^ Vissza Fel
tanácsülés címke bejegyzései:

Felújítások, ingatlanügyek a városi tanács napirendjén

Közélet  ,   2017. június 30. péntek 

Kiemelten foglalkoztak a város költségvetésével Székelyhíd helyi tanácsának május végi rendes gyűlésén, amelyen tizenöt napirendi pontot vitattak meg. Ahogyan az minden más háztartásban is lenni szokott, a pénzügyek megvitatásának itt is több időt szenteltek a tanácskozók. Az önkormányzat főkönyvelője részletes leírással szolgált arról, hogy mennyi fedezet áll rendelkezésre az egyházak támogatására, a városháza számítógépeinek korszerűsítésére, a város és a falvak templomainak, más épületeinek felújítási beruházásaira, a zöldövezetek ápolására, a közutak és járdák javítására és számos egyéb kiadásra, amiről a helyi hatóságoknak kell gondoskodniuk.

Elfogadott városi költségvetés, elősegítenék a munkahelyteremtést

Közélet  , ,   2017. május 2. kedd 

Igen fontos kérdésről, Székelyhíd 2017-es költségvetéséről kellett döntenie a március utolsó napjára összehívott rendkívüli ülésen megjelent 16 tanácsosnak. Ezért nem meglepő, hogy a szavazást hosszabb vita előzte meg. A költségvetés tételes elemzéséből kiderült, hogy ebben az évben kevesebb pénzből kell boldogulnia az önkormányzatnak.

Felújítanák a kastély parkját

Közélet  , ,   2017. március 18. szombat 

Számos kérdésben döntöttek a városi tanács tavaszi ülésén

Teljes létszámban ülésezett a városi tanács március 13-án, amelyen az első három napirendi pont keretében arról döntöttek egyhangúan, hogy három, már megnyert fejlesztési pályázat esetében a város biztosítja az önrészt és a pályázatban el nem számolható költségek kifizetését. Ezek a pályázatok a Nagykágya és Hegyközszentmiklós közötti út modernizálása, ugyanezen két település utcáinak leaszfaltozása, valamint a székelyhídi és érolaszi víz- és csatornarendszer kiépítése.

Az adókról is tárgyaltak a tanácsülésen

Közélet    2016. december 8. csütörtök 

Először a jövő évi adók és illetékek módosítását tárgyalták meg a székelyhídi városi tanács november végi rendes havi ülésén. A helyi vállalkozók képviseletében jelen volt Faragó László, a székelyhídi fogyasztási szövetkezet elnöke. Elmondta, a parlament által elfogadott 2016/170-es törvény egyszerűen brutális intézkedéseket tartalmaz. Gyakorlatilag megnyomorítja a vállalkozókat a többszörösére emelt adókkal. Ez ellen a városi tanács nyilván nem tud tenni, de helyi szinten meg kellene próbálni kompromisszumos megoldást találni. Ezért Béres Csaba polgármester és Gődér Attila ülésvezető is a döntés elhalasztását javasolta, hogy a vállalkozókkal egyeztetve külön gyűlés keretében döntsenek a helyi adókról és illetékekről. Ezzel a tanácsosok is egyetértettek. Ezt követően a költségvetés-kiegészítés került terítékre, amit rövid vita után egyhangúlag megszavazott a testület.

Rekordszámú napirendi pont

Közélet    2016. november 1. kedd 

Sporttermet neveznek el a nemrég elhunyt Hegyessy Viktorról

Rekordszámú, 25 napirendi ponttal „birkózott meg” a székelyhídi helyi tanács szeptember utolsó napján. A település 17 tanácsosából 13 volt jelen. Az előző tanácsülés jegyzőkönyvének egyhangú elfogadása után a megválasztott ülésvezető, Gődér Attila ismertette a mostani ülés napirendi pontjait, amit a tanácsosok egyhangúan megszavaztak.
Először a helyi rendőrség munkájának elősegítéséről döntött a testület. A gyűlésen jelen volt a rendőrség helyi parancsnoka is, így a tanácsosok személyesen neki mondhatták el észrevételeiket a rendőrség munkájával kapcsolatban.

Elfogadták a költségvetést

Közélet    2016. február 10. szerda 

Először az éves költségvetés, a város és az önkormányzat számára legfontosabb határozattervezet került asztalra a székelyhídi tanács február 2-i ülésén a tervezett öt napirendi pont és négy határozati javaslat közül.

A költségvetést Bocor Andrea főkönyvelő ismertette. Nagy István kérte, hogy a nagykágyai kultúrotthon javítására különítsenek el ötvenezer lejt. Karancsi Béla a Nagykágyai 1. Számú Technológiai Líceumban működő szakok akkreditációjának megújítására kért huszonöt ezer lejt. Rövid tanácskozás után mindkét kérést egyhangúan elfogadták. Városunk végleges költségvetés-tervezetét 13 tanácsos szavazta meg, 3 tartózkodás mellett.

A következő napirendi pontokat, a szociális gondozói állások keretszámának növelését, a súlyos fogyatékkal élők gondozóinak 2015. év második félévi tevékenységéről szóló jelentést és egy sofőri állás létrehozását az új iskolabuszra vita nélkül, egyhangúan támogatta a tanács.

Adók, szerződések, útfelújítás, lakások a tanácsülés napirendjén

Közélet    2016. január 20. szerda 

A 2016-os évre vonatkozó adók és illetékek megvitatása képezte a székelyhídi önkormányzat december 29-én megtartott legutóbbi rendes tanácsülését. Az ülésvezető megválasztását követően tizenhárom napirendi pontot tárgyaltak meg. Elsőként Medve Ferenc mandátumát érvényesítették, az újdonsült tanácsos ezután letette a hivatali esküt.
Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere nyomatékosította, hogy az új adótörvényt széles körben meg kell ismertetni a lakossággal. Ennek érdekében szórólapokat készítenek, illetve az Ér Tv és lapunk révén is népszerűsíteni fogják a rendelkezést.

Cservid Levente tanácsos javaslatot tett a megmunkálatlan földekre és az elhanyagolt épületekre kivetendő büntetésekkel kapcsolatban. Javaslatát a tanácsosok többsége elfogadta.

Célirányos pénzek

Közélet    2015. december 11. péntek 

Rendkívüli tanácsülést tartottak december 10-én Székelyhíd képviselői a városi múzeumban. Minden téma a költségvetést érintette. Bocor Andrea, a polgármesteri hivatal főkönyvelője mutatta be az első napirendi pontot, a költségvetés elfogadását. Mivel a pénzösszegek célirányosak, ezért nem volt min vitatkozni a képviselőknek. Nagy többségben elfogadták a beszámolót, aminek értelmében 279 700 lej jutott a nagykágyai, a székelyhídi és a szentmiklósi iskolák fizetéskiegészítésére. A Bihar Megyei Tanácstól százezer lej érkezett a piac felújítására és majd minden parókia is anyagi támogatásban részesül. ågy tízezer lejt kap az ortodox, húszezret a katolikus egyház. A köbölkúti parókia szintén húszezret kap, a csokalyi tízezerrel lesz gazdagabb, míg a székelyhídi református parókia ötezer lejjel gazdálkdhat. 65 ezer lej jutott a díszkivilágításra és a közvilágítás karbantartására, míg tízezer lej maradt útjavításokra.