Ebben a negyedévben is szépen haladnak a munkálatok községünkben, Értarcsán, illetve a hozzá tartozó településeken.

A téli időszakban, januárban és februárban a községközpontban és a hozzánk tartozó másik két településen, Gálospetriben és Éradonyban is elvégeztük a hó eltakarítását és az utak vízi homokkal való leszórását, hogy megelőzzük a baleseteket. Megkezdtük a játszóterek tereprendezését mindhárom településen, és hamarosan következik ezek felszerelése is.

Ezenkívül fontos előrelépés, hogy az éradonyi iskolában kamerarendszert szereltettünk fel: négy darab benti és kilenc darab kinti kamerával, valamint riasztórendszerrel láttuk el az épületet.

Korszerűsítenek a községközpontban

Értarcsán a helyi rendőrségnek otthont adó épületet sikerült újrafesteni és benti mosdót kialakítani. Ugyanitt 110 méteren utcát köveztünk, várjuk, hogy rákerüljön az aszfaltréteg. Ezenkívül az értarcsai polgármesteri hivatal előtti park mellett is zajlik az út lekövezése, terveink szerint ide is aszfalt kerül majd. Továbbra is folynak az ingyenesen hozzáférhető telekkönyvezések a különböző parcellákban Cristian Sabău mérnök segítségével. Az értarcsai iskolában tavaly szeptemberben iskolakezdés előtt egy héttel csőtörés volt, emiatt most átfestésre szorultak a tantermek. Ebben a negyedévben sikerült kifestetnünk hat osztálytermet, a titkárságot és az igazgatói irodát.

Megújul a gálospetri kultúrotthon és az iskola

Továbbra is folynak az építkezési munkálatok a gálospetri kultúrotthon körül, elkészült a külső szigetelés, a víz- és a központifűtési-rendszer beszerelése, a kinti és benti kamerarendszer. Hamarosan érkeznek az ajtók és ablakok is. Legnagyobb beruházásunk a gálospetri iskola újjáépítése és kibővítése, aminek már javában zajlik a megvalósítása. A kivitelező cég nagyon jól halad, reméljük, sikerül időben átadni az új épületet. Az építkezés idejére az iskolát átköltöztettük a polgármesteri hivatal épületébe, ami éppen a tanintézmény mellett van. A felújított iskola rendelkezni fog benti mosdókkal, központi fűtéssel, és mellé kialakítottunk tanári irodát is.

A márciusi ifjakra emlékeztünk

Mi is megemlékeztünk március 15-e hőseiről mind a három faluban: Gálospetriben és Értarcsán ünnepi istentiszteleteket tartottak, Éradonyban pedig a református templomban tartott istentisztelet után a hívek, Bodnár Lajos tiszteletes, a világi személyek és a magyar népviseletbe öltözött gyerekek zászlós felvonulással közösen végigvonultak Éradony főutcáján a katolikus templomig. Itt csatlakoztak hozzánk Kiss Márton plébános és a katolikus hívek. Szalkai Zsuzsa kulturális referens és a gyerekek ünnepi műsort adtak elő, majd az ünnepi beszédek után koszorúzás következett. Zárásként a Himnusz eléneklése következett, amit zongorán kísért katolikus kántorunk, Bara Dávid. Ez úton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a munkáját és az eseményen való részvételt.

Népszámlálás és segélycsomaggyűjtés

Végezetül két közérdekű információt szeretnék megosztani mindenkivel. Mint tudják, március 14-én Romániában megkezdődött a népszámlálás. Ennek számunkra, kisebbségi magyarok lévén, különösen nagy tétje van, hiszen a mi magyarságunkról van szó. Kérek mindenkit, hogy vegyen részt rajta, hiszen ezek az adatok fognak minket képviselni tíz éven át. A másik fontos közérdekű dolog, hogy a sajnálatos háborús állapotok miatt, melyek a szomszédunkban, Ukrajnában uralkodnak, mi is segélycsomagok gyűjtését kezdeményeztük. Nagyon sok adomány érkezett településünk számos lakosától, amit ez úton is hálásan köszönünk nekik, Isten fizesse meg a jóságukat. Egy autónyi szállítmányt már tovább is küldtünk a rászorulóknak, de a gyűjtés folyamatosan zajlik, továbbra is lehet segíteni, mert tudjuk, hogy jót tenni jó.


Írta: Kerezsi Attila alpolgármester