Az Érmellék „fővárosában” is folynak a fejlesztések, több beruházás is szimultán zajlik, sok már meg is hozta a gyümölcsét, amelyek főként az itt élők életkörülményeit hivatottak javítani. Uniós finanszírozásból a tavalyi év során közel négy kilométernyi útszakaszt sikerült leaszfaltozni városszerte a terv szerinti közel nyolc kilométerből. Annak a húsz kilométer hosszú kerékpárútnak a kialakítása is jó ütemben halad, aminek az átadását idén augusztusra tervezik.

Eddig a kerékpárutak szegélyét sikerült kiépíteni körülbelül tíz-tizenöt kilométer hosszan. Mivel a város nagy területen fekszik, adott a lehetőség és az igény a városi tömegközlekedés megvalósítására is. Ennek elősegítésére közszállítási szolgáltatást fognak biztosítani. Ez nagyban megkönnyíti majd a helyi lakosok számára a bevásárlás lebonyolítását, a munkába, iskolába való eljutást.

A hajdani Gizella-malom is lassan impozáns művelődési központtá fog válni. Helyt fog kapni benne a könyvtár és olvasóterem, továbbá műtermek, kiállítótermek, próbatermek és színházterem. Emellett lehetőség lesz az épületben különböző szakmai foglalkozásokra, kóruspróbákra. Nyakó József, Érmihályfalva polgármestere abbéli reményét fejezte ki, hogy a művelődési központ sokakat ösztönözni fog arra, hogy valamilyen műkedvelő tevékenységet folytassanak. Szabadidős rendezvények is helyet kapnak majd az épületben. Az uszoda átadása szintén mérföldkő a település életében, ennek a közeljövőben lesz a műszaki átadása.

A fentieken kívül több kisebb, ám nem kevésbé fontos munkálat is zajlott Érmihályfalván, melyek az itteni lakosok kényelmét szolgálják. Az egyik ilyen a bevásárlóközpont környékének leaszfaltozása. A tavalyi év során a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) közreműködésével és a magyar kormány anyagi támogatásával sikerült a dihenesi városrész iskoláját is felújítani, energiahatékonyabbá tenni. Ugyanebben a városrészben uniós forrásokból felújítottak egy már meglévő játszóteret. A város elöljárója elmondta, fontosnak tartják a meglévő játszóterek karbantartását, illetve a település tisztántartását. Ezt egy nagyszerű, tizenhat fős csapat biztosítja, akik folyamatosan dolgoznak ezek megvalósításán, hiszen mindig akad tennivaló.

A jelenlegi instabil gazdasági helyzet számos kérdést vet fel a tervezett jövőbeli megvalósításokkal kapcsolatban, ám ettől függetlenül számos tervük van. Többek között továbbra is prioritást élvez az utcák modernizálása, illetve egy kétszáz férőhelyes napközi felépítése is tervben van, ami olyan integrált projekt, ami az új épületen kívül a három odavezető utca modernizálást is magába foglalja. A Zelk Zoltán Általános Iskola főépületének teljes felújítása és energiahatékonnyá tétele szintén fontos projekt, melyhez hozzátartozik a tanintézmény udvarán egy tizenkét tantermes új épület felépítése is. Ez azokat a diákokat fogadná, akik a város kevésbé jó állapotú iskoláiban tanulnak jelenleg. Ehhez kapcsolódik még a Százhold városrészben egy 22 hektáros szabadidős park kialakítása. Ezek mind olyan projektek, amelyekre megvan a finanszírozás, és már a kivitelezési fázisban vannak.

A város jól megérdemelt fejlődését elősegíti még az a Leader program, amelynek segítségével egy kézilabdapályát akarnak lefedni boltíves sátorral. További számos lehetőséget nyújt a fejlesztésekre a helyreállítási alap és az Anghel Saligny-program is, melyekhez a település elöljárója nagy reményeket fűz, hiszen a tervekből és elképzelésekből nincs hiány.


Írta: Szyártó József László