^ Vissza Fel
városi tanács címke bejegyzései:

Elfogadott városi költségvetés, elősegítenék a munkahelyteremtést

Közélet  , ,   2017. május 2. kedd 

Igen fontos kérdésről, Székelyhíd 2017-es költségvetéséről kellett döntenie a március utolsó napjára összehívott rendkívüli ülésen megjelent 16 tanácsosnak. Ezért nem meglepő, hogy a szavazást hosszabb vita előzte meg. A költségvetés tételes elemzéséből kiderült, hogy ebben az évben kevesebb pénzből kell boldogulnia az önkormányzatnak.

Felújítanák a kastély parkját

Közélet  , ,   2017. március 18. szombat 

Számos kérdésben döntöttek a városi tanács tavaszi ülésén

Teljes létszámban ülésezett a városi tanács március 13-án, amelyen az első három napirendi pont keretében arról döntöttek egyhangúan, hogy három, már megnyert fejlesztési pályázat esetében a város biztosítja az önrészt és a pályázatban el nem számolható költségek kifizetését. Ezek a pályázatok a Nagykágya és Hegyközszentmiklós közötti út modernizálása, ugyanezen két település utcáinak leaszfaltozása, valamint a székelyhídi és érolaszi víz- és csatornarendszer kiépítése.

Áprilisi tanácsülés

Közélet    2015. április 27. hétfő 

6. adásÁprilis 23-án délelőtt 10 órai kezdettel, soros havi tanácsülést tartottak a Polgármesteri Hivatal dísztermében. A jelenlévőket Gődér Attila Érköbölkút RMDSZ-es képviselője köszöntötte, majd ismertette a napirendi pontokat. Én személy szerint nem emlékszek egyetlen olyan tanácsülésre sem, amelyiken két megyei sajtóorgánum újságírója képviseltette volna magát. Nos most ez is megtörtént, valamit nagyon „tudhattak” a kollégák, hisz egy igen hosszú és színes gyűlésen vehettek/vehettünk részt.

Konszenzus a tanácsülésen

Közélet    2014. június 3. kedd 

A tudósító is szívesebben számol be, ha jó hírről kell tudósítania – áll a riporterek tízparancsolatában! Ez most egy ilyen beszámoló lesz, kérem szépen, ugyanis május 22-én egy soron kívüli képviselő-testületi ülésen, melyen Béres Attila RMDSZ-es tanácsos elnökölt, az egyetlen napirendi pontot az összes megjelent tanácsos megszavazta!

A nagykágyai 1. számú Szakközépiskola kampuszának felújítására elnyert pályázati pénzek mégiscsak megérkeznek az önkormányzatunkhoz és korábban elkezdett felújítási munkálatok folytatódnak!

A teljes felújításon túl (az iskola épülete, a diákszálló, a műhelyek, a kantin, a tornaterem lesz újraépítve, modernizálva) az iskolában tanító tanárok számára épül majd egy nyolclakásos szolgálati társasház!

A terveket átnézve, a költségvetési adatokat átböngészve nem is alakult ki vita a tanácsosok között, mindannyian egyetértettek abban, hogy az Érmellék egyik, ha nem a legszebb kampusza lesz majd Nagykágyán, 2015 év végi átadási határidővel!

Döntésmaraton a tanácsülésen

Közélet    2014. április 30. szerda 

Teljes létszámban, közel két órán keresztül ülésezett Székelyhíd város tanácsos testülete március hónap utolsó napján. Az ülést az RMDSZ-es Béres Attila vezette.
Elsőként egyhangúan megszavazták az ivóvízminőséget monitorizáló rendszer felépítését, amelyet a Bihar Megyei Tanács öt évig tartó, a Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programból származó uniós támogatásból kiviteleznek. Ezt követte szintén egyhangúan a Székelyhídi Sportklub alapokiratának elfogadása, amelyet Gheorghe Raţiu szociáldemokrata párti (PSD) tanácsos számos építő jellegű észrevételével módosított.
Megemlítendő az érmelléki népi halászati és vadászati eszközök állandó kiállításnak és az ehhez kapcsolódó környezetünk halfajtáit bemutató kiállításnak a városi múzeum épületébe való költöztetése, ahová az Ady Endre Kulturális Központ is beköltözik, amíg a kultúrotthon sorsa jobbra nem fordul.
Szavazattöbbséggel döntött a testület, hogy a Székelyhídi Városnapokat idén június 20. és 22. között rendezik majd, míg az Érmelléki ősz egynapos rendezvénnyé alakul.

Beszámoló a márciusi tanácsülésről

Közélet    2014. április 3. csütörtök 

Március hónap utolsó napján teljes létszámban, közel két órán keresztül ülésezett Székelyhíd város tanácsos testülete az RMDSZ-es Béres Attila elnökletével.

Elsőként a tizennyolc napirendi pont közül egyhangúan megszavazták a Bihar megyei tanács öt évig tartó Hu-Ro-s Uniós támogatásból kivitelezendő ivóvíz minőséget monitorizáló rendszer felépítését. Ezt követte a Ratiu Gheorghe PSD-s képviselő számos építő jellegű észrevételével módosított Székelyhídi Sport Klub alapokiratának elfogadása – szintén egyhangúan.

Éves költségvetésről, hitelszerződésről, ingatlanokról döntött a városi tanács

Közélet    2013. december 13. péntek 

A költségvetés módosításáról határoztak a székelyhídi városi tanács tagjai a december 11-i rendkívüli ülésükön. 85 ezer lejt utalnak át a város három iskolájának a decemberi bérek kifizetésére. Egyhangúan döntöttek egy, a törvény által előírt szoftver használatát elősegítő szerver vásárlásáról is. Határozatak továbbá a Kokad–Vedresábrány elkerülő út építési projektjének meghosszabbítása miatt az önrész kölcsönét nyújtó bankkal is meghosszabítandó hitelszerződésről.

Tanácsi napirend: Iskolai orvosi rendelő, napelempark, költségvetés, Érmelléki Ősz

Közélet    2013. augusztus 23. péntek 

Székelyhíd város tanácsa júliusi soros ülésén egyhangúan megszavazta a Petőfi Sándor Elméleti Líceumban létesítendő iskolai orvosi rendelőhöz szükséges engedélyeztetési eljárás folytatását, amiről Cservid Levente RMDSZ-es tanácsos számolt be. Szintén egyhangúan döntöttek egy, a közeljövőben a település határában megépülő napelempark kivitelezési engedélyéhez szükséges földterület bérbeadásáról, valamint a 77-es sürgősségi kormányrendelethez igazodó önkormányzati munkahelyek átszervezéséről szóló beszámoló elfogadásáról.