Az ÖltöztetŐ elnevezésű nyári gyermekmissziós program szerint zajlott a csokalyi gyerekek vakációs bibliahete június végén. József jól ismert bibliai történetén keresztül arról hallhattak, hogy az öltöztető Isten milyen helyzetekben formálja, alakítja az övéit, hogy a bennük lévő talentumok végül igazi értékké váljanak.

A hét vezérgondolata a jól ismert közmondáson alapult: „Nem a ruha teszi az embert!” Ezt a gondolatot Tokár Imola tiszteletes magyarázatai bontották ki József életútján napról-napra előre haladva. Az első napon („készült számodra egy ruha!”) a gyerekek arról hallhattak, hogy Isten hogyan választotta ki magának Józsefet. Másnapon arról tanultak, hogy Isten hogyan vezette őt a viszontagságos élethelyzeteken, amikor Józsefnek „elvették a kedvenc ruháját”.

A továbbiakban a „nem is kell az a ruha!” címmel azt a témát járták körül, hogy Isten megerősítése fontosabb még a külső körülményeknél is. „Király ez a ruha!” mottóval arról is szó esett, hogy ha Isten kiemel, akkor jóra fordulnak a dolgok. A zárónapon a tanítást összefoglalva arra jutottak, hogy „csak az a ruha számít”, amit Isten áldásaként, lelkiekben reánk ad.

A tanultak játékos elmélyítése mellett a jól megszokott kézimunka és az ízletes uzsonna sem maradt el egyik nap sem. A szülők és más gyülekezeti tagok felajánlásából mindig jutott szendvics, gyümölcs és édesség az asztalra, amit a gyülekezet ifjai és asszonyai készítettek elő.

A bibliahetet a vasárnap délelőtti istentisztelet zárta, amelyen a gyerekek az egész héten tanultakat foglalták össze. Kolumbán Andrea kántor vezetésével előadták a napi tanítást, közösen elmondták az aranymondást és elénekelték a napi énekeket, hogy a szülők is gazdagodjanak a bibliai történetek értékes útmutatásaival.


Írta: Tokár Sándorlelkipásztor