Igen fontos kérdésről, Székelyhíd 2017-es költségvetéséről kellett döntenie a március utolsó napjára összehívott rendkívüli ülésen megjelent 16 tanácsosnak. Ezért nem meglepő, hogy a szavazást hosszabb vita előzte meg. A költségvetés tételes elemzéséből kiderült, hogy ebben az évben kevesebb pénzből kell boldogulnia az önkormányzatnak.

Ezzel együtt nagyon fontos, hogy minél több pályázati pénzt sikerüljön bevonzani az európai uniós és az országos alapokból. A projektekhez pedig biztosítani kell az önrészt. Ezért az adminisztratív oldalra csak a működéshez szükséges minimum öszszegeket különítették el, a helyi pályázatokra pedig pillanatnyilag nincs alap. Elhangzott, még nem lehet tudni, a megyei büdzséből mennyi pénzre számíthat a város, de a keretszámokat ismerve onnan sem lehet kiemelkedően nagy összegeket remélni. A vita lezárultával végül 12 tanácsos megszavazta a költségvetést, három tartózkodás és egy nem szavazat mellett.

A következő határozattervezet az előző év lezárt költségvetésének elfogadásáról szólt. A 2016. év végén hozzá kellett nyúlni a forgóalaphoz, mert a kifizetések összege, ha kis mértékben is, de meghaladta a bevételek összegét. Ezt a tanácsosok vita nélkül, egyhangúan elfogadták.

Harmadikként került terítékre egy 9,35 hektáros külterület beltelekké nyilvánítása. Az átminősítésére azért van szükség, mert egy autóipari cég hosszú távra kibérelte a területet a közbirtokosságtól, és üzemcsarnokot szeretne építeni rá. A tervezet tárgyalása gyorsan zajlott. Az ülésvezető tanácsos érdeklődött aziránt, hogy a beruházás hoz-e létre új munkahelyeket a székelyhídiak számára. Béres Csaba, a város polgármestere elmondta, hogy a cég több lépcsőben valósítja meg a beruházást és két év után várhatóan már 250 dolgozó számára biztosít munkalehetőséget. Több kérdés nem lévén, a tanácsosok egyöntetűen megszavazták a belterületté nyilvánítást.

250 új munkahely létesülhet egy új berúházás révén

Az utolsó napirendi pont az önkormányzat cége, a General Edilitar Construct Kft. idei költségvetés-tervezetének elfogadása volt. A határozattervezet elfogadása előtt a felmerülő kérdésekre Balog Tibor, a cég adminisztrátora válaszolt. Elhangzott, hogy erre az évre sajnos nincsenek kilátásban nagyobb értékű munkálatok, a cégnek nincs külön menedzsere, aki megrendeléseket keressen a szabad kapacitásukra, a felhasználandó építőanyagokat maguk próbálják a legjobb áron beszerezni. Sajnos gyakran nekik kell kijavítani a más cégek által elvégzett munkálatok hibáit is.

Felmerült, hogy a tanácsnál nincsenek speciálisan képzett szakemberek, ebből kifolyólag a más cégek által elvégzett munkálatokat átvételére jó lenne egy hiteles szakértőt alkalmazni. A polgármester szerint ez nagyon jó ötlet, kérdés, hogy mennyibe egy szakértő honoráriuma. Arról is tájékoztatták a tanácsosokat, hogy a városmenedzser naponta kétszer ellenőrzi a különböző folyamatban levő munkálatokat.

A már nem csak a napirendre kiterjedő megbeszélés után a tanácsosok egyhangúan megszavazták az önkormányzat cégének költségvetését.

 


Írta: Tiponuţ Tibor