^ Vissza Fel

Pinceparádé hagyományőrzéssel – beköszöntött az Érmelléki Ősz

Kultúra    2016. szeptember 28. szerda 
 1 877

Kurjongattak a legények, énekeltek a leányok, Székelyhíd utcáin lovas kocsikon vonultak végig a XXII. Érmelléki ősz nyitónapjának reggelén. Díszes népviseletbe öltözötten megadták a módját a szüreti hívogatónak. Miközben a lovak türelmetlenül prüszköltek, patáikkal csapdosták az utca kövét, addig a fiatalok lepattantak a szekerekről, ropták a táncot, pörögtek önfeledten. Libbent a szoknya, pörge kalap legényesen félrecsapva, szél röpítette a fiatalos jókedvet. Hamarosan sokaság gyűlt köréjük a környező házakból, hogy köszöntsék a régi szokások felelevenítőit.

Aztán elhalkult a zene, abbamaradt a szoknyalibbenés, hirtelen dobpörgés konferálta fel a kisbírót, aki közhírré tette az esti mulatságot, ilyeténképpen invitálva a város lakóit. Azért még néhány csípős megjegyzést is eleresztett, a körbeállók vidámítására. Majd felszökkentek a lovas kocsikra, hogy a település minden szegletét bejárva vigyék a jó hírt: mindenkit szeretettel várnak a Sós úti pincesoron megrendezendő vigadalomba.

Rákóczi Gergő országos bajnok lett

Ér-sport,Közélet  ,   2016. szeptember 28. szerda 
 1 091

Román nemzeti fogathajtó-bajnokság itthon és Magyarországon

A román sporttörténetben rendhagyó helyszínnek számító pályán, a magyarországi Mezőhegyesen tartották a román fogathajtók nemzeti bajnokságának harmadik fordulóját, amelyet a később országos bajnoki címnek örülő érköbölkúti Rákóczi Gergő (képünkön) nyert meg. A román lovasszövetség fogathajtó szakbizottsága azért döntött így, mert az utóbbi években annyira megfogyatkozott a romániai versenypályák száma, hogy az idei bajnokság megszervezése immár kétségessé vált. Csak emlékeztetőül írjuk, hogy a fogathajtó verseny szakértők szerint a Forma–1-es versenyek után a legköltségesebb sportág.

Együtt gondolkodni a szülőkkel

Diáksarok  2016. szeptember 28. szerda 
 1 175

Szemléletváltásra készül Ecsedi Ferenc székelyhídi iskolaigazgató

Az idei iskolai tanévtől a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum új igazgatójának Ecsedi Ferenc tanárt nevezték ki. Az alábbi beszélgetés során magánéletéről, az új beosztásával járó kihívásokról faggattuk.

Ecsedi Ferencet látásból szinte mindenki ismeri Székelyhídon és a környező falvakban. Közelebbit viszont kevesen tudnak róla, hisz nem törtető, nem „könyökölő” típus. Most mégis iskolaigazgatói szerepet vállalt. Mielőtt megkérdeznénk, hogy miért, beszéljen kicsit önmagáról.

Ahol a gének nem hazudnak

Kultúra  ,   2016. szeptember 28. szerda 
 2 368

Édesapja, Kerekes Géza nyomdokain jár Guba Kerekes Zsuzsa, a sokoldalú festőművész

Festőművész édesapa, alkotói vénával vértezett édesanya. ők Guba Kerekes Zsuzsa szülei. Soha nem volt kérdéses, hogy az önkifejezést ecsetvonásokba rejti.

Édesapjáról beszélgetve boncolgatjuk az emlékezés néhol gubancos, máshol kifeslett szálait. Kerekes Géza, míg élt, érdekes, értékes színfoltja volt Székelyhídnak, tehetsége mérhetetlen szerénységgel, emberséggel párosult. Magam is jól ismertem, fiam – aki sajnos már szintén nincs közöttünk – valaha rajongásig szerette festőtanárát. Most pedig lányával, Zsuzsával próbáljuk összerakni az első tenyérsimogató ecsetérintés máig ható varázsmisztériumát.

