^ Vissza Fel
adó címke bejegyzései:

Még mindig az adótörvényről

Közélet    2016. február 3. szerda 

A jogszabály által megengedett minimális helyi illetéket szabta meg a székelyhídi tanács

Habár most már Székelyhídon gördülékenyen folyik az adófizetés, mégis a legaktuálisabb téma maradt, hisz minden állampolgárt, minden lakost érint. A 2015/227. számú, új adótörvény bevezetése és alkalmazása óta igen felborzolódtak az adófizetők kedélyei. Ugyanis e jogszabály több olyan újdonságot is tartalmaz, amelyek nem feltétlenül az adófizetők javát szolgálják. Ezeknek jártunk utána, felkeresve a székelyhídi polgármesteri hivatal illetékes személyzetét Galamb Gabriella jegyzőt, Judea Ágnes adóügyi előadót és Oltean Péter adóügyi felügyelőt, akikkel a törvény újdonságait boncolgattuk.

A székelyhídi képviselő-testület tavaly december 29-i tanácsülésén a 111-es határozattal az egész országra vonatkozó új adótörvény által megengedett minimális adóilletéket szabta meg. Tehát városunkban a törvény által megengedett legalacsonyabb adót kell fizetni még akkor is, ha ez esetenként többszöröse az előző évinek.

Nyilatkozatok adószámításhoz

Közélet    2016. január 22. péntek 

Március végéig kell az iratokat leadni a tulajdonosoknak az illetékek megállapításához

A 2016-os évi adók kiszámolásához minden, városunkban és a környező falvakban lakó/székhelyű magán-, illetve jogi személy, akinek/amelynek a birtokában 2015. december 31-én lakás, nem lakás funkciójú vagy vegyes funkciójú épület, gépjármű, földterület, bel- vagy kültelek volt, 2016. március 31-ig köteles letenni egy nyilatkozatot a székelyhídi polgármesteri hivatal könyvelőségére. A 2015/227. számú új adótörvény 495. cikkelyének a) és c) bekezdése – alapján csatolni kell a következő dokumentumokat:

Következetes adógazdálkodás

Közélet    2014. március 7. péntek 

Kedvezményt kapnak a március 31-ig törlesztők

Kényszerűségből szigorításokat vezettek be az érmelléki városban a tavalyi adószedés tapasztalataiból, tanulságaiból kiindulva, az idei évre. 2013-ban a magánszemélyek 10,71%-a, a cégeknek pedig a 9,87%-a nem fizette be a helyi adókat. Béres Csaba polgármestert kérdeztük az idei változásokról.

– Milyen Székelyhídon az adózási kedv?
– A törvények értelmében – ez az egész világon mindenhol így van – az állampolgároknak adót kell fizetniük, egyénenként más-más mértékben, így Romániában és Székelyhídon is. A megyei és helyi önkormányzatok feladata, kötelessége ezek behajtása magán- és jogi személyektől egyaránt. Érdekes adatokkal szembesültünk, amikor az elmúlt 24 évre vonatkozóan, a be nem szedett pénzekről szóló jelentés került a város vezetése elé: ez mintegy 4 702 690 lej, régi pénzben több mint negyvenhét milliárd, ami hatalmas összeg.

Helyi adókedvezmények

Közélet    2014. február 4. kedd 

Kedvezményt kapnak azok, akik március 31-ig befizetik az őket érintő helyi adókat! A székelyhídi városi tanács november 29-i ülésén hozott határozatának értelmében az épületek, lakóházak, kül- és belterületek, valamint a gépjárművek után esedékes 2014. évi adót befizető magánszemélyek a teljes összeg után 10%-os, a jogi személyek 5%-os kedvezményt kapnak! A befizetéseket munkanapokon a polgármesteri hivatalban tehetik meg hétfőtől csütörtökig 8 és 16.30, pénteken pedig 8 es 14 óra között.

Megújult vízdíjbeszedés

Közélet  ,   2013. május 3. péntek 

Székelyhídon és a hozzá tartozó településeken folyamatosan történik a vízdíj beszedése. Az önkormányzat munkatársai házról-házra járnak és kérik a lakosság együttműködését, a legfontosabb az, hogy a vízórákhoz biztosított legyen a hozzáférés. „Októbertől kezdtük el a vízdíj új módszer szerinti beszedését, és ezt a 2013-as évben is így folytattuk. Az eddig használt és újonnan alkalmazott munkamódszer lényegében csak annyiban különbözik, hogy szorosabban, következetesebben monitorizáljuk a vízfogyasztást és a kifizetéseket. Ez azt jelenti, hogy nem csak elmegyünk a fogyasztókhoz, és megnézzük a vízóra állását, majd várjuk, hogy bejöjjön az önkormányzathoz, hogy kiegyenlítse a számláját. Kicsit aktívabban próbálunk jelen lenni a lakosság körében, havi vagy kéthavi rendszerességgel kivisszük az új számlát, amit helyben is ki lehet fizetni” – fejtette ki lapunknak Oltean Péter-Cristian székelyhídi önkormányzati köztisztviselő.