Négy lány és három fiú tett vallást hitéről május 13-án a csokalyi református templomban. A vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődött ünnepi istentiszteletre a fiatalok a 436. dicséretet énekelve vonultak be a gyülekezeti tagokkal és rokonaikkal megtelt templomba: „Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged.”

Tokár Sándor lelkipásztor az 5Móz 30,11–14 igerészt olvasta fel az igehirdetés alapigéjeként.

Prédikációjában Isten törvényének közelségére hívta fel a figyelmet, ami nem teljesíthetetlen követelményrendszer, hanem az életre segítő útmutató. Ahogyan a KRESZ-szabályok betartása biztosítja az utazók megérkezését az úti célig, úgy tanít Isten a tisztesség, a becsület, az alázat, a szülő iránti tisztelet „jelzőtábláival” Krisztus útján előre haladni. Ennek a tanulásnak a végére érkeztek el a fiatalok, hogy végre „jogosítványt” szerezzenek a felelős, önálló hitbeli életben való járásra.

A kikérdezéskor a konfirmálók egyenként válaszoltak az úrasztala mellett a lelkipásztor által feltett Heidelbergi káté-kérdésekre, majd Kolumbán Andrea kántornő vezetésével számot adtak felkészültségükről az énekeskönyvi énekekről is.

Tokár Sándor lelkipásztor a Heidelbergi Kátéből kérdez.

Miután a hitben való ismereteikről Balázs Veronika, Deme Norbert, Daróczi Mátyás, Egri Imre, Nagy Leticia, Marczin Alexandra és Páll Petra is számot adott, következett a Krisztus-követésre elkötelezett élet melletti fogadalomtétel, és az erre kapott megerősítő biztatás a személyes áldás formájában.

Hirdetések rendjén Tokár Sándor lelkipásztor köszönetet mondott az ifjak családjának a templomi ajándékért. Idén a konfirmálók kis csapata és a gyülekezet közösen új templomi szőnyeget vásárolt, amit – jó reménység szerint – ők maguk is sokáig fognak koptatni.

A konfirmálók nevében Marczin Alexandra és Deme Norbert köszönte meg a lelkipásztornak a lelkiismeretes felkészítést és tettek verses-ígéretet arra, hogy továbbra is hűséges tagjai maradnak a csokalyi eklézsiának. Isten őket úgy segélje!


Írta: Ér hangja