Fék és fékezők

Kultúra    2016. szeptember 28. szerda 
 811

Annak idején, amikor a gépjárművel való közlekedésben részt venni szándékoztam, jött a figyelmeztetés, soha ne feledjem el, a fék a legfontosabb dolog a biztonságos közlekedésben. Ez az intelem nem új keletű, gyermekkorom gazdaemberei őszi betakarítások idején a lábnyomós fék mellett biztonságból még egy csúsztatós kerékalátéttel is segítettek, nehogy a teherrel rakott szekér a lejtőn irányíthatatlanná váljék. Csakúgy szikrázott a vas a kavicsos úton…

Megtanultam egy életre, hogy a fék az nemcsak a közlekedésben, de az élet minden területén elengedhetetlen. A szülőnek ajánlatos féken tartania a rossz irányba tartó csemetéjét, féket kell behúzni a túlhajszoltság ellen, de a túlzott élvezetekbe való belemerülés veszélyét is az időbeni fékezés gátolhatja. Tudni kell, mikor és hol érdemes megállni vagy másoknak megálljt parancsolni. Mert az a bizonyos erkölcsi gát egy megállást határol be, egy vonalat, amit átlépni veszélyes lehet.

Isten nem szereti a rombolást

Mozaik  2016. szeptember 28. szerda 
 1 405

Diakóniai központ lesz a felújított Draveczky-házban

Az idei iskolai év kezdetét megelőző vasárnap adták át a kolozsvári székhelyű Diakónia Keresztyén Alapítvány székelyhídi központját, amelyhez a helyi református egyházközség biztosította a szükséges ingatlant.

A kora őszi napsütés nyarat idézett, ünnepi hangulatot keltett a sok-sok ünneplőbe öltözött helybéli. Egyre csak jöttek a hívek a város különböző részéből, megtöltve az úgynevezett Draveczky-ház szépen rendbetett udvarát. Frissen gereblyélt virágágyások majdani színpompáról álmodoztak, hisz egyelőre csak a nemrég kialakított tér adta a szépnek reménységét. A lépcsőfokok fölötti bejárati téren rögtönzött „szószékről” hangzottak az ünnepélyes, szép szavakba öntött hálaadó gondolatok Isten és emberek felé. Volt is miért, hisz hosszas huzavonát követően vehette birtokba a helyi református gyülekezet a mostanra felújított épületet.

Hagyománymentés az alapoktól

Kultúra  ,   2016. szeptember 28. szerda 
 1 333

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Érmelléki Népművészeti Tábor Székelyhídon

Érik a szőlő, hajlik a vessző… az első Érmelléki Népművészeti tábor minden napján felcsendült az ismerős népdal, ahol együtt búcsúztunk a nyártól és köszöntöttük az őszt. Nagyon vártam már ezt a tábort. Az idei nyár sokszínűre sikeredett, rengeteg tábort szerveztek a székelyhídi és ideérkező vendég gyerekeknek: voltak vallástáborok, nyelv-, alkotó-, médiatábor és – ami a számomra a legnagyobb öröm – végre helyet kapott a népművészet is a palettán. Idén maroknyi embernek sikerült az, ami sokak szívében már évek óta egy dédelgetett álom: megszervezni egy olyan népművészeti tábort, amely minden bizonnyal hagyományteremtő lesz.

A kágyai iskola történelmi napja

Diáksarok    2016. szeptember 28. szerda 
 1 227

Tanévkezdésre befejeződött a tanintézmény épületkomplexumának felújítása

Sokan gyülekeztek az idei tanévnyitó napján a frissen felújított Nagykágyai 1. Számú Technológiai Líceum főbejárata előtt. Karancsi Béla, a szakközépiskola igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót a helyi egyházak képviselőinek. Erdei Endre görög katolikus lelkész arról beszélt, hogy az iskola a tudás háza, az igazság forrása. Szücs Attila katolikus plébános megállapította, hogy a felújított iskola a környék dísze, melyben mindenki örömét leli. Bán Alpár református tiszteletes egy közös ima után elmondta, hogy a jövőről szól ez az alkalom, de egyúttal a hálaadás pillanata is. Az új köntöst kapott iskola megáldását követően Szabó Ödön Bihar megyei parlamenti képviselő, Alin Novac-Iuhas megyei főtanfelügyelő, Béres Csaba, Székelyhíd város polgármestere és az iskolaigazgató átvágták az avatószalagot.