6. adásÁprilis 23-án délelőtt 10 órai kezdettel, soros havi tanácsülést tartottak a Polgármesteri Hivatal dísztermében. A jelenlévőket Gődér Attila Érköbölkút RMDSZ-es képviselője köszöntötte, majd ismertette a napirendi pontokat. Én személy szerint nem emlékszek egyetlen olyan tanácsülésre sem, amelyiken két megyei sajtóorgánum újságírója képviseltette volna magát. Nos most ez is megtörtént, valamit nagyon „tudhattak” a kollégák, hisz egy igen hosszú és színes gyűlésen vehettek/vehettünk részt.

És, hogy ne ragaszkodjunk a napirendi pontok egymásutánjához, kezdjük a legfontosabbal, amiről már néhány napja/hete suttognak az emberek a városban. Történt még az év elején, hogy Romániában több pogármesteri hivatal, így a mienk is egy levelet kapott az Avangardegroup cégtől az Egyesült Arab Emirátusokból, amelyben felkértek mindenkit, hogy helyi befektetési lehetőségeket mutassanak be. Ugye nálunk a mezőgazdaságnak és az állattenyésztésnek nem kis múltja van és ezek mellett rendelkezünk egy nagy kinccsel is, a geotermális vízzel. A kapott kérdőívet az önkormányzat néhány embere kitöltötte és mintegy három hete jött a válasz, hogy az Emirátusokban többet szeretnének tudni az itteni lehetőségekről. Közben egy rövid videó is elküldésre került, majd pedig jött a meghívó, melyben Béres Csabát városunk polgármesterét várják prezentációjának a bemutatására. Székelyhíd mellett Romániából még egy várost és öt-hat megyét hívtak Dubaiba. A projektet mintegy 30 vállalkozónak kell majd bemutatni és aztán dől majd el, hogy bárki érdemesnek találja-e településünket befektetési területnek. A tizenhét tanácsosból tizenhat volt jelen, melyből tizenkettő megszavazta a 4800 eurós útiköltséget és a lehetőséget városunknak egy esetleges fejlesztésre.

Mindig fontos napirendi pont a költségvetés módosítás, az áprilisiban 75.000 lej kerül autóvásárlásra, 5.000 lej a nagykágyai kultúrotthon javítására, 20.000 lej a helyi pályázatokra, 15.000 lej 150 darab szemetes kuka vásárlására, 25.000 lej kerítések javítására, valamint 15.000 lej a szentmiklósi Toldy iskolának favásárlásra.

A Megyei Tanács a megyei városokat egy fejlesztési egyesület megalakítására ösztönzi, melyben Székelyhíd mint alapító tag szerepel, havi 100 lejes költséggel. Ugye ez nagy lépés afelé, hogy a 2014-2020-as EU-s pályázatokra nagyobb legyen a rálátásunk és könnyebb lehet majd ezen pályázatok lehívása is. Ennek fontossága városunk képviselőiben is tudatosult, hisz rögtön rábólintottak a lehetőségre.

Sok mezőgazdasággal, kertészettel foglalkozó ember számára örömteli hír, hogy a tanácsosok rövid vita után eldöntötték, hogy nem emelnek az őstermelői igazolványok kiállításainak az árán, annak ellenére sem, hogy az új formulák nyomtatási költségeit ki kell fizetniük. Ugye eddig 24 lejt fizettek a formuláért és negyedévente újabb 11 lejt. Nos a jövőben ez az összeg nem változik, csak annyiban, hogy a négy szemeszter két félre alakul, így 24 lej + kétszer húsz lej lesz az éves költség.

A többi pontokon hamar átsiklottak a jelenlévők, így a Malom utca 108 szám alatti ingatlant egyhangúlag koncesszióba adják, ugyanígy az eddig Nagykágyán bérelt területet egyhangúlag eladásra bocsájtják. A Nagykágyai Campus program recessziós bizottságába Nagy István és Dudás Imre tanácsost szavazták.

A tanácsülés végén, több kérdés irányult a polgármester felé, aki egy gyűlésre kellett utazzon, így ezek megválaszolása egy későbbi időpontban fog megtörténni.


Írta: Juhász György