^ Vissza Fel
iskola címke bejegyzései:

Iskolába kopogtató – Tanuljanak anyanyelven a magyar gyerekek!

Diáksarok,Közélet  , ,   2022. április 5. kedd 

Minden család életében elérkezik az az időszak, amikor nagycsoportos, tanköteles gyermeküket iskolába, előkészítő osztályba íratják.

Mi az előkészítő osztály?

Az előkészítő osztály átmenetet képez az óvoda és az iskola között. Egyes dolgok az iskolai életet idézik, míg mások inkább az óvodai életre emlékeztetnek. Tanórákra osztott napi program szerint dolgozunk, de egy tanóra rövid, 35 perces, ami sok mozgásos tevékenységgel, játékkal tűzdelt tanulási tevékenységet jelent. A tanórákat 15 perces játékos, szórakoztató, kreatív tevékenységek követik.

Városunkban tartott konferenciával ünnepelt a harmincéves RMPSZ

Közélet  ,   2022. január 20. csütörtök 

Ünnepi konferenciát tartottak Székelyhídon  a Romániai Magyar Pedagógusszövetség (RMPSZ) partiumi, bánsági és máramarosi régiójának képviselői január 15-én az érdekvédelmi szervezet megalakulása 30. évfordulójának alkalmából a Szabó Ódzsa Városi Színházban. A szövetség azzal a céllal alakult három évtizede, 1991. december 12-én 84 résztvevővel Sepsiszentgyörgyön, a Székely Mikó Kollégiumban, hogy biztosítsa a minőségi anyanyelvi oktatást képviselje a magyar tannyelvű oktatásban érintettek érdekeit, lehetőséget teremtsen az új, innovatív módszerek megismertetésére és a tudás megosztására. Mára jelen van minden olyan megyében, ahol a magyar oktatás valamilyen formában megtalálható.

Az „Olyan lesz a jövő, mint a ma iskolája” mottóval meghirdetett jubileumi ünnepségre és konferenciára Aradtól Máramaros megyéig összesen 150 pedagógus, iskolai vezető érkezett, hogy közösen emlékezzenek az elmúlt három évtizedre, és keressék a válaszokat a jövőbeli kihívásokra.

Visszatérés az otthoni képernyők elől az iskola padjaiba

Diáksarok  ,   2021. február 25. csütörtök 

Sokan örülnek, hogy gyermekeik újra a tantermekben tanulhatnak. Kevesebben vannak, akik emiatt aggódnak vagy kételyeik vannak.

Szigorú szabályok betartásával, február 8-án újraindult a tantermekben a tanítás. Reggelente ismét iskolába siető gyermekekkel és az őket kísérő szülőkkel teltek meg az utcák.

A személyes jelenlétre a tanulóknak és pedagógusaiknak egyformán szükségük van, egyáltalán nem hasonlítható össze tehát a tantermekben zajló oktatás az online párjával. Vannak olyan helyzetek, amelyek ebben a megfoghatatlan térben nem megoldhatóak, hiszen az iskolában nemcsak lexikális tudás kerül a gyermekek birtokába, hanem megtanulnak közösségben élni és társas kapcsolatokat kialakítani.

A továbbtanulás dilemmái

Közélet    2017. május 31. szerda 

Gyermekek, szülők, iskolák és helyzetek

Végez a gyermek. Az iskolával. A nyolcadik osztályt fejezi be vagy éppenséggel a tizenkettőt. A ballagással, bankettel adódó kiadások megviselik a családi bugyellárist. Csinos, cicomás ruhát és a hozzá való drága kellékeket is meg kell vásárolni, sminkre, fodrászra is költeni kell. Emellett a tanároknak is dukál némi csecsebecse vagy annál értékesebb ajándék. A minimálbérből élő többségnek igen nagy fejtörést okoz mindez, gyakran áruba kell bocsátani a góré tartalmát, a sivító hízónak való is piacra kerül, ha már a módosabb szomszédtól röstelkednek kölcsönkérni. Akinek pedig nincs kertje, gazdasága és nincstelenségét is leplezni kívánja, az inkább a pénzintézetekhez fordul kölcsönért, aztán a hajcihő kiadásait egy egész éven át törlesztheti.

