^ Vissza Fel

Szüreti bál a városban

Kultúra  2013. október 30. szerda 
 435

Szüreti felvonulást szerveztek Székelyhídon október 19-én. A fiatalok új, most készült hagyományos népviseletben énekeltek és táncoltak.

A reklám és fattyuhajtásai

Kultúra  2013. október 30. szerda 
 316

A Székelyhídi hírlap 1911. november 2-i vezércikke

A nyers termények feldolgozása az ipar feladata, az ipari készítmények tovahelyezése a kereskedelem dolga. A kereskedő leleménye, a kereskedő élelmessége a viszonyok, a kereslet és kínálat alapos és beható ismerete teszik ki a kereskedő hivatásának főkellékeit. Amint a kezdetleges közlekedési eszközök idővel rohamosan és mégis biztosan kifejlődtek és az óriási gőzösök átjártak világrészeket, éppen olyan nagy és sebes arányokban lendült néki a kereskedelem, az emberi foglalkozások közül ama hivatás, mely távoli országokból gyorsan közvetíti a szükségletek ama részét, amelyet az egyik ország nélkülöz. De ez a közvetítés az áruk tonnás mennyiségével törődik és nincsen tekintettel az egyes áruszükséget érző csoportok kívánalmaira, csak a kereskedelem magasabb igényeit elégíti ki. A különféle országok lakosainak ama része, amely gondoskodik arról, hogy miként helyezhesse a neki másod- vagy harmadkézből juttatott készítményeket vagy termést, az a rész képezi a kereskedő osztályt. Ez az osztály egymássali versenye létrehozhatja a nagyközönség javára azt az üdvös állapotot, hogy a viszonyokhoz képest a lehető legolcsóbban juttatja a szükséges portékához.

Jelenések, Élő Kövek és versenyek

Mozaik  ,   2013. október 30. szerda 
 525

Nagykágyán rendezték meg az érmelléki Bibliaismereti vetélkedőt.

Dicsőítés nyitotta meg a VII. érmelléki Bibliaismereti vetélkedőt az Élő Kövek együttes szolgálatával, majd rövid istentisztelet következett. Bara László nagykágyai lelkipásztor köszöntőjében kiemelte, hogy házszentelő is a vetélkedő alkalma, hiszen az október 19-én megtartott rendezvényen kívül még semmilyen rendezvényt nem tartottak addig az új közösségi házban.
A barátságos hangulatú megmérettetésen tíz településről összesen negyven diák vett részt, így képviseltette magát Csokaly, Érszőllős, Gálospetri, Jankafalva, Magyarkéc, Margitta, Nagykágya, Szalacs, Székelyhíd és Tóti.

Tegyünk a „szeméthegyek” ellen

Közélet  ,   2013. október 30. szerda 
 625

Az őszi növényi hulladékok hasznosítására buzdít az illegális lerakókat felszámoló Ave.

„Komposztáljuk a fákról ilyenkor lehulló jelentős mennyiségű lombot, illetve a kerti tevékenységek során felhalmozódott növényi eredetű hulladékot” – hívja fel a lakosság figyelmét Béres Attila, az Ave Bihor szemétszállító cég területi vezetője. A szakember szerint nemcsak remek trágyázó anyagot kapunk, hanem az egyre növekvő „szeméthegyek” méretét is csökkenthetjük. Akik nem tudnak vagy nem szeretnének komposztálni, azoktól előzetes egyeztetés és egy megszabott felár ellenében az Ave elszállítja a többlethulladékot.

