^ Vissza Fel
istentisztelet címke bejegyzései:

Járjatok méltóan az Úrhoz!

Mozaik    2015. november 5. csütörtök 
 365

A presbitert és a diakónust Jézus hívta el szolgálni, akik Krisztus ajándékai a gyülekezetnek (Efézus 4,11).

A tisztségviselők gyülekezettel való kapcsolata különleges: nekik kell táplálniuk és vezetniük a közösséget.
Az 1Tessalonika 5,12–14-ben ezt olvassuk: „kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, bíztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez.” Ilyenek Krisztus szolgái.

Kitüntetett és különleges a helyzetük: hiszen egész életükben Krisztus eszközeiként kell munkálkodniuk. Úgy kell szolgálniuk a gyülekezet tagjait, hogy azok Krisztushoz, a jó pásztorhoz találjanak, aki állandóan gondoskodik a nyájáról. A szolgálóknak tehát a jó Pásztor nevében kell táplálni és vezetni a bárányokat (mint a gyülekezet tagjait). Ez az isteni megbízatás különböző feladatokkal jár: a tisztségviselők feladata, hogy a rendszeresen fölkeressék a gyülekezet tagjait, az ő megbízatásuk a gyülekezet tagjainak vigasztalása, tanítása és rendreutasítása, valamint, hogy mind anyagi, mind lelki szempontból szolgálniuk kell a gyülekezetet.

„Dobognak a beépített kövek”

Közélet  ,   2011. április 6. szerda 
 573

Hálaadó istentiszteletet tartottak a bővítések befejezése és az új cserép templomra való felkerülése alkalmából a székelyhídi református templomban advent második vasárnapján. A prédikációt Csűry István királyhágómelléki református püspök (portrénkon) tartotta, aki kihangsúlyozta, hogy cselekedeteinkben Krisztust kell felmutatnunk, mert csak akkor élhetünk példamutató életet, ha Őt és tanításait mindenkor szem előtt tartjuk; mind a családunk körében, mind pedig a világban meg kell mutatnunk, hogy hívő emberek vagyunk, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen: mi Krisztushoz tartozunk, hiszünk Benne és Istenben, aki ma is élő, megváltó és

A szeretet fénye

Mozaik  , , ,   2010. május 17. hétfő 
 566

„Nincs gyönyörűbb szó az egész világon,
Mint az édesanya, örömmel kiáltom!”

 

Az édesanyák köszöntése a legfontosabb dolog a világon. Anyák napján, ezen a csodálatos szép vasárnapi napon a nagykágyai gyerekek is egész nap ünnepeltek, s szívük teljes szeretetével készültek erre az alkalomra.

Délelőtt az istentisztelet után a kisiskolások szavalattal és énekkel köszöntötték édesanyjukat, melyre Balla Frigyes vallástanár és Sas Enikő magyartanár készítette fel őket. Ezután Bara László tiszteletes úr a fiatalokkal néhány szavalattal és énekkel köszöntötték a szülőket.