Sporttermet neveznek el a nemrég elhunyt Hegyessy Viktorról

Rekordszámú, 25 napirendi ponttal „birkózott meg” a székelyhídi helyi tanács szeptember utolsó napján. A település 17 tanácsosából 13 volt jelen. Az előző tanácsülés jegyzőkönyvének egyhangú elfogadása után a megválasztott ülésvezető, Gődér Attila ismertette a mostani ülés napirendi pontjait, amit a tanácsosok egyhangúan megszavaztak.
Először a helyi rendőrség munkájának elősegítéséről döntött a testület. A gyűlésen jelen volt a rendőrség helyi parancsnoka is, így a tanácsosok személyesen neki mondhatták el észrevételeiket a rendőrség munkájával kapcsolatban.

A parancsnok feljegyezte a javaslatokat és elmondta, hogy hamarosan két fővel bővül a székelyhídi állomány. A megbeszélést követően egyhangúan megszavazták, hogy a polgármesteri hivatal által biztosított rendőrségi mobilszámot feltöltő kártyásról állítsák át bérletesre, rendőrségi gépkocsik a jobb kihasználás érdekében kapjanak havi 250 liter benzint, illetve anyagi támogatást négy rendőrségi jármű javítására és karbantartására.

Következő napirendi pontként a költségvetés kiegészítését tárgyalták. Az előterjesztett anyaghoz többen is hozzászóltak. Végül a költségvetés-kiegészítést, melybe egy módosítás került, 12 igen és egyetlen nem szavazattal elfogadták a tanácsosok.

Ezt követően egy jó minőségű Stihl FS 360-as motoros kasza vásárlásáról döntöttek egyöntetű kézfelemeléssel.
Ötödikként egy eladásra szánt terület felértékeléséről szóló jelentést fogadtak el egyhangúlag. Egyúttal egy háromtagú tárgyalóbizottságot is választottak az adás-vétel lebonyolítására.
A következő napirendi pont tárgya egy 400 négyzetméteres terület árverés útján történő koncesszióba adása volt, amiről vita nélkül, egyhangúan döntöttek.
Vita nélkül, gyorsan döntött a tanács arról is, hogy a Székelyhídhoz tartozó három iskola igazgatótanácsában kik képviseljék az önkormányzatot.
Ezt követően a tanácsosok egyhangúan elfogadták a Nagykágya és Hegyközszentmiklós közötti összekötő út modernizálásának becsült költségvetését.

Egyhangú döntés született arról is, hogy a sportterem vegye fel a Hegyessy Viktor Székelyhídi Sportterem elnevezést. A javaslat tárgyalásakor Béres Csaba polgármester jelezte, hogy a terem renoválásra szorul, a tető beázik és a következő költségvetés-kiegészítésbe bele kell foglalni a tető javításának költségeit is.

A helyi tanács Szervezési és működési szabályzatának tárgyalásánál a tanácsosok több módosítási és bővítési javaslatot is szerettek volna előterjeszteni. Ezért a jegyző azt kérte, hogy a módosítási javaslatait mindenki nyújtsa be írásban, megadott határidőre, így ezt a napirendi pontot elhalasztották a következő tanácsülésig.
Ezt követően valamennyien megszavazták két új, ízléses kivitelezésű fából készült buszváróterem vásárlását, amiket a városközpontba helyeznek majd el.

Vita nélkül döntöttek arról is, hogy az Ecoland Bihor Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében városunkat a polgármester és Csuka József alpolgármester képviselje. A Bihar Megyei Hosszú Távú Fejlesztési Ügynökség közgyűlésén és igazgatótanácsában pedig Tiponuţ Tibor fogja képviselni településünket.

Egyhangúan megszavazták, hogy a helyi költségvetésből egy nagyobb összeget elkülönítsenek az érolaszi református parókia számára, valamint azt is, hogy Székelyhíd csatlakozzon a klímabarát települések szövetségéhez.
Ezt követően a tanácsterem hangosítóberendezéssel való felszereléséről tárgyaltak. Több lehetőség is felmerült, köztük a komplex hangosító- és szavazóberendezések beépítése is, de azok magas költségei miatt végül az egyszerű mikrofonok és erősítő beszerzését szavazták meg.

Egyhangúan döntöttek arról is, hogy követve a nemzeti energiapolitika irányelveit, eleget téve a törvényi kötelezettségeknek, el kell készíteni a hatékony energiafelhasználás javításának a rövid- és a hoszszú távú tervdokumentációját.

A következő hét napirendi pont keretében felvettek a város köztulajdonának leltárába hét olyan ingatlant, melyek az utóbbi időszak beruházásainak keretében készültek el és nemrégiben voltak átadva.

Az utolsó határozattervezet egy szerződéses közigazgatási adminisztrátori tisztség, röviden városmenedzseri állás létrehozásáról szólt. Mivel indul az új európai uniós pályázati ciklus, szükség van egy olyan személyre, aki a pályázatokkal foglalkozik és felügyeli a folyamatban lévő beruházásokat. Több hozzászóló is arról érdeklődött, hogy mi történik, ha az illető nem váltja be a hozzáfűzött reményeket? Miután tisztázódott, hogy rendszeres beszámolási kötelezettsége lesz a tanács felé, és ha nem lesz kellően eredményes a munkája, akkor megszüntethető a munkaköre, így tanácsosok egy tartózkodással megszavazták városmenedzseri tisztség létrehozását.

A jelenlévők operatív munkájának és pozitív hozzáállásának köszönhetően, valamint a bizottságokban jól előkészített határozattervezeteknek eredményeképpen a rekordszámú napirendi pont ellenére a tanácsülés aránylag gyorsan lezajlott.


Írta: Tiponuţ Tibor