A 2016-os évre vonatkozó adók és illetékek megvitatása képezte a székelyhídi önkormányzat december 29-én megtartott legutóbbi rendes tanácsülését. Az ülésvezető megválasztását követően tizenhárom napirendi pontot tárgyaltak meg. Elsőként Medve Ferenc mandátumát érvényesítették, az újdonsült tanácsos ezután letette a hivatali esküt.
Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere nyomatékosította, hogy az új adótörvényt széles körben meg kell ismertetni a lakossággal. Ennek érdekében szórólapokat készítenek, illetve az Ér Tv és lapunk révén is népszerűsíteni fogják a rendelkezést.

Cservid Levente tanácsos javaslatot tett a megmunkálatlan földekre és az elhanyagolt épületekre kivetendő büntetésekkel kapcsolatban. Javaslatát a tanácsosok többsége elfogadta.

A további kilenc napirendi pontot egyhangúan megszavazták a tanácsosok. A piacon működő kereskedelmi egységek bérleti szerződését meghosszabbították, esetenként módosításokat eszközöltek. Vita nélkül döntöttek a General Edilitar Construct cég alapító okiratának módosításáról és az autóbusz-megállók engedélyéről is. Elfogadták az Észak-nyugati Víz és Csatornázási Kereskedelmi Társaság alapító okiratát.

Rövid vita után egyeztettek egyes székelyhídi utcák felújításáról. Csuka József alpolgármester elmondta, hogy beszélt a kivitelezővel és a csatornafedők szintbe hozva, rendesen lesznek leaszfaltozva. A polgármester pedig bejelentette, hogy a mostani felújítás mellett az önkormányzat lead két újabb pályázatot, hogy európai uniós alapokból további utcákat tudjanak leaszfaltozni. Szintén rövid vita után fogadták el a törvényileg garantált minimáljövedelemért közhasznú munkát végzők foglalkoztatásának helyi akciótervét. Többek között az ANL-lakások odaítélésének 2016-ra tervezett prioritási listáját is megszavazták.


Írta: Tiponuţ Tibor