Először az éves költségvetés, a város és az önkormányzat számára legfontosabb határozattervezet került asztalra a székelyhídi tanács február 2-i ülésén a tervezett öt napirendi pont és négy határozati javaslat közül.

A költségvetést Bocor Andrea főkönyvelő ismertette. Nagy István kérte, hogy a nagykágyai kultúrotthon javítására különítsenek el ötvenezer lejt. Karancsi Béla a Nagykágyai 1. Számú Technológiai Líceumban működő szakok akkreditációjának megújítására kért huszonöt ezer lejt. Rövid tanácskozás után mindkét kérést egyhangúan elfogadták. Városunk végleges költségvetés-tervezetét 13 tanácsos szavazta meg, 3 tartózkodás mellett.

A következő napirendi pontokat, a szociális gondozói állások keretszámának növelését, a súlyos fogyatékkal élők gondozóinak 2015. év második félévi tevékenységéről szóló jelentést és egy sofőri állás létrehozását az új iskolabuszra vita nélkül, egyhangúan támogatta a tanács.

Vita nélkül döntöttek arról is, hogy Hegyközszentmiklóson egy strand melletti területet nyilvánítsanak belterületté, mert ott egy pályázat keretében turisztikai fejlesztést készül végrehajtani a református egyház.

Az áruforgalmi adó (TVA) módosítása miatt megváltozott három beruházási projekt kivitelezésének becsült értéke. A szennyvízkezelő rendszer folytatása, Nagykágya és Székelyhíd utcáinak felújítása, valamint a Nagykágyát Hegyközszentmiklóssal összekötő út modernizálása egyhangúan támogatásra lelt.

Az utolsó napirendi pont egy üzlethelyiség felértékelésnek és eladási árának elfogadása volt. A tanácsosok ezt is egyhangúan elfogadták.

A tanácsülés ezúttal is operatívan és eredményesen zajlott le.


Írta: Tiponuţ Tibor