Március végéig kell az iratokat leadni a tulajdonosoknak az illetékek megállapításához

A 2016-os évi adók kiszámolásához minden, városunkban és a környező falvakban lakó/székhelyű magán-, illetve jogi személy, akinek/amelynek a birtokában 2015. december 31-én lakás, nem lakás funkciójú vagy vegyes funkciójú épület, gépjármű, földterület, bel- vagy kültelek volt, 2016. március 31-ig köteles letenni egy nyilatkozatot a székelyhídi polgármesteri hivatal könyvelőségére. A 2015/227. számú új adótörvény 495. cikkelyének a) és c) bekezdése – alapján csatolni kell a következő dokumentumokat:

Adásvétel, illetve adományozás útján szerzett lakások esetén:
• adásvételi (közjegyzői), adományozási, eltartói szerződés, örökösödési bizonylat, adott esetben jogerős bírósági határozat;
• személyi igazolvány másolata;
• energiahatékonysági tanúsítvány – energetikai besorolás oldal, adott esetben;
• telekkönyvi kivonat másolata, bizonyos esetekben;
• típusnyilatkozat, ITL formanyomtatvány;
• a nem lakás funkciójú épületek esetén: öt évesnél nem régebbi értékelő jelentés, vagy adásvételi szerzõdés vagy építési engedély.

Saját épített lakások esetén:
• építési engedély másolata;
• alaprajz, elhelyezkedési rajz másolata;
• a felhasznált építőanyagok technikai jelentésének másolata;
• személyi igazolvány másolata;
• típusnyilatkozat formanyomtatvány;
• telekkönyvi kivonat másolata, bizonyos esetekben.

Ingatlan törlése a nyilvántartásból adásvétel esetén:
• típusnyilatkozat formanyomtatvány;
• adásvételi (közjegyzői), adományozási, életjáradék-szerződés, örökösödési bizonylat, adott esetben jogerős bírósági határozat.

Ingatlan törlése a nyilvántartásból lebontás esetén:
• típusnyilatkozat formanyomtatvány;
• bontási engedély másolata;
• alaprajz, elhelyezkedési rajz másolata.

Földterület bejelentése esetén:
• személyi igazolvány másolata;
• adásvételi szerződés (közjegyzői) vagy adományozási szerződés (közjegyzői);
• telekkönyvi kivonat;
• tulajdonosi bizonylat (külterület esetén);
• típusnyilatkozat, ITL formanyomtatvány.

Romániában bejegyzett személygépkocsi nyilvántartásba vétele esetén:
• adásvételi, adományozási, örökösödési, leasingszerződés vagy számla;
• gépkocsi törzskönyvének másolata;
• vevő személyi igazolványának másolata, szükség esetén az eladó személyi igazolványának másolata is;
• típusnyilatkozat formanyomtatvány;
• gépjármű forgalmi engedélye.

Külföldön bejegyzett személygépkocsi nyilvántartásba vétele esetén:
• az adásvételi szerződés lefordított és hitelesített másolata;
• gépkocsi törzskönyvének másolata;
• vevő személyi igazolványának másolata;
• típusnyilatkozat formanyomtatvány;
• gépjármű forgalmi engedélye.

Személygépkocsi törlése a nyilvántartásból:
• adásvételi szerződés másolata, a gépjármű eladása esetén;
• vevő és eladó személyi igazolványának másolata;
• gépjármű forgalmi engedélye;
• típusnyilatkozat nyilvántartásból törlésre, formanyomtatvány;
• törlési bizonylat;
• gépkocsi törzskönyvének másolata.

Háborús veteránok, illetve az 1990/118. számú törvényerejű rendelet alapján az adófizetés alól felmentettek, valamint a 2004/341. törvény 456. cikkelye alapján az adófizetés alól felmentett, fogyatékkal élők számára szükséges iratok:
• felmentési típuskérvény, formanyomtatvány;
• a felmentést bizonyító hivatalos irat (veterán igazolvány, 1990/118. számú törvényerejű rendelet alapján kiadott határozat, forradalmárigazolvány) másolata;
• személyi igazolvány másolata, férj és feleség is;
• házasságlevél másolata;
• lakást igazoló irat másolata;
• három évnél nem régebbi telekkönyvi kivonat.

Háborús veteránok, háborús özvegyek, háborús veteránok özvegyei a 2010/24. törvény alapján kérhetik a felmentést az adófizetés alól öt hektárig terjedő szántó, kaszáló, illetve erdőterület esetén, az alábbi iratokkal:
• felmentési típuskérvény, formanyomtatvány;
• személyi igazolvány másolata;
• telekkönyvi kivonat vagy a tulajdont igazoló bármilyen hivatalos irat, amennyiben a tulajdon nincs telekkönyvezve;
• veterán igazolvány másolata.

A 2004/341. törvény 456. cikkelyének d) pontja alapján, az adófizetés alól való felmentéshez szükséges iratokat 2016. március 31-ig kell letenni.