára fontos tisztába lennünk azzal, hogy honnan jövünk, merre megyünk, ismerjük életünk célját, megvalósítsuk feladatunkat. Délben, Erdődi Endre csokalyi görög katolikus parókus segítségével, a püspök úr felszentelte a teljes renováláson átesett templomot.

Bensőséges hangulatú templomszentelés Kágyán

Mozaik  ,   2013. november 27. szerda 

Családias légkörben zajlott a felújított nagykágyai református templom újraszentelése november 10-én. A vasárnap délutáni ünnepség istentisztelettel kezdődött, amelyen Csűry István királyhágómelléki református püspök hirdette az igét. Prédikációjában kifejtette, mennyire nagy boldogság számára, hogy ezekben a nehéz időkben is szépen épül az egyház. Az istentiszteletet követően a helyi gyülekezetben 2003 óta szolgáló Bara László lelkipásztor olvasta fel az elmúlt tíz év felújítási, építkezései munkálatok fontosabb momentumait, lépéseit. 2004-ben kezdték el a munkálatokat a templom és a parókia körül.

Nagyméretű felújítás az érolaszi istenházán

Közélet  ,   2011. december 5. hétfő 

Mikor volt utoljára renoválva az érolaszi református templom? Erre egyházközségünk idősebb tagjai talán még emlékeznek, mert bizony jó sok idő telt el azóta. Bár veszélyesnek még nem volt mondható az épület, mégis szükségesnek bizonyult elkezdeni a felújítást. A templom padlásán járva észre lehetett venni, hogy a faszerkezet nagyon el volt korhadva, csapadék alkalmával beázott, és ez észrevehető volt az épület belső mennyezetén is. Így Futó Ferencz lelkipásztor és falunk presbitériuma arra az elhatározásra jutott, hogy a templom megérett a felújításra. A presbitériumi gyűlések alkalmával felvetődött a kérdés, hogy kik végezzék a munkálatokat. Az a döntés született, hogy a faluban is vannak szakemberek, akik el tudják végezni a szükséges munkákat, így volt két munkavezető, s állandó jelleggel voltak emberek, akik segítettek a munkálatokban.