^ Vissza Fel
iskola címke bejegyzései:

Visszatérés az otthoni képernyők elől az iskola padjaiba

Diáksarok  ,   2021. február 25. csütörtök 
 1 115

Sokan örülnek, hogy gyermekeik újra a tantermekben tanulhatnak. Kevesebben vannak, akik emiatt aggódnak vagy kételyeik vannak.

Szigorú szabályok betartásával, február 8-án újraindult a tantermekben a tanítás. Reggelente ismét iskolába siető gyermekekkel és az őket kísérő szülőkkel teltek meg az utcák.

A személyes jelenlétre a tanulóknak és pedagógusaiknak egyformán szükségük van, egyáltalán nem hasonlítható össze tehát a tantermekben zajló oktatás az online párjával. Vannak olyan helyzetek, amelyek ebben a megfoghatatlan térben nem megoldhatóak, hiszen az iskolában nemcsak lexikális tudás kerül a gyermekek birtokába, hanem megtanulnak közösségben élni és társas kapcsolatokat kialakítani.

A továbbtanulás dilemmái

Közélet    2017. május 31. szerda 
 840

Gyermekek, szülők, iskolák és helyzetek

Végez a gyermek. Az iskolával. A nyolcadik osztályt fejezi be vagy éppenséggel a tizenkettőt. A ballagással, bankettel adódó kiadások megviselik a családi bugyellárist. Csinos, cicomás ruhát és a hozzá való drága kellékeket is meg kell vásárolni, sminkre, fodrászra is költeni kell. Emellett a tanároknak is dukál némi csecsebecse vagy annál értékesebb ajándék. A minimálbérből élő többségnek igen nagy fejtörést okoz mindez, gyakran áruba kell bocsátani a góré tartalmát, a sivító hízónak való is piacra kerül, ha már a módosabb szomszédtól röstelkednek kölcsönkérni. Akinek pedig nincs kertje, gazdasága és nincstelenségét is leplezni kívánja, az inkább a pénzintézetekhez fordul kölcsönért, aztán a hajcihő kiadásait egy egész éven át törlesztheti.

Támogatás a magyar iskolakezdőknek

Diáksarok    2015. november 15. vasárnap 
 715

A Rákóczi Szövetség oktatási és nevelési ösztöndíj programja idén összesen 5800 diákot érint. Így a szervezet munkatársai 3550 felvidéki, 1800 partiumi, Bihar megyei, temesvári és Dés környéki, 100 kárpátaljai, 350 délvidéki iskolakezdőt segítenek, eljutva mintegy kétszáz helyszínre, ahol ünnepélyes keretek között nyújtják át a támogatást.
Az ösztöndíjprogram Partiumban 2012-ben indult kísérleti jelleggel Nagyváradra, majd következő évben már sikerült egész Bihar megyére kiterjeszteni, s mára már Temesvár és Dés iskolakezdői is részesülhetnek a támogatásban. Célja, hogy ráirányítsa a magyar szülők figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára, az ott megszerezhető többlettudás lehetőségére, valamint a magyar közösség megmaradására. Partiumban az idén kb. 1300 nulladikos kisdiák kezdte el tanulmányait, ennyien részesülhetnek a Rákóczi Szövetség pénzbeli juttatásában.

A beiratkozási ösztöndíjprogram két lépcsőből áll, az első egy tavasz környékén megkapott iskolakezdési csomag, amelyben iskolai tanszereket, füzeteket és írószereket kaptak a gyermekek. A második lépcső pedig a pénzbeli juttatás.

Előrelépés történt tankönyvügyben

Közélet    2015. november 5. csütörtök 
 825

Jóváhagyta az oktatási minisztérium a második osztályosoknak szóló, hiánypótló Magyar anyanyelvi kommunikáció című tankönyv kiadását. A kiadó rövid időn belül teljesítheti a megyei tanfelügyelőségek által benyújtott rendeléseket, ugyanis az említett tankönyv a szaktárca által hivatalosan jóváhagyott tankönyvjegyzékbe is bekerül. A tankönyvkiírás értelmében a nyomtatott tankönyvet CD-n annak digitális változata is kíséri.

A tankönyvben többek között, a következő tantervi sajátos készségek fejlesztését tűzték ki a szerzők: változatos kommunikációs helyzetekben való részvétel aktív közlőként és befogadóként; változatos témájú szövegek olvasása és megértése; az írásmozgás készségszintre emelése; fonológiai jelenségek felismerése; fonológiai jelenségek készségszintű alkalmazása; szintaktikai és szemantikai jelenségek alkalmazása adott témára fogalmazott szóbeli szövegekben.

„A rendelet értelmében már az idei tanévtől kezdődően használatba kerül a második osztályosok számára íródott tankönyv, amely amellett, hogy segítséget nyújt a tanulás megtervezésében, a kerettanterv és napi gyakorlat összehangolására is lehetőséget nyújt” – emelte ki Király András, az RMDSZ oktatásért felelős államtitkára. Emlékeztetett, „már a megyei tanfelügyelőségeken vannak a másodikosok sajátos tanterve alapján készült Román nyelvű kommunikáció tankönyvek is.”

