Először a jövő évi adók és illetékek módosítását tárgyalták meg a székelyhídi városi tanács november végi rendes havi ülésén. A helyi vállalkozók képviseletében jelen volt Faragó László, a székelyhídi fogyasztási szövetkezet elnöke. Elmondta, a parlament által elfogadott 2016/170-es törvény egyszerűen brutális intézkedéseket tartalmaz. Gyakorlatilag megnyomorítja a vállalkozókat a többszörösére emelt adókkal. Ez ellen a városi tanács nyilván nem tud tenni, de helyi szinten meg kellene próbálni kompromisszumos megoldást találni. Ezért Béres Csaba polgármester és Gődér Attila ülésvezető is a döntés elhalasztását javasolta, hogy a vállalkozókkal egyeztetve külön gyűlés keretében döntsenek a helyi adókról és illetékekről. Ezzel a tanácsosok is egyetértettek. Ezt követően a költségvetés-kiegészítés került terítékre, amit rövid vita után egyhangúlag megszavazott a testület.

Vita nélkül szavaztak a minimáljövedelemre jogosult, közhasznú munkát végző személyek munkatervének elfogadásáról, egy oktató úszómedence helyének kijelöléséről és felépítésének engedélyezéséről, valamint egy terület árverésen történő koncesszióba adásáról.

A több település összefogásával létrejött Északnyugati Víz- és Csatornaművek Kereskedelmi Társaság (S. C. Apă Canal Nord-Vest S. A.) aktualizált alapító okiratának elfogadásáról és az Északnyugati Régió Közösségi Egyesület (Asociaþia Intercomunitară Zona Nord-Vest) alapító okiratának és alapszabályának módosításáról két tartózkodással döntöttek.

Teljes volt az egyetértés különböző területekkel kapcsolatos határozatokról, a területek és ingatlanok bérbe- és eladásával foglalkozó alkuszbizottság összetételéről, a helyi tanács működési szabályzatáról, illetve különböző pályázatokban való részvételről.

Hosszabb vita előzte meg a döntést arról, hogy alkalmazzák-e Székelyhídon azt a törvény adta lehetőséget, hogy a helyi adókkal vagy díjakkal tartozó magánszemélyek számára elengedethető a késedelmi kamatok 70%-a, a jogszabály által előírt kritériumok teljesülése esetén. A határozatot végül egy ellenszavazattal és egy tartózkodással elfogadták.


Írta: Tiponuț Tibor