^ Vissza Fel
Csokaly címke bejegyzései:

Nyüzsgés a csokalyi adventi vásáron

Kultúra  , ,   2017. december 22. péntek 
 351

Családias, meghitt adventi vásárt tartott a csokalyi református közösség advent első vasárnapján a gyülekezeti imateremben. Az istentiszteletről távozva a hívek útja egyből a közösség imatermébe vezetett, ahol már kézműves termékekkel és finomságokkal terített asztal várta az adventet ünneplőket. Az imateremben a hatalmas nyüzsgés ellenére mindenki türelemmel nézelődött a kézzel készült kis tárgyak között, és láthatóan szívesen csevegett az egyházi alkalom után. A megvásárolható termékek között voltak mézeskalácsok, karácsonyfadíszek, képeslapok és mécsestartók is, ízlésesen sorakoztatva, jelképes összegekért. Ezeket az óvodások és kisiskolások, illetve a helyi IKE tagjai készítették. A terem másik oldalában pedig meleg tea, fánk és lángos várta az időseket és fiatalokat. A befolyt összegből társasjátékot vásárolnak majd az IKE-s fiatalok számára, a hosszú téli estékre készülve.

A lelki építkezés elsődleges

Mozaik  ,   2017. november 16. csütörtök 
 715

Tokás Sándor a csokalyi református közösség új lelkésze

Közel féléves kihagyást követően új lelkipásztora van a csokalyi református egyházközségnek. Tokár Sándor feleségével, aprócska gyermekével érkezett az Érmellékre, ahol a hívek, az általa elmondottak alapján nagy szeretettel fogadták.

Komolyság, vigasság napja

Mozaik  ,   2017. augusztus 29. kedd 
 543

Negyedszázadnyi hallgatás után megszólalt a csokalyi templom orgonája

Verőfényes napsütés és harangszó invitálta a helyi református templomba látogatókat július 9-én, vasárnap a csokalyi családi nap délelőttjén. A rendezvény ünnepi istentisztelettel vette kezdetét, amin Rákosi Jenő, az érmelléki egyházmegye esperese hirdette az igét. Kiemelte: e szétszórt világban biztos pontot kell hogy nyújtson a templom, mint annak idején a zsidóknak a siratófal. Örömre ad okot az aratni való kalászok látványa, a szórakozásra alkalmat adó családi nap vagy a közel negyed évszázadnyi némaságot követően újból megszólaló templomi orgona.

Krisztus szeretetében imádkoztak a csokalyiak

Mozaik  ,   2017. március 16. csütörtök 
 710

Hála legyen Istennek, estéről-estére megtöltötte a csokalyi templom padjait február 20–26. között. Sokan meghallották a harangok hívó szavát és eljöttek, hogy együtt hallgassák az igét.

Az imahét első napján, vasárnap Illyésné Gábor Zsuzsanna szolnokház-sándorfalvi lelkész hirdette Isten igéjét gyülekezetünkben. Prédikációjának központi gondolata a Korintusbeliekhez írt második levél 5. részének 14. verse volt: „Mert Jézus meghalt mindenkiért, mindenki meghalt vele”. Jézus Krisztus nem csak egy bizonyos népért, nem egy kiválasztott rétegért, néhány emberért halt meg, hanem mindenkiért, azért, hogy mindenkit megváltson és mindenkinek új életet ajándékozzon. Aki elfogadja ezt a megváltást, annak a régi élete a múlté lesz, és egy új, bővelkedő életet kap.

Főhajtás és szórakozás Csokalyon

Kultúra    2016. július 23. szombat 
 573

Változatos programokkal tarkított családi napot tartottak a faluban

Csokalyon öt évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy a falunapok sablonjába fulladt programokat kicsit emberbarátibbá, családiasabbá varázsolják. Ekkor született meg a gondolat, hogy a település nagy szülöttjének, Fényes Eleknek, a magyar statisztika megteremtőjének születési évfordulójához legközelebb eső vasárnapon családi nap szervezzenek. Idén július harmadika volt a település családjainak ünnepe.

Az egész napos rendezvény istentisztelettel kezdődött, melyen Forró Csaba helyi református lelkész hirdette Isten igéjét. „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében azonban kárt vall?” – hangzott a jézusi kérdés Máté evangéliumából. „Akié Jézus, azé az élet. Csak annak lehet boldog földi élete, aki kész megismerni a Mindenhatót, és rátalál az ő szeretetére. Dolgozni, küzdeni kell, de az anyagi javak nem teszik igazán boldoggá az embert, Isten szeretete az ami által boldogok és elégedettek lehetünk földi életünkben, és elnyerhetjük az örök mennyei életet” – jött a válasz a szószékről.

A hagyományokhoz híven a templomból a Fényes Elek-emlékparkba vonultak az ünneplők, ahol Béres Csaba polgármester és Szabó Ödön parlamenti képviselő osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel ezúttal röviden, lényegre törően, hisz a gyülekező esőfelhők komoran bámultak az égről az emlékezőkre.

Egyetemes imahét Csokalyon és Hegyközszentmiklóson

Mozaik  , ,   2016. február 28. vasárnap 
 874

Csokalyon az egyetemes imahét február 15–22. között zajlott. Hála Istennek az esős és szeles idő nem tántorította el a helyi gyülekezet tagjait, és minden este 80–100 között volt azok száma, akik meghallották a harangok hívó szavát. Azok, akik sóvárogtak az ige után, naponta 6 órakor gyűltek össze a falu református templomában.