Lelkészi értekezletet tartottak Székelyhídon

Mozaik    2013. október 30. szerda 
 449

Lelkésztalálkozót szerveztek Székelyhídon a református templomban október 24-én. A résztvevők megemlékeztek a 450 éve megjelent Heidelbergi kátéról, és elemezték a Sas Kálmán feldolgozásában készült katekizmust. Ezt a kiemelkedő remekművet dr. Juhász Tamás egyetemi professzor méltatta, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet oktatója beszédében Bucsai Mihály református teológus szavait idézte: „egyetlen egyház sem állhat meg egy jó káté nélkül.”
Juhász Tamás kérdésünkre elmondta, a XXI. század emberének a Sas Kálmán-féle katekizmus azt jelenti, mint amit bármelyik olyan káté, amellyel fiatalokat, gyermekeket lehet hitben megerősíteni és felnőttségre nevelni. Hozzátette, „a fent említett káténak az a nagy előnye van, a többivel szemben, hogy magyar református gyermekeket nevel, szellemisége és nyelvezete megpróbálja a Biblia üzenetét a XX. század emberének nyelvezetére fordítani’’.
Az értekezlet végén Bozsoky Sára vezetésével a Halleluja székelyhídi egyházi kórus előadását láthatták és hallhatták a résztvevők. A találkozót a Bihari egyházmegye székelyhídi esperesi hivatala szervezte.

Halottak napján

Közélet  2013. október 30. szerda 
 315

A Székelyhídi hírlap 1911. október 28-i cikke

És élet pezsdül a halottak zajtalan birodalmában és megelevenül a csendes temetőkert a borongó emlékezés e szomorú napján. Bús emberek csüggedt léptekkel, sápadt arccal és könnyező szemekkel járnak-kelnek a néma hantok, nesztelen sírok között. E nap kizárólag a halottaké, akik kedvesek, drágák, szentek előttünk. Elzarándokolunk sivár országukba, felkeressük őket hangtalan magányukban s koszorúkkal borítjuk rideg hantjaikat, s meggyújtjuk lelki üdveikért a mécsest…
Ott térdelünk a csupasz rögön, szeretteink sírnyoszolyái mellett, bocsánatukért esdekelve, amiért tán életünkben megbántottuk őket; ott térdelünk a süppedt sír fölött, igaz könnyeket ontva, áhítatos fohászban könyörögve az Úrhoz, hogy nyújtson enyhületet, vigaszt, adjon gyógyító írt, malasztot…

A megújult vallás napja

Mozaik  ,   2013. október 30. szerda 
 630

Október 31-én ünnepeljük a reformáció elindítását

Mire emlékeztet minket a reformáció ünnepe? Mit jelent ez a kifejezés a ma embere számára, amikor a világ teljesen elanyagiasodott, amikor már sokszor csak az „én” a fontos? A reformáció az Anyaszentegyháznak állandó megújulása, a Szentlélek munkája nyomán az emberi célok-érdekek helyett Isten akaratát kövessük. Isten színe előtt nem állhatunk meg saját érdemeinkben bízva, bűneink bocsánatát magunk erejéből nem vagyunk képesek megszerezni, csak Jézus Krisztus által, aki az ő drága vérén váltott meg bennünket, hitet ébresztett bennünk a Szentlelke által.
A reformációt soha nem lehet befejezettnek tekinteni. Harcolnunk kell azért, hogy Isten igazsága győzzön úgy, ahogy Boros Gergely költő írja le versében: „Még egy nagy reformot adj nekünk, Istenem, / hogy hitünk dolgában végleges rend legyen […] / Lelki megújhodást adj nekünk, Istenem”.

Találkoztak a testvértelepülések

Közélet    2013. október 30. szerda 
 699

Székelyhídon vendégeskedtek a belga, magyar, német és olasz küldöttségek

„Miért lengedez öt különböző – az Európai Unióéval együtt hat – zászló a polgármesteri hivatal utcafrontján?” – kérdezték sokan október 17-e és 20-a között. Nos, a válasz egyszerű, és ötévente megismétlődő: idén Székelyhíd város rendezte a testvértelepülések soros találkozóját. A belgiumi Écaussiennes, a németországi Grenzach-Wyhlen és az olaszországi Pietrasanta városok és a magyarországi Létavértes község küldöttségei vendégeskedtek nálunk.