^ Vissza Fel

Az öreg tölgy és a galamb történetei

Közélet    2018. május 20. vasárnap 
 263

Lelkesen fogadták a gyerekek a két mesekönyv bemutatására érkező írónőt

Schönberg Éva meseíró és Schönberg Gréta illusztrátor volt a vendégünk, akik segítségével Az öreg tölgy meséivel és a városi galambbal, Totyával ismerkedhettek meg a gyerekek.

Érdekes, vetítéssel, játékokkal fűszerezett bemutatónak lehetett szem és fültanúja az a közel száz gyerek, aki részt vett a májusi író-olvasó találkozón. Itt első kézből kaphattak választ a kisiskolások arra az izgalmas kérdésre, hogyan is születik meg egy mesekönyv. Schönberg Éva írónő (portrénkon) elmondta, hogy már korábban is rendszeresen írt gyerekeknek, ezek az írások a Szemfülesben és Fürkészőben jelentek meg és később ezeket gyűjtötte kötetbe.

Áldozócsütörtök megünneplése Érköbölkúton

Mozaik    2018. május 19. szombat 
 368

Áldozócsütörtökön, május 10-én templomba hívogatott a harang – húsvét után negyven nappal Jézus elbúcsúzott tanítványaitól és szemük láttára emelkedett fel a mennybe.

A gyülekezet tagjai szép rendben érkeznek a falu különböző utcáiról, öregek és fiatalok egyaránt. A helyi iskolások és óvodások, óvó-, tanító nénik, tanáraik kíséretében együtt érkeztek az istentiszteletre.

Református bizonyságtevők

Mozaik  ,   2018. május 18. péntek 
 675

Négy lány és három fiú tett vallást hitéről május 13-án a csokalyi református templomban. A vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődött ünnepi istentiszteletre a fiatalok a 436. dicséretet énekelve vonultak be a gyülekezeti tagokkal és rokonaikkal megtelt templomba: „Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged.”

Tokár Sándor lelkipásztor az 5Móz 30,11–14 igerészt olvasta fel az igehirdetés alapigéjeként.

Szovátán énekeltek

Diáksarok    2018. május 17. csütörtök 
 450

A X. Szovátai Tavaszi Kórusfesztiválon vett részt a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum gyermekkórusa áprilisban, Orosz Otília Valéria tanárnő vezetésével. A rendezvény első napja, melyen kilenc kórus mutatkozott be, a résztvevők felvonulásával kezdődött, lovas huszárok és a budapesti Keil Ernő Fúvószenekar kíséretében.

Petőfisek a 2018-as Ecochallengen

Míg a tavalyi évben településünk, addig az idén az Ecochallenge 2018 elnvezésű  ökológiai versenynek Betfia adott otthont. A nagyváradi Ecotop Egyesület által megszervezett versenyre idén 5 településről  (Cséffa,Nagyvárad, Székelyhíd, Szentandrás és  Szentmárton) 15 csapat nevezett be.

A székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceumot idén három  egyenként 4 fős csapat és a 3 felkészítő biológia tanár: Borsos Mária, Cservid Levente és Szabó Ildikó képviselte, egyedüli  magyar nyelvű csapatokként a mezőnyben.

Sziasztok Pajtikák!

Diáksarok  2018. május 15. kedd 
 191

„Leveles a május, virágos a rét…” – és még milyen virágos! Gondolom felfigyeltetek Ti is az idei tavasz korai érkezésére. A majálison már nyári melegben hancúrozhattunk, lombos fák alatt túrázhattunk az árnyas erdőkben, és az a rengeteg színes, illatos virág! Nem volt gond az anyák napi csokor összeállítása. Én szép vadvirágcsokrot kötöttem édesanyámnak. Remélem, Ti sem feledkeztetek meg édesanyátok köszöntéséről!

Katolikus hithordozó fiatalok

Mozaik    2018. május 15. kedd 
 406

Újabb apró lángocskák fénylenek a székelyhídi gyülekezetben

Az idén május 6-án tizenhat gyerek elsőáldozott. Az Oltáriszentség Jézus Krisztus valóságos teste és vére a kenyér és bor színe alatt.

Jézus valóságosan jelen van a szent ostyában, a darab kenyérben, Ő maga mondta: „Ez az én testem […] ez az én vérem […] vegyétek és egyétek.” Jézus igazat mondott. Ugyanaz a Jézus, aki itt élt a földön köztünk 33 évet, meghalt, feltámadt és most is él, valóságosan itt van templomainkban. Nagy titok ez. Ezt csak akkor értjük meg, ha rendszeresen jövünk Hozzá imádni Őt, s táplálkozni vele. „Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr” – mondja a zsoltáros (Zsolt 34,9). „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. […] Aki ebből a kenyérből eszik, örökké él” – mondja Jézus (Jn 6,56–58). Ki ne akarna örökké élni? El kell fogadjuk Istentől ezt a táplálékot is, és éljünk vele.

Ünnepi köszöntő édesanyáknak

Mozaik    2018. május 12. szombat 
 217

Május első vasárnapja az édesanyák napja, őket köszönti ma minden gyermek, övék a vers és a sok virág ma. Az édesanya meghatározó személy az életünkben, ő az, aki mindig tudja örömeinket bánatainkat, velünk van jóban és rosszban, mindig a helyes útra terel. Megsimogat, ha látja, hogy valami bánt, betegség idején fogja a kezünket. Sosem fárad el, mos, vasal, dolgozik és hallgat, ha úgy érzi, ez a fontos. Mindent lát, tud és ért, belelát a lelkünkbe. Kezünket el nem engedi, ha már nagyon mehetnékünk van.