Szülőfalumból, a Bihar megyei Érolasziból származó Kövessi Ferenc (Érolaszi, 1875. március 18.  – Budapest, 1945. január 13.) növényfiziológus és biológus szorgalma, munkássága és tudományos eredményei példaértékűek mindannyiunk számára.

Kövessi Ferenc a szőlőtermesztési és borgazdasági feladatok megoldására létrehozott első tudományos intézmény, a Magyar Királyi Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet neves munkatársa volt. Csaknem három évtizeden keresztül dolgozott Selmecbányán, majd pedig Sopronban a növénytan professzora és tanszékvezetője volt, ezt követően pedig egyetemi dékán Budapesten.

Elismert kutatói tevékenység

Kövessi előtanulmányait a debreceni főreáliskolában végezte, majd 1894-ben megszerezte az okleveles gazda címet a debreceni gazdasági akadémián. Ezután 1895-ben elvégezte a budapesti felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyamot, aztán állami szolgálatba lépett. 1895–1897 között a Földművelésügyi Minisztérium szőlészeti és borászati ügyosztályán dolgozott, 1897-ben pedig a Magyar Királyi Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet felügyelője lett.  (Ampelológia = a szőlészet tudománya – szerk. megj.) Ez az egyik budai szőlőhegyen megépült kutatói bázis Európa egyik legkorszerűbb tudományos intézete volt, amelyet a szőlő- és bortermelő világ számos díjjal jutalmazott. Kutatták a szőlő biológiai tulajdonságait, nemesítését, betegségeit, kártevőit, növényvédelmét, továbbá a bor kémiáját, mikrobiológiáját és technológiáját. Eredményeikkel nemzetközi hírnévre tettek szert. 1896-ban a millenniumi kiállítás szőlészeti részlegét is ő rendezte. 1896–1897-ben a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatója is volt.

Külföldi tanulmányok

Minisztériumi megbízatással 1897-től kezdve csaknem öt éven át külföldön folytatta és egészítette ki tanulmányait. Másfél évet töltött a montpellier-i École Nationale d’Agriculture-ön, tanult és dolgozott, majd Párizsban az Institut Nationale d’Agronomique és a Sorbonne Egyetem Természettudományi Karának előadásait hallgatta. Ezeknek az intézeteknek a laboratóriumaiban és a párizsi Pasteur Intézet laboratóriumaiban is dolgozott. Az 1900. évi világkiállításon a magyar szőlészeti és borászati kiállítás rendezésével bízták meg. 1901-ben  kitüntetéssel doktorált a Sorbonne Egyetemen, botanika-zoológia-geo­lógia témakörökben. Külföldi tanulmányútja és utazásai során meglátogatta Közép-Európa és Anglia minden nevezetesebb egyetemének és főiskolájának laboratóriumait, növénykísérleti állomásait, ekkor jegyezte el magát a növényélettan tudományával. Többször járt Európa fontosabb kutatóhelyein, így többek között Németország, Franciaország, Anglia, Olaszország, Svájc, Belgium és Hollandia kutatóintézeteiben is megfordult.

1895 és 1904 között aktívan dolgozott a filoxéravész által elpusztított szőlők rekonstrukciójában, mely téren sok tanulmánya, hazai és külföldi tapasztalatairól írt közleménye látott napvilágot.

Kutatóintézetet hozott létre

1904-től a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola növénytani tanszékének tanára lett. Szorgalma és kiváló szervezőkészsége nyomán vált a tanszék jól felszerelt kutatóhellyé, az iskola körül botanikus kertet alakított ki, gyűjteményeket hozott létre, műszereket fejlesztett ki. Hallgatói számára több tankönyvet is írt: Vezérfonal az erdészeti főiskolán  a növény-anatómiai  gyakorlatok végzéséhez (1907), A fák anatómiája és fiziológiája (1908), Növénytan II. rész (1910), Növénykórtan. Pathológia.

Kövessi jelentős hírnévre tett szert a tanszék mellett szervezett kutatóintézet létrehozásával, majd ennek az 1919-ben Sopronba történő áttelepítésével. Az ő vezetésével jött létre a főiskola növényélettan és kórtani tanszéke. 1934-től a budapesti  József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági Karának tanára és tanszékvezetője lett. 1939-ben a Mezőgazdasági és Állatorvosi Kar dékánja, majd később dékánhelyettese lett. Számos tanulmánya jelent meg különböző szaklapokban, mint például az Erdészeti Lapokban, az Agrártudományi Szemlében és külföldi szaklapokban is.

Botanikai kutatómunka

Kövessi pályája kezdetén főleg szőlészeti kérdésekkel, biológiai kutatásokkal, majd később növényfiziológiával és mikrobiológiával foglalkozott. Az életjelenségek lefolyásának matematikai összefüggéseit kutatta, a biofizika alaptörvényeinek meghatározására törekedett. Ennek során az egysejtűek és a zöld növények életjelenségeinek leírására elméletileg levezetett és kísérletileg igazolt matematikai formulákat állapított meg. A magyarországi biofizikai kutatások egyik megalapozója és jeles művelője volt. Az erdészeti felsőoktatás történetében az ő munkásságának kezdetével beszélhetünk nemzetközi szinten is elismert botanikai kutatómunkáról.

Kövessi Ferenc életének két fontos eleme volt: a harmonikus családi élete és a laboratóriumi kutatómunka. A szülői házból magával hozta a föld szeretetét és a mezőgazdaság iránti érdeklődését. Munkáiban, megfigyeléseiben, a szinte már túlzásba vitt pontosság jellemezte. Magasan szárnyaló lelkülete nagy felelősségérzettel, kötelességtudással és szerénységgel párosult. Hazájához és vallásához való hűségét számos esetben áldozatokkal is bizonyította.


Felhasznált irodalom:

Bartha Dénes: Erdésznagyjaink arcképcsarnoka – Kövessi Ferenc,  Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron, 2009

Sóki Béla: Érmellék 100 híressége, Scola Nostra Egyesület, Székelyhíd, 2009


Írta: Antal József falugazdász