Minél többen fizetik be adójukat, illetékeiket, annál jobban fejlődik egy város, egy község, annál többet tudnak fejlesztésekre, építésre, szépítésre szánni.

Akárcsak egy család esetében, minél több pénz folyik be a család kasszájába, annál könnyebb egy család élete, telik lakásfelújításra, földvásárlásra, modernizálásra. Ahogy egy háztartásnak vannak költségei, a polgármesteri hivatalnak is vannak számlái, kötelezettségei. Minden helyi önkormányzat az adókból tartja fenn magát. (A befolyt adók és büntetések 100%-a az önkormányzat jövedelme, kivéve a 12 tonna feletti gépjárművek adója, amelynek 40%-a a megyei tanácsot illeti.)

 

Most pedig néhány szóban lássuk a tényeket, vagyis a számokat.
Az új adózási törvény értelmében az önkormányzatnak 2013-ban 2 013 681,62 lej adót kell beszednie a jogi és magánszemélyektől. Ez év elején az önkormányzat kintlevőségei elérték a 3 809 591,65 lejt, ebből 925 507,53 lej büntetés, míg a fennmaradó 2 884 084,12 lej magán- és jogi személyek adóit képezi. A székelyhídi illetőségű magánszemélyek büntetései 1 033 824,17 lejt tesznek ki, amiből a 35 679,50 lejt fizettek be mostanáig. A jogi és magánszemélyek adója 4 897 441,96 lejre rúg (elmaradt adók+2013 évi adó), ebből eddig 893 412,37 lejt törlesztettek.

A 2012/166. törvény értelmében azoktól az állampolgároktól, akik nem fizették be adójukat, megvonják az állami támogatásokat (családi pótlék, kiegészítő családi pótlék, szociális segély, gyermeknevelési támogatás stb.). Az állam kötelezte a polgármesteri hivatalokat, hogy március 31-ig küldjék el azoknak a listáját, akik nem fizették ki az előző évi adójukat. Ezeknek a személyeknek április 1-jétől felfüggesztik állami támogatásaikat. Amennyiben viszont az illetők az adóhátralékukat időközben kifizetik, visszamenőleg is megkapják juttatásaikat.
Csorba Kinga