Közös értékek, kihívások, európai jövő a négy országból érkező küldöttségek napirendjén

Székelyhíd testvértelepülései fognak találkozni a városnapokkal egyidejűleg, június 14–16. között a Közös értékek, közös kihívások, közös európai jövő elnevezésű rendezvényen. A rendezvény célja, hogy összefogja a testvértelepülések közösségeit Romániából, Magyaror­szágról, Szlovákiából és Szerbiából, ezáltal pedig közösen megismerkedjenek az Európai Unió történelmével, működésével és egyéb szempontjaival. Az edelényi, gerse­karáti, nyíradonyi (Magyarország), nagyszombati (Felvidék) és kishegyesi (Vajdaság) résztvevők a program során megvitatják az EU-t érintő aktuális kérdéseket is. Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere, illetve szociológus segítségével a delegációk lehetőségeket keresnek arra vonatkozóan, hogy hogyan vehetnek részt aktív polgárokként közösségeik és az európai közösség életében: önkéntesség, adományozás, szavazás, petíciók megvalósításával.

Ezen programok során fejleszteni kívánják a résztvevők szolidaritását. A rendezvényen részt vevő szerbiai küldöttség egy nem EU-tag közösség szemszögéből fogja elemezni a felvetett kérdéseket.

A találkozó az európai kulturális örökség megőrzésére is összpontosít, lehetővé téve a résztvevők számára, hogy a következőképpen oszthassák meg értékeiket: bemutathatják közösségük sajátos termékeit, előadhatják népi táncaikat és népdalaikat, fotók segítségével bemutathatják műemlékeiket, és verseny keretében elkészíthetik hagyományos ételeiket. E tevékenységekkel a résztvevők tudatosítják kulturális identitásuk és Európa multikul­turalizmusa fenntartásának szükségességét, valamint a kulturális sokszínűség elfogadásának fontosságát.

Természetesen nemcsak a hagyományok ápolása és életben tartása kap főszerepet a rendezvénysorozaton, hanem a jövő generációjára is jelentős figyelmet kívánnak fordítani a szervezők. A találkozó ideje alatt a gyerekek játékosan megismerkedhetnek az Európai Unió működésével, jellemzőivel. A fiatalokat be fogják vezetni az EU nem formális oktatási programjainak világába, ideértve az European SolidarityCorpsot is, és motiválják őket, hogy vegyenek részt ezekben.

A projekt szervezője az Ér Hangja Egyesület, Székelyhíd Város Polgármesteri Hivatalának támogatásával, megvalósulását az Európa a Polgárokért program teszi lehetővé.

Programtervezet

Június 14., péntek

10.00–10.30 ünnepélyes köszöntők (helyszín: múzeum)

10.30–13 Az EU gazdasági, társadalmi és egyéb hozadékai – Minden résztvevő küldöttség, Szerbia kivételével, bemutatja milyen beruházások és projektek valósultak meg az EU-csatlakozást követően és hogyan járultak hozzá településük fejlődéséhez. A prezentációkat képekkel, videókkal támaszthatják alá. A szerbiai képviselet egy általános bemutatót tart településéről, gazdasági helyzetéről.

13.00–16.00 ebédszünet

16.00–16.30 helyi termékek kiállításának elrendezése – A résztvevő delegációk küldöttei hagyományos, jellegzetes termékeket (olajok, mézek, ízek stb.) hoznak, melyeket a helyi múzeum termében helyeznek el. A termékek bemutatója 18 órától lesz.

Kulturális örökségünk (közös kiállítás) – A résztvevő települések képösszeállítással készülnek, mely célja bemutatni a többi küldöttségek számára azokat az épületeket, tárgyakat, melyek közös európai kulturális örökségünk részét képezik. Ha ilyen képeket nem tudnak hozni, helyi művészek egyéb képeivel, alkotásaival is lehet jelentkezni. A kiállítás 18 órakor nyílik meg.

18.00 kiállítások megnyitója a múzeumban

19.00 vacsora

Június 15., szombat

10.00–11.00 Az EU idővonala az 1950-es évektől napjainkig – Szabó Ödön parlamenti képviselő előadása az Európai Unió létrejöttének mozzanatairól, a tagállamok csatlakozásáról és azokról a kihívásokról, melyekkel a közösség az idő folyamán szembesült (helyszín: múzeum)

11.00–12.00 Az EU aktualitásai és hatásköre – prezentáció, kerekasztal-beszélgetés – Winkler Gyula európai parlamenti képviselő bevezeti a közönséget az EU olyan jelenlegi kihívásaiba, mint például a migráns­válság, a Brexit. A bemutató és a beszélgetés ki fog térni az euroszkep­ticiz­mus és eurófóbia problematikáira is, illetve taglalja az EU hatásköreit, azaz azokat a kérdéseket, amelyek megoldásába beleszólhat, illetve azokat, melyek nem tartoznak fennhatósága alá.

12.00–13.00 Hogyan legyek jobb polgár, jobb EU-s polgár? – ötletbörze – Beszél­getés Béres Csaba polgármester, szociológus vezetésével, melynek célja rávilágítani arra, hogyan tudnak a résztvevők aktív állampolgárokká válni.

13.00–15.00 ebédszünet

Június 16., vasárnap

7.30–12 főzőverseny – Minden küldöttség részt vehet a főzőversenyen, ahol településük jellegzetes ételét kell elkészíteniük. A képviseletek megkóstolják egymás étkeit. Zsűri értékeli az ételeket, és díjazza a legfinomabbakat. A képviseleteknek előre kell jelezniük melyek azok az összetevők és eszközök, melyeket hozni tudnak és melyek azok, melyeket a szervezőknek kell biztosítani számukra.

13.00 ebéd

14.00 rendezvény zárása – A résztvevő települések hosszú távú együttműködést alapoznak meg több tevékenységi területen, ezáltal megszilárdítva az európai közösséget (helyszín: focipálya).

Folyamatos jelleggel zajlanak:

Gyerek- és ifjúsági programok – Egye­sületünk ifjúsági sátort fog üzemeltetni, ahol a fiatalok megismerkedhetnek az EU-s nonformális oktatási programokkal (ifjúsági cserék, tréningek, European SolidarityCorps). A fiataloknak lehetőségük lesz egyesületünk EVS-önkénteseivel is beszélgetni e program előnyeiről. A gyerekek az EU működésével fognak ismerkedni játékosan: mi a hivatalos pénzneme, himnusza, tagállamai, ezek fővárosa stb.

A rendezvénysorozat mindhárom napjának késő délutáni, esti óráiban koncertekkel, illetve zenés, táncos fellépésekkel, eseményekkel várják majd a résztvevőket.

A szervezők fenntartják a program változtatásának jogát.


Írta: Kiss Lóránt