Tanévkezdésre befejeződött a tanintézmény épületkomplexumának felújítása

Sokan gyülekeztek az idei tanévnyitó napján a frissen felújított Nagykágyai 1. Számú Technológiai Líceum főbejárata előtt. Karancsi Béla, a szakközépiskola igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót a helyi egyházak képviselőinek. Erdei Endre görög katolikus lelkész arról beszélt, hogy az iskola a tudás háza, az igazság forrása. Szücs Attila katolikus plébános megállapította, hogy a felújított iskola a környék dísze, melyben mindenki örömét leli. Bán Alpár református tiszteletes egy közös ima után elmondta, hogy a jövőről szól ez az alkalom, de egyúttal a hálaadás pillanata is. Az új köntöst kapott iskola megáldását követően Szabó Ödön Bihar megyei parlamenti képviselő, Alin Novac-Iuhas megyei főtanfelügyelő, Béres Csaba, Székelyhíd város polgármestere és az iskolaigazgató átvágták az avatószalagot.

Az iskolafelújítás mérföldkövei
Ezt követően a jelenlévők átvonultak az iskola udvarába, ahol Karancsi Béla ismételten üdvözölte a jelenlévőket. Kronológiai sorrendben visszaemlékezett a nagyszabású munkálatok fázisaira. 2008-ban egy campusprojekt keretében megkezdődött a tanintézmény felújítása. A munka elkezdődött, de megfelelő finanszírozás híján, hamarosan abbamaradt. Nehéz időszak következett, az állam elkezdte leépíteni a szakiskolai oktatást. 2011-ben újra felcsillant a remény a szakiskolák számára. 2014-ben az önkormányzatnak sikerült szerződést kötni egy új uniós pályázatra, amely az elkezdett munkálatok folytatását célozta meg. 2015-ben elkezdődött a beruházás, de még azon a nyáron újra leállt. Ezúttal is a pénz folyósítása terén jelentkeztek gondok. A helyzet kilátástalanná vált. Ekkor a székelyhídi tanács és a polgármester az ügy mellé állt, a munkálatok így tovább folytatódhattak. De a tanítás sem állhatott le! Szerencsére a német–román Alsterdorf Alapítvány befogadta az iskolát a Pongrácz-kastélyba.

dscn0200

Ott tartották az órákat egy évig, követve a Benedek-rendi szerzetesek jelmondatát: „ora et labora!”, vagyis „imádkozzál és dolgozzál!”. Végül sikerült befejezni a felújítást, és most végre birtokba vehetik a diákok és tanáraik. Mint az igazgató elmondta, most rajtuk van a sor, pedagógusokon és a diákokon, hogy bebizonyítsák, megérdemelték ezt a gyönyörű iskolát. Jobb eredményeket kell elérni. Ez az iskola az érmelléki szakoktatás központja kell legyen. Bár a berendezés még a régi, de ígéretük van rá, hogy egy pályázat keretében új felszerelésekhez jutnak. Karancsi külön köszöntötte a legkisebbeket, kérve őket, hogy szeressék az iskolát és vigyázzanak rá, majd megnyitottnak nyilvánította a tanévet.

Tanév eleji jótanácsok
Ezt követően Alin Novac-Iuhas főtanfelügyelő arra hívta fel a figyelmet, hogy a szeptemberről mindenkinek az iskolakezdés jut eszébe, az iskola, ahol karakterek fejlődnek, jellemek alakulnak. Dicsérte a csodásan felújított tanintézményt, és a tanfelügyelőség támogatásáról biztosította a pedagógusokat. A diákokat arra figyelmeztettette, hogy csak a tanulás, a tudás biztosít igazi sikert az életben.

Ostroveanu Ágota igazgatóhelyettes a tanulást az élettel definiálta. A diákokat arra kérte, hogy őrizzék meg szívükben ezeket a pillanatokat, a tanárkollégákat pedig arra, hogy lékekkel dolgozzanak.
Béres Csaba polgármester ünnepi beszédében emlékeztetett, hogy egy éve még egy kölcsönkapott kastélyban kezdődött el az oktatás és a nyáron a végzősök is onnan ballagtak el. Pedagógusok, diákok, szülők, együtt vészelték át a nehéz időszakot, de megérte! Az iskola felújításával egy régi álom teljesült. 2008 óta nagyon sok munkát és energiát kellett befektetni ahhoz, hogy eljussanak a mostani végeredményig. A tanintézményt nem hagyhatták félig készen, tető nélkül, így a munkálatokat végül önerőből fejezték be. Az újjá varázsolt iskolában egy új jövő, új lehetőségek várnak mindenkire. Ezzel az épületegyüttessel az érmelléki mezőgazdasági szakoktatás alapjait tettük le – mondta a városvezető. Majd arra kérte a diákokat, hogy olyan elszántsággal vessék bele magukat a tanulásba, amilyennel az iskola és a város vezetősége harcolt az iskoláért.

Cosmin Oros a Bihar megyei rendőrség üzenetét hozta el az évnyitóra. Biztosította a diákokat és a tanerőket arról, hogy a rendőrök mellettük állnak, együtt megtalálják a megoldásokat azokra a problémákra, amelyekkel szembesülnek.
Szabó Ödön képviselő úgy vélte, hogy az iskola olyan nemzedéket kell neveljen, amelyik nem csak a pénz csengését hallja meg, hanem mások szavát, segítségkérését is. Emberséges emberekre van szükség, a szülők is ilyennek szeretnék látni gyermekeiket. Csak az a pedagógus képes magas színvonalon oktatni, akit megbecsül és támogat a tanfelügyelőség, az önkormányzat és az állam – hangsúlyozta a politikus.

Balla Frigyes vallástanár arról beszélt, hogy az Újszövetség ma is aktuális, mert az élet a legfőbb érték, és az iskola meghatározó minden ember életében. Isten áldását kérte, az új tanévre.


Írta: Tiponuţ Tibor