Mikor volt utoljára renoválva az érolaszi református templom? Erre egyházközségünk idősebb tagjai talán még emlékeznek, mert bizony jó sok idő telt el azóta. Bár veszélyesnek még nem volt mondható az épület, mégis szükségesnek bizonyult elkezdeni a felújítást. A templom padlásán járva észre lehetett venni, hogy a faszerkezet nagyon el volt korhadva, csapadék alkalmával beázott, és ez észrevehető volt az épület belső mennyezetén is. Így Futó Ferencz lelkipásztor és falunk presbitériuma arra az elhatározásra jutott, hogy a templom megérett a felújításra. A presbitériumi gyűlések alkalmával felvetődött a kérdés, hogy kik végezzék a munkálatokat. Az a döntés született, hogy a faluban is vannak szakemberek, akik el tudják végezni a szükséges munkákat, így volt két munkavezető, s állandó jelleggel voltak emberek, akik segítettek a munkálatokban. Lelkipásztorunk elmondása szerint az egyházközség tagjai támogatták a templom renoválását, ha segítségre volt szükség, a munkálatok során mindig volt elég ember, aki önkéntesen segített az előrehaladásban.

Ebben az évben eddig sikerült lecserélni a tető faszerkezetének körülbelül 85–90%-át, kibővítették a templom bejáratát, valamint megépült egy kazánház és fűtőtesteket is vásároltak.

A felújítási munkálatok a jövő év tavaszán újra folytatódni fognak, amikor megkezdődik a templombelső renoválása, az új padok elhelyezése, a központi fűtés befejezése, a padló megújítása, a férfibejárat fölé terasz lesz építve, valamint ki fogják cserélni az ajtókat és ablakokat is. Az eddigi munkálatok, beszerzések költsége körülbelül 240 000 lej, viszont a jövő évben folytatódó munkálatokhoz még szükség lesz pénzre, mivel a belső javítás még költségesebbnek ígérkezik.

 

A rendbetételhez szükséges összeg négy forrásból származik: elsősorban a Bihar Megyei Tanács támogatása, második segítségként a holland támogatást használták föl, további forrásként megemlítjük a földjövedelmet, illetve a 2011 januárjától a gyülekezeti tagok gyűjtésébõl származó összeget. Az egyházközösség ezúton is köszönetét szeretné kifejezni a támogatóknak, illetve a gyülekezeti tagoknak az adományozásért, mivel templomunk renoválása mindannyiunk szívügye kell legyen.

A templom felújításának lehetőségéért a következő évben hálaadó istentiszteletet tartanak, hogy megköszönjék munkánk gyümölcsét. Isten háza mindenki számára egyfajta otthont kell jelentsen, amelyért érdemes gyűjteni és dolgozni a munkálatok során, ha most sikerül felújítani, s utána vigyázunk rá, akkor jelentős ideig nem kell attól félni, hogy esetleg valami probléma léphet föl.

További kitartó munkát kívánunk mindazoknak, akik segítségükkel hozzá fognak járulni a tavaszi munkálatokhoz, s hálánkat fejezzük ki azoknak, akik az idei felújításban részt vettek.

 

Fazekas Evelin