Az idei évben Lettország különböző egyházainak a tagjai állították össze az egyetemes imahét témáját. Fő gondolata a péteri kijelentés: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pét 2,9) A legrégebbi lett keresztelőkút Szent Meinhard, a nagy lett evangelizátor idejéből származik. Napjainkban az ország fővárosában, Rigában az evangélikus székesegyház közepén áll. A keresztelőkút elhelyezése a székesegyház díszes szószékéhez ennyire közel, ékesszólóan hirdeti a keresztség és az igehirdetés közötti kapcsolatot, és a minden megkeresztelthez szóló hívást, hogy hirdessék az Úr hatalmas tetteit. Nem csupán a lelkészek és egyházi elöljárók feladata az, hogy Isten igéjét hirdessék, hanem nekünk, keresztény embereknek is.

Építkeznek Csokalyon a reformátusok

Közélet    2016. január 18. hétfő 
 671

Mesteremberek kopácsolnak a padlástérben. Már kicserélték a tetőszerkezet elavult részeit, a lécelést is új méret szerint szabták. Csomókba rakva az új cserép. Előző nap már a gyülekezet önkéntesei magasba segítették a födémre valót, immár csak két szakember végzi a precízebb tudást igénylő összepattintást.

A nagyszabású munkálat csalogatott egyháznézőbe, bár számtalan más alkalommal is felkereshettük volna az ottani gyülekezetet, hisz egyik megvalósítás a másikat éri, amióta Forró Csaba tiszteletes került a nyáj élére. Annak pedig már három esztendeje, 2012 novemberében érkezett a faluba a presbitérium meghívására. Azon az emlékezetes novemberi napon, amikor először szolgált csokalyi lelkészként, nagyon hideg volt. Összehívta a presbitereket, és felvetette a templomfűtés bevezetésének szükségességét. Mellé álltak, megmozdult a közösség. Adakozásból és a polgármesteri hivatal támogatásával a szükséges pénzösszeget csakhamar előteremtették. Három hét múlva már kellemes meleg fogadta az ige után áhítozókat – emlékezik a kezdetekre a lelkipásztor. A következő években történtekről lapunk is rendszeresen beszámolt.

Trianonra emlékeztek Csokalyon

Közélet    2015. június 7. vasárnap 
 561

„Nem kell beszélni róla sohasem De mindig, mindig gondoljunk reá!” (Juhász Gyula: Trianon)
A 95 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én a Trianon-palotában aláírt békediktátumra emlékeztek meghívott, hazatért vendégek és Csokaly lakosai június 7-én, amikor emlékező istentiszteletre hívogatva kondult meg a helyi református templom harangja.

Forró Csaba helyi tiszteletes köszöntő szavait követően még az istentisztelet előtt a templomban Biró Rozália szenátorasszony osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel, mondandójában hangsúlyozva, hogy a magyar nemzetnek holnapja kell legyen, mégpedig itt a szülőföldön. „Azért kell dolgoznunk, munkálkodnunk, hogy a magyar közösségek jólétben, békében, szeretetben élhessenek a Kárpát-medence szívében, nem feledve a nemzetünket ért csapásokat, hanem erőt merítve történelmünkből” – mondta. Az emlékező istentiszteleten Bara László, Bihardiószeg református lelkipásztora hirdette az igét. „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek” – szólt a felolvasott ige.

Az istentiszteletet követően a templomkertben lévő idén március 15-én felavatott Trianon-emléktáblánál folytatódott az emlékezés. Csuka József alpolgármester és családja jóvoltából lassan szoborpark áll a református templom udvarán, hiszen egy kopjafa és a pietrasantai márványból készült Trianon-emlékmű is a család adománya. Ahogy az alpolgármestertől megtudtuk, a sorozatot egy Turul-szobor elkészíttetése és avatása zárná. Az elöljáró fontosnak tartja, hogy ezen szobrok, emlékművek által a falubeli fiatalok ismerjék meg a magyarság történelmét.

A templomkerti megemlékezésen a Trianon-emlékmű előtt, a Bihardiószegi Gróf Széchényi István Huszárszázad díszőrségében elsőként Székelyhíd polgármestere, Béres Csaba szólt az egybegyültekhez. „Azt tudom, hogyha baj van, bármennyire is keserű és nehéz sorsunk van, hisz a Himnuszban is rögzítve van: ez a nemzet, ez a nép össze tud fogni. Igazából véve úgy kell élnünk az életünket, hogy úgy működjünk, mint egy motor. Mindenki a saját helyén a saját feladatát maradéktalanul végezze el. Az erdélyi magyarság Erdélyben, a szülőföldjén a szülei földjét művelje, gyarapítsa és verítékével áldja meg. Azért, hogy több száz éven keresztül, ha kell ezer éven keresztül mondhassuk el anyanyelvünkön, szülőföldünkön azt, hogy mi egy nemzet vagyunk és maradunk örökre” – hangsúlyozta a városvezető. A polgármester utolsó gondolatát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a megemlékezést fiatal csokalyi leányok – Csomaközi Daiana, Dósa Nikolett és Egri Anett –, valamint a Létavértesről érkező Molnár Laura szívhez szóló szavalataikkal tették meghitté.

A csokalyi megemlékezésen jelen volt Sógor Csaba európai parlamenti képviselő is, aki szerint „ez egy olyan nap számunkra, amikor meg kell emlékeznünk közösségünk múltjáról, de számba kell vennünk jelenünket és az előttünk álló feladatokat is”.

A templomkerti megemlékezésen közreműködött a helyi férfikórus, akinek előadásában hazafias dalokat hallgathattak az egybegyűltek. A székelyhídi és csokalyi rendezvények, megemlékezések visszatérő vendége Tasó László, Magyarország közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. A politikus most is barátsággal és a tőle megszokott közvetlenséggel szólt az egybegyűltekhez, beszédében a magyar nemzet egységét hangsúlyozva.