Támogatás a magyar iskolakezdőknek

Diáksarok    2015. november 15. vasárnap 

A Rákóczi Szövetség oktatási és nevelési ösztöndíj programja idén összesen 5800 diákot érint. Így a szervezet munkatársai 3550 felvidéki, 1800 partiumi, Bihar megyei, temesvári és Dés környéki, 100 kárpátaljai, 350 délvidéki iskolakezdőt segítenek, eljutva mintegy kétszáz helyszínre, ahol ünnepélyes keretek között nyújtják át a támogatást.
Az ösztöndíjprogram Partiumban 2012-ben indult kísérleti jelleggel Nagyváradra, majd következő évben már sikerült egész Bihar megyére kiterjeszteni, s mára már Temesvár és Dés iskolakezdői is részesülhetnek a támogatásban. Célja, hogy ráirányítsa a magyar szülők figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára, az ott megszerezhető többlettudás lehetőségére, valamint a magyar közösség megmaradására. Partiumban az idén kb. 1300 nulladikos kisdiák kezdte el tanulmányait, ennyien részesülhetnek a Rákóczi Szövetség pénzbeli juttatásában.

A beiratkozási ösztöndíjprogram két lépcsőből áll, az első egy tavasz környékén megkapott iskolakezdési csomag, amelyben iskolai tanszereket, füzeteket és írószereket kaptak a gyermekek. A második lépcső pedig a pénzbeli juttatás.

Előrelépés történt tankönyvügyben

Közélet    2015. november 5. csütörtök 

Jóváhagyta az oktatási minisztérium a második osztályosoknak szóló, hiánypótló Magyar anyanyelvi kommunikáció című tankönyv kiadását. A kiadó rövid időn belül teljesítheti a megyei tanfelügyelőségek által benyújtott rendeléseket, ugyanis az említett tankönyv a szaktárca által hivatalosan jóváhagyott tankönyvjegyzékbe is bekerül. A tankönyvkiírás értelmében a nyomtatott tankönyvet CD-n annak digitális változata is kíséri.

A tankönyvben többek között, a következő tantervi sajátos készségek fejlesztését tűzték ki a szerzők: változatos kommunikációs helyzetekben való részvétel aktív közlőként és befogadóként; változatos témájú szövegek olvasása és megértése; az írásmozgás készségszintre emelése; fonológiai jelenségek felismerése; fonológiai jelenségek készségszintű alkalmazása; szintaktikai és szemantikai jelenségek alkalmazása adott témára fogalmazott szóbeli szövegekben.

„A rendelet értelmében már az idei tanévtől kezdődően használatba kerül a második osztályosok számára íródott tankönyv, amely amellett, hogy segítséget nyújt a tanulás megtervezésében, a kerettanterv és napi gyakorlat összehangolására is lehetőséget nyújt” – emelte ki Király András, az RMDSZ oktatásért felelős államtitkára. Emlékeztetett, „már a megyei tanfelügyelőségeken vannak a másodikosok sajátos tanterve alapján készült Román nyelvű kommunikáció tankönyvek is.”

A kastélyban kezdik a tanévet

Közélet  ,   2015. szeptember 20. vasárnap 

A tél beállta előtt visszaköltözhetnek a nagykágyai iskolások a felújítás alatt álló főépületbe

Aki tavasz környékén elhaladt a Nagykágyát átszelő főúton, az láthatta, hogy nagy iramban elkezdődtek a helyi szakközépiskola felújítási munkálatai. Örült is ennek mindenki, hisz a tervek szerint a tanulni vágyó diákot és tanítani akaró pedagógust teljes mértékben kiszolgáló intézményrendszer újjáépítéséről, felújításáról volt szó. Ám a nyáron történt valami, ami miatt elcsendesültek a munkagépek, elpakoltak a munkások és abbamaradt az építkezés.
Karancsi Béla, a tanintézet igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy a leállás hátterében a kivitelező cég pénzügyi biztonságának hiánya állt. 2014-ben megkötötték a kivitelezési szerződést, s az ezt követő év februárjában nagy lendülettel el is kezdődtek a munkálatok. Ám idén májusban kiderült, hogy a kormány egy olyan határozatot hozott, mely az európai uniós közbeszerzési eljárásokat újravizsgálja. Az új előírásoknak a 2007-es pályázat nyílván nem felelt meg, így az eredetileg 2%-os önrészhez még egy 25%-os önrész és az inflációs ráta is az önkormányzat számlájára íródott. Így körülbelül kétmillió euróval (!) lett több az önrész.

Meghosszabbították a Nyilas Misi tehetségtámogató pályázat határidejét

A tízéves Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület, amely Erdélyben és Magyarországon is keresi a segítségre szoruló, tanulni vágyó gyermekeket, minden évben meghirdeti tehetségtámogató pályázatát. Az Egyesület Kuratóriuma az idei pályázatok benyújtásának határidejét 2014. július 31-ről 2014. augusztus 20-ra hosszabbította.
 A pályázatot ösztöndíj-támogatás céljából, a 2013/2014-es tanévben magyar nyelvű oktatásban részt vevő, 7–10. évfolyamon tanuló, kiemelkedő tehetséget mutató és szociálisan hátrányos helyzetű diák szülője/gyámja nyújthatja be.