Székelyhídon és a hozzá tartozó településeken folyamatosan történik a vízdíj beszedése. Az önkormányzat munkatársai házról-házra járnak és kérik a lakosság együttműködését, a legfontosabb az, hogy a vízórákhoz biztosított legyen a hozzáférés. „Októbertől kezdtük el a vízdíj új módszer szerinti beszedését, és ezt a 2013-as évben is így folytattuk. Az eddig használt és újonnan alkalmazott munkamódszer lényegében csak annyiban különbözik, hogy szorosabban, következetesebben monitorizáljuk a vízfogyasztást és a kifizetéseket. Ez azt jelenti, hogy nem csak elmegyünk a fogyasztókhoz, és megnézzük a vízóra állását, majd várjuk, hogy bejöjjön az önkormányzathoz, hogy kiegyenlítse a számláját. Kicsit aktívabban próbálunk jelen lenni a lakosság körében, havi vagy kéthavi rendszerességgel kivisszük az új számlát, amit helyben is ki lehet fizetni” – fejtette ki lapunknak Oltean Péter-Cristian székelyhídi önkormányzati köztisztviselő.

Hozzátette, felhívást küldtek ki Székelyhídra és a hozzá tartozó településekre, megkértek mindenkit, hogy ez év április 10-ig egyenlítse ki vízszámláját. Aki nem tette meg, azt személyesen felkeresték, illetve felkeresik.

Az önkormányzat munkatársai által végzett munka eredményét tényszerűen mutatja a napi átlag 2000–3000 lejes bevétel, a rekordbevétel elérte a 10 ezer lejt egy nap alatt. A napokban első lépésben azoknál kopogtatnak, akiknek több hónapos elmaradásuk van. Próbálnak szigorúbban hozzáállni ehhez a kérdéshez, de rugalmasak is lenni egyben, ha jó szándékot látnak az emberek részéről. Ha valakinek nagy összegű kifizetetlen vízszámlája van felhalmozódva, akkor azt részletekben is ki tudja fizetni. Oltean azt is kiemelte, a következő fontos lépés az lesz, hogy intézkedéseket tesznek azokkal szemben, akik többszöri felszólításra sem akarják kifizetni a vízdíjat vagy az előre megbeszélt ütemű részletfizetést sem hajlandóak igénybe venni. Az érintettekről le fogják vágni a vízórát és a kikötési és a bekötési díj kifizetése is a fogyasztót fogja terhelni.
Béres Csaba polgármester megerősítette kollégája szavait. Hozzátette, hogy az önkormányzatot a legtöbb támadás azzal kapcsolatosan érte, hogy a roma lakosság körében a vízdíj kifizetés nincs megoldva. Erre is sikerült megoldás találni, véli a városvezető. Munkatársai felmérték azokat a területeket, ahol roma lakosság él, a kerületeket külön-külön egy-egy vízórával látták el, mérik a közös fogyasztást, amit felosztanak az ottlakók között házszám szerint. Mindenki átlagfogyasztást fizet, amit automatikusan minden hónapban levonnak a szociális segélyből, gyerekpénzből, családi pótlékból.
A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy jelenleg is dolgoznak azon a problémán, hogy az ivóvíz minőségét javítsák, arzénmentesítsék. Felvették a kapcsolatot egy céggel, folynak a tárgyalások. Fontos tény, hogy ha ilyen ütemben halad a vízdíjbeszedés, akkor a fejlesztések révén a víz minősége is javulni fog.
Kővári Sándor, a vízellátással kapcsolatos ügyintézés technikai vezetője lapunk megkeresésére elmondta, pozitív csalódás érte őt és kollégáit is a díjbeszedéssel kapcsolatosan. Az emberek nagyrésze pozitív hozzáállást tanúsít, szívesen veszik a személyes felkeresést, sőt, aki akarja, helyben is ki tudja egyenlíteni a számlát. Nagyobb összeg esetén többen a részletfizetést is igénybe veszik.
A víz élet, vigyázzunk rá, bánjunk felelősségteljesen vele!

 


A. T.