Vakációs gyermekbibliahetet rendeztek a csokalyi református egyházközségben augusztus harmadik hetében. A fiatalok mindennap a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gondozásában az idei évre kiadott Pénzt vagy örök életet! elnevezésű nyári gyermekmissziós program szerint indultak útnak az Isten szerinti értékek bibliai keresésére.


A hét alapigéje a hegyi beszédből vett jól ismert jézusi tanítás volt: „Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is” (Mt 6,21). Az igei tanítást naponta Tokár Imola tiszteletes asszony adta elő. Első nap Kronosz szigetére kalauzolta el a gyerekeket, ahol a gonosz szőlőmunkások példázatából megtanulhatták, hogy Isten szemében minden ember egyformán értékes, ezért kegyelméből többet kapunk, mint amennyi jár, mint amennyit megérdemlünk.
Második napon a templom megtisztításának eseményén keresztül tudták meg a gyerekek, hogy mennyire fontos rendet tartani a környezetünkben és az életünkben. Jézus az egyedüli, aki a szívünket ki tudja takarítani, ha erre imában kérjük Őt. A harmadik nap témája az adakozás volt. A szegény özvegyasszony két fillérének története azt a tanulságot osztotta meg a résztvevőkkel, hogy jobb adni, mint kapni. Isten előtt ráadásul nem a mennyiség számít, hanem az, hogy milyen szívvel adjuk.
A negyedik napon az elveszett drachma példája azt mondta el, hogy Jézus szemében milyen értékesek vagyunk, függetlenül attól, hogy mit mondanak vagy gondolnak róluk az emberek. Végül Zákeus története azzal az összefoglalással zárta le a bibliahetet, hogy Jézus többet ér minden anyagi értéknél, ezért ne ragaszkodjunk a földi kincsekhez, mert azok elmúlnak. Fogadjuk be az életükbe Krisztust, mert Ő a legnagyobb kincs, Ő az igazi érték, amely mindörökre megmarad.

A napi foglalkozások mindegyike a tanultak játékos elmélyítésével és aranymondás-tanulással folytatódott, de a jól megszokott kézimunka és az ízletes uzsonna sem maradt el egyik nap sem. A szülők és más gyülekezeti tagok felajánlásából mindenkor jutott szendvics, gyümölcs és édesség az asztalra, amit a gyülekezet ifisei készítettek elő.
A vakációs bibliahetet végül a vasárnap délutáni istentisztelet zárta, amelyen a gyerekek az egész héten tanultakat foglalták össze. Kolumbán Andrea kántornő és jómagam vezetésével a gyerekek előadták a napi tanítást, közösen elmondták az aranymondást és elénekelték a napi énekeket, hogy a szülők is gazdagodjanak a bibliai történetek értékes útmutatásával.

 

Tokár Sándor
református lelkipásztor, Csokaly


Írta: Ér hangja