A kastélyban kezdik a tanévet

Közélet  ,   2015. szeptember 20. vasárnap 
 825

A tél beállta előtt visszaköltözhetnek a nagykágyai iskolások a felújítás alatt álló főépületbe

Aki tavasz környékén elhaladt a Nagykágyát átszelő főúton, az láthatta, hogy nagy iramban elkezdődtek a helyi szakközépiskola felújítási munkálatai. Örült is ennek mindenki, hisz a tervek szerint a tanulni vágyó diákot és tanítani akaró pedagógust teljes mértékben kiszolgáló intézményrendszer újjáépítéséről, felújításáról volt szó. Ám a nyáron történt valami, ami miatt elcsendesültek a munkagépek, elpakoltak a munkások és abbamaradt az építkezés.
Karancsi Béla, a tanintézet igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy a leállás hátterében a kivitelező cég pénzügyi biztonságának hiánya állt. 2014-ben megkötötték a kivitelezési szerződést, s az ezt követő év februárjában nagy lendülettel el is kezdődtek a munkálatok. Ám idén májusban kiderült, hogy a kormány egy olyan határozatot hozott, mely az európai uniós közbeszerzési eljárásokat újravizsgálja. Az új előírásoknak a 2007-es pályázat nyílván nem felelt meg, így az eredetileg 2%-os önrészhez még egy 25%-os önrész és az inflációs ráta is az önkormányzat számlájára íródott. Így körülbelül kétmillió euróval (!) lett több az önrész.

Meghosszabbították a Nyilas Misi tehetségtámogató pályázat határidejét

A tízéves Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület, amely Erdélyben és Magyarországon is keresi a segítségre szoruló, tanulni vágyó gyermekeket, minden évben meghirdeti tehetségtámogató pályázatát. Az Egyesület Kuratóriuma az idei pályázatok benyújtásának határidejét 2014. július 31-ről 2014. augusztus 20-ra hosszabbította.
 A pályázatot ösztöndíj-támogatás céljából, a 2013/2014-es tanévben magyar nyelvű oktatásban részt vevő, 7–10. évfolyamon tanuló, kiemelkedő tehetséget mutató és szociálisan hátrányos helyzetű diák szülője/gyámja nyújthatja be. 

Merre tovább, nyolcadikosok?

Diáksarok    2014. június 3. kedd 
 752

A továbbtanulás lehetőségéről tartottak ízelítő bemutatót Érköbölkúton a nyolcadikos végzős diákoknak a nagykágyai 1. számú Szakközépiskola tanárai Karancsi Béla igazgató vezetésével május 19-én. Mindig nagy gond az érmelléken a nyolcadikosok továbbtanulása, hisz a gyermek életét ez a továbblépés határozza meg. Karancsi Béla beszélt a szakiskola előnyeiről, miért iratkozzanak Kágyára a diákok, mit biztosít az iskola. Mindenek előtt fontos az, hogy tudjuk hova szeretne továbbmenni a diák. Mi a fontos számára, a líceum vagy a szakiskola? Egy jó szakember mindig talál munkát.

Idén Kágyán három szak indul: egy élelmiszer-ipari líceumi osztály és két szakiskolai, mely elvégzése után szakvizsgát tesznek a diákok. De itt továbbtanulásra is van lehetőség, beiratkozhatnak XI. osztályba a líceumba, és letehetik az érettségit. A technológiai líceumi oktatásban részt vevő diákok a képzés befejezésével érettségi diploma megszerzése mellett a technikusi oklevelet is megszerezhetik. Érettségi után a diákok bármely felsőoktatási intézményben továbbtanulhatnak. Az iskola a gyakorlati oktatást is biztosítja különböző cégeknél, hogy a diákok jobban el tudjanak helyezkedni.

Ne bagatellizáljuk el az iskolán belüli erőszak kérdését!

Diáksarok,Közélet    2013. november 27. szerda 
 1 561

Ez az egyre inkább fokozódó jelenség már városunkban is felütötte a fejét. Helyi szülőkkel való beszélgetéseim során aggasztó történetekkel találkoztam. Nem ritka a huzamosabb időn keresztül, különböző módszerekkel történő fizikai bántalmazás, molesztálás, fojtogatás sem. Azonban a szülők gyakran nem tudják, kihez fordulhatnak, nem tudják mi az első lépés a konfliktusok kezeléséhez, elmondásaik alapján a pedagógusok oldaláról is gyakran tapasztalnak passzivitást. A gyermekét védelmezni próbáló szülő sokszor beleesik abba a hibába, hogy a dühtől saját kézbe veszi az irányítást, ezzel azonban akár saját magának okozhat problémát.