Május első vasárnapja az édesanyák napja, őket köszönti ma minden gyermek, övék a vers és a sok virág ma. Az édesanya meghatározó személy az életünkben, ő az, aki mindig tudja örömeinket bánatainkat, velünk van jóban és rosszban, mindig a helyes útra terel. Megsimogat, ha látja, hogy valami bánt, betegség idején fogja a kezünket. Sosem fárad el, mos, vasal, dolgozik és hallgat, ha úgy érzi, ez a fontos. Mindent lát, tud és ért, belelát a lelkünkbe. Kezünket el nem engedi, ha már nagyon mehetnékünk van.

Anyák napi istentiszteletre hívogatott a harang a hegyközszentmiklósi református templomban. Árus Csongor László hirdette az igét a Márk evangéliuma 10. része 11–13. versei alapján. „Ekkor gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket; a tanítványok pedig feddik vala azokat, a kik hozák. […] Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.” A lelkipásztor elmondta, hogy az egész világon, ahol magyarok élnek, május első vasárnapján az édesanyákat, a nagymamákat köszöntik. Felidézte, hogy dr. Czeizel Endre genetikus egyik előadásában elmondta: „Az emberek valósága nem azon múlik, hogy melyik párt van kormányon, ki vezet, ki az államfő, hogy mennek az országban a dolgok, hanem attól függ, hogy odahaza a családban hogyan érzi magát az ember, boldog házas életet él-e, vannak-e gyermekek, unokák?” Senki sem születik egyből jó édesanyának, jó édesapának, jó feleségnek, férjnek, családapának.Mindenkinek végig kell járni az iskolát, a türelemnek, tiszteletnek, a megbocsátásnak iskoláját. Ne feledjük a házasságkötési esküt: meg kell tanulni a hűséget a megelégedést, a hosszútűrést a szeretetet. Ha nincs család, nincs boldog élet, mert magányosan az élet nem ér semmit. Vajon odahaza átgondoljuk-e az eskü szövegét, és javítunk rajta, mert senki sem tökéletes. Mert mindenki tud változtatni a viselkedésén ahhoz, hogy a család élete még jobb legyen. A családban benne vannak a gyermekek, unokák, ők is tudnak változtatni a magaviseletükön. Isten már a teremtéskor látta, hogy nem jó az embernek egyedül, alkotott mellé segítőtársat, azt mondta sokasodjatok, szaporodjatok, töltsétek be a földet. Ha vásárolunk egy háztartási cikket, sokszor még a használati utasítást sem olvassuk el, mert mi tudjuk, de ha nem, akkor van gond. A Biblia az emberi életünknek egy olyan használati utasítása, melyet nap, mint nap kell olvassuk ahhoz, hogy teljes értékű emberi életet éljünk. Milyen jó volna, ha a Bibliát így lapoznánk és a mi emberi életünk egészségesebb lenne. Az igehirdetés során a lelkész elmondta, gyermekeket vittek Jézushoz. Kik vitték őket? Az édesanyák. A tanítványok megfeddték azokat. Jézus viszont ezt mondta: „engedjétek hozzám jönni a gyermekeket”, és ezt mondjuk ma is. Jó példa, ha mi fogjuk meg a gyermekeink kezét, és hozzuk az istenházába. Jó, hogy vannak, voltak és vannak édesanyák, akik Jézushoz vitték és viszik ma is a gyermekeiket. Istentisztelet végén iskolás gyermekeink vallásos műsora következett az édesanyák tiszteletére.

Nem tud úgy szeretni

József Attila

Nem tud úgy szeretni a világon senki

Mint az édesanyám tud engem szeretni.

Akármit kívántam megtette egy szóra,

Még a csillagot is reám rakta volna.

Mikor a faluban iskolába jártam,

Rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam.

El nem tűrte volna ő azt semmi áron,

Hogy valaki nálam szebb ruhába járjon.

Éjjel-nappal őrzött mikor beteg voltam,

Magát nem kímélte, csak értem aggódott.

Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében

Öröm könnynek égtek, s csókolva becézett.

Én Istenem áldd meg, őrizd az anyámat,

Viszonozhassam én ezt a nagy jóságot.

Lássak a szemében boldog örömkönnyet,

Ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek.


Írta: Béres Angéla