A jogszabály által megengedett minimális helyi illetéket szabta meg a székelyhídi tanács

Habár most már Székelyhídon gördülékenyen folyik az adófizetés, mégis a legaktuálisabb téma maradt, hisz minden állampolgárt, minden lakost érint. A 2015/227. számú, új adótörvény bevezetése és alkalmazása óta igen felborzolódtak az adófizetők kedélyei. Ugyanis e jogszabály több olyan újdonságot is tartalmaz, amelyek nem feltétlenül az adófizetők javát szolgálják. Ezeknek jártunk utána, felkeresve a székelyhídi polgármesteri hivatal illetékes személyzetét Galamb Gabriella jegyzőt, Judea Ágnes adóügyi előadót és Oltean Péter adóügyi felügyelőt, akikkel a törvény újdonságait boncolgattuk.

A székelyhídi képviselő-testület tavaly december 29-i tanácsülésén a 111-es határozattal az egész országra vonatkozó új adótörvény által megengedett minimális adóilletéket szabta meg. Tehát városunkban a törvény által megengedett legalacsonyabb adót kell fizetni még akkor is, ha ez esetenként többszöröse az előző évinek.

De melyek is azok az újdonságok, amelyek az adóemelkedést generálják?

1. Az adófizetők eddig az épületekért csak épületadót fizettek. Az új törvény értelmében ettől az évtől az épület alatti terület után is kötelesek területadót fizetni.
2. Az adófizető irataiban megjelenő udvar mellett még 400 négyzetméter más kategóriájú terület (ami lehet szántó, szőlős, gyümölcsös vagy kaszáló) után is, a törvény értelmében mint udvar adózik és csak a fennmaradó terület után fizet szántóadót.
3. Szintén másként adóznak azok az adófizetők, akiknek nem csak lakóépületként működő épülete van, hanem az adott címre kereskedelmi tevékenységet folytató, működési engedéllyel rendelkező cég is be van jegyezve. Az ő esetükben értékelésre, illetve öt évnél nem régebbi olyan dokumentumra van szükség, amely igazolja az épület értékét, ami alapján kiszámolják a fizetendő adót. Ennek hiányában az adójuk tízszerese az eddiginek.
4. Azok az adófizetők akik egyes és kettes fokozatú rokkantsági segélyre jogosultak és az ezt igazoló végzést ez évben kapják meg jogosultak adókedvezményre, de csak 2017 januárjától.
5. Akinek bejelentett cége vagy munkapontja van, köteles kiváltani az arra vonatkozó működési engedélyt, melynek célja, hogy pontos nyilvántartás szülessen a Székelyhídon létező jogi személyekről.

A fenti változások a parlament által elfogadott 2015/227. számú törvény hozadékai.
2016-ban is érvényben marad az elmúlt években már alkalmazott kedvezmény, melynek értelmében mindazon jogi és magánszemélyek, akik március 31-ig egészében kifizetik az idei évre esedékes adójukat, kedvezményben részesülnek: magánszemélyek esetében ez a kedvezmény a befizetendő összeg tíz százalékát, jogi személyek esetében pedig az öt százalékát jelenti.

Az RMDSZ Bihar megyei szervezete vezetőinek kezdeményezésére az érdekvédelmi szövetség parlamenti frakciója kidolgozott egy ívet, melyen mindazok akik nem értenek egyet az új adótörvénnyel, aláírásukkal kifejezhetik a változtatás igényét.

Székelyhídon az önkormányzat munkatársai és önkéntesek bevonásával történik az aláírások gyűjtése, akik házról-házra járnak majd, hogy mindenkinek lehetőséget nyújtsanak a tiltakozásra.

Az új adótörvény az egész ország lakosságára vonatkozik, így más pártok elöljárói is szándékoznak csatlakozni a megmozduláshoz.


Írta: Fekete Katalin