Újabb apró lángocskák fénylenek a székelyhídi gyülekezetben

Az idén május 6-án tizenhat gyerek elsőáldozott. Az Oltáriszentség Jézus Krisztus valóságos teste és vére a kenyér és bor színe alatt.

Jézus valóságosan jelen van a szent ostyában, a darab kenyérben, Ő maga mondta: „Ez az én testem […] ez az én vérem […] vegyétek és egyétek.” Jézus igazat mondott. Ugyanaz a Jézus, aki itt élt a földön köztünk 33 évet, meghalt, feltámadt és most is él, valóságosan itt van templomainkban. Nagy titok ez. Ezt csak akkor értjük meg, ha rendszeresen jövünk Hozzá imádni Őt, s táplálkozni vele. „Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr” – mondja a zsoltáros (Zsolt 34,9). „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. […] Aki ebből a kenyérből eszik, örökké él” – mondja Jézus (Jn 6,56–58). Ki ne akarna örökké élni? El kell fogadjuk Istentől ezt a táplálékot is, és éljünk vele.

A mindennapi kenyér, a mi testi táplálékunk, az élet kenyere, a mi lelki táplálékunk. Minden nap eszünk, mert érezzük az éhséget, eszünk, hogy éljünk. Lelkileg is kell táplálkozzunk, hogy örök életünk legyen. Van bennünk egy olyan éhség és szomjúság, amit földi táplálék, kincs nem tölthet be. Ezt a szomjúságot és éhséget csak Jézussal, az örök élet kenyerével csillapíthatjuk. Ezért minden évben a felnövekvő nemzedéknek is, a harmadik osztályos gyerekeknek is megtanítjuk, hogyan kell lelkileg táplálkozni az örök élet kenyerével. Bevezetjük őket az Oltáriszentség titkába. Átadjuk azt a hitet gyermekeinknek, amiből mi felnőttek nap, mint nap táplálkozunk.

A hittanórák a tanévnyitó szentmise után kezdődtek el a plébánián, minden pénteken. Amit elméletileg megtanultunk, gyakorlatba ültettük a szentmisén való részvétellel, minden vasárnap. Minden gyereknek volt egy gyertyája a templomban. Mikor ott volt szentmisén vagy más imádságokon, meggyújtotta a gyertyát. Látszik most az ünnepen, kit mennyire gyújtott lángra a hite. Aki eddig lángolt, az ezután is égni fog, fényt visz környezete életébe.

Áprilisban háromhetes intenzív felkészítőn is részt vettek az elsőáldozásra készülő hittanosok. Ebben az időszakban az ificsoport néhány tagja lelkinappal is megörvendeztette a gyerekeket. Az ünnepnapon a gyulafehérvári főiskoláról is részt vett három kispap, mivel hivatások hétvégéje volt. Ez a nap és a három hét előkészület összekovácsolta a kis hittanosokat.

Május 5-én lelkileg megtisztultak a bűnbocsánat szentségében, ahol találkozhattak az irgalmas mennyei Atyával és vasárnap találkozhattak Jézussal még személyesebben mint eddig, a szentáldozásban, amikor magukhoz vették az Oltáriszentséget.

Reméljük, hogy a közösségi élmény és a szentségekre való előkészület megtartja őket ebben a lelkesedésben. Nagy felelősség hárul ránk, akik már több éve, évtizede élünk ezekkel a szentségekkel – a bűnbocsánat szentsége és Oltáriszentség –, hogy elől járjunk példánkkal és utat mutassunk továbbra is a felnövekvő nemzedéknek. Mosakodjunk meg a lelki fürdőszobában, a gyóntatószékben a bűnbocsánat szentségével és táplálkozzunk az örök élet kenyerével, az Oltáriszentséggel. Ez ne csak egy nagyon szép ünnepélyes alkalom legyen, hanem rendszeres, mert ettől függ az örök életünk. Jézus azért jött, hogy életünk legyen bőséggel teljes. Jézus saját magát adja eledelül nekünk, hogy igazi élet legyen bennünk már most itt a földön, s örök életünk legyen a mennyben. Adja Isten, hogy úgy legyen!


Írta: Ozsváth József plébános