Számos kérdésben döntöttek a városi tanács tavaszi ülésén

Teljes létszámban ülésezett a városi tanács március 13-án, amelyen az első három napirendi pont keretében arról döntöttek egyhangúan, hogy három, már megnyert fejlesztési pályázat esetében a város biztosítja az önrészt és a pályázatban el nem számolható költségek kifizetését. Ezek a pályázatok a Nagykágya és Hegyközszentmiklós közötti út modernizálása, ugyanezen két település utcáinak leaszfaltozása, valamint a székelyhídi és érolaszi víz- és csatornarendszer kiépítése.

Egy koncessziós szerződés közös megegyezés alapján történő felbontása után négy kérelmező esetében határoztak arról, hogy élnek a 2015/44-es kormányrendelet adta lehetőséggel, és elengedik a késve befizetett helyi adók késedelmi kamatainak 73,3%-át. Ezt követően az Alsterdorf- és a Pongrácz-alapítvány számára szavazták meg egyhangúan az adómentességet az aktuális évre, mivel e civil szervezetek közhasznú tevékenységet végeznek, támogatják a helyi közösségeket.

Tizenegyedikként tárgyalták egy magánszemély kérését, aki egy betelekkönyvezett kültelekre kért öt évre adómentességet. Nem túl hosszú vita és tisztázás után négy tartózkodással és 13 ellenszavazattal az indítvány elesett.

A következő két határozattervezet az önkormányzat alkalmazotti szervezeti felépítésének módosítására, illetve a közalkalmazotti munkahelyek betöltésének tervére vonatkozott. Mindkét tervezetet egyhangúan megszavazták a tanácsosok. Vita nélkül, egyhangúan döntöttek egy 477 négyzetméteres terület koncesszióba adásáról is.
Rövid vita után, tisztázva a felmerülő kérdéseket, a tanácsosok teljes egyetértésben határoztak arról, hogy az új székelyhídi iskolaközpont megépítésére készülő pályázathoz az önkormányzat biztosítja az önrészt és a pályázatban el nem számolható költségek kifizetését, valamint elfogadták a tervezett technikai-gazdasági költségvetését.
Még két esetben kellett arról dönteni, hogy a város biztosítja az önrészt és a pályázatban el nem számolható költségek kifizetését, valamint elfogadják a pályázatok technikai-gazdasági dokumentációját. Ez a két pályázat a megyei út egy szakaszának modernizálását, illetve Érolaszi, Csokaly, Érköbölkút, valamint Székelyhíd egyes utcáinak aszfaltozását célozza meg. Mind a kettőt vita nélkül fogadta el a helyi tanács.

A következő határozattervezet a Stubenberg-kastély udvarán található dendrológiai park koncesszióba adására vonatkozott. A tervezet vitája során Béres Csaba polgármester elmondta, hogy a városnak is tervei vannak a parkkal. A Regionális Operatív Program pályázat révén szeretnék rendbehozni a parkot, az alagúttal együtt, sétányokat kiépíteni és a közösség számára megnyitni, ezért nem támogatja a használatba adás ötletét. Bár a koncesszió esetleges nyertesei is a közösség számára szeretnék rehabilitálni a parkot, de a városnak már vannak a kész tervei erre. A koncesszióba adási javaslat csak négy szavazatot kapott, így a tervezetet elutasították.

Tizenkilencedik napirendi pontként a súlyos fogyatékkal élők gondozóinak 2016. második félévére vonatkozó tevékenységéről szóló jelentést fogadták el vita nélkül a tanácsosok. Végül az egyebek napirendi pont keretében több tanácsos felszólalt. A felvetett problémákra vagy már helyben kaptak választ vagy a következő tanácsülés alkalmával kerítenek sort rá.

A tanácsosok pozitív hozzáállásának és Béres Attila ülésvezető elnök operatív munkájának köszönhetően, a húsz napirendi pont ellenére, az ülés mindössze két óra alatt lezajlott.


Írta: Tiponuț Tibor