Hálaadó istentiszteletet tartottak a bővítések befejezése és az új cserép templomra való felkerülése alkalmából a székelyhídi református templomban advent második vasárnapján. A prédikációt Csűry István királyhágómelléki református püspök (portrénkon) tartotta, aki kihangsúlyozta, hogy cselekedeteinkben Krisztust kell felmutatnunk, mert csak akkor élhetünk példamutató életet, ha Őt és tanításait mindenkor szem előtt tartjuk; mind a családunk körében, mind pedig a világban meg kell mutatnunk, hogy hívő emberek vagyunk, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen: mi Krisztushoz tartozunk, hiszünk Benne és Istenben, aki ma is élő, megváltó és