Az Európai Unió értékei – a jelenre és a jövőre nézve címmel szervez testvértelepülési találkozót a Partiumi Oktatásért Egyesület, 2023. június 23. és 25. között Hegyközszentmiklóson magyarországi, romániai, és szlovákiai delegációk részvételével.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló találkozó főként a közösség múltjával, küldetésével és értékeivel foglalkozik. A rendezvény alatt a résztvevő települések küldöttei eszmecserét tartanak az Európai Unió megalakulásáról, jelenlegi helyzetéről, kihívásairól, pozitív hatásairól a helyiségek életére nézve, jövőbeli perspektíváiról.

A testvértelepülések megvitatnak olyan kérdésköröket is, amelyek nagymértékben befolyásolják az európai közösség tagjainak életét és amelyek szükségessé teszik a polgárok aktív szerepvállalását: koronavírus okozta helyzet, bevándorlásválság, a diszkrimináció különböző formáinak megnyilvánulásai (nemi, vallási, faji, etnikai, stb.), szolidaritás háborús időkben. A résztvevőknek lehetősége nyílik megismerkedni egymás kulturális értékeivel is, éneklés, tánc, főzés révén, tudatosítva, hogy egy sokszínű európai közösség hosszú távú fenntartása érdekében nélkülözhetetlen a saját értékeik megőrzése. A fiatalabb generációk tagjai az egyenlőséget is fogják taglalni, illetve az önkéntes szerepvállalásról is képet fognak formálni, hiszen a szervezők célja, hogy proaktív, felelősségteljes hozzáállásra sarkallják őket közösségeik keretében.

A rendezvény első napján a helyi, illetve a gersekaráti (HU) és szandai (HU), gömörhosszúszói (SK) és légi (SK) résztvevők az EU múltjával és kihívásaival ismerkednek, az est folyamán pedig népzenéikbe nyújtanak betekintést. A második nap ugyancsak a közösséget érintő kérdéskörök taglalásával folytatódik, illetve a települések is bemutatkoznak. Az est folyamán nem maradhat el az interkulturális programelem sem, ezúttal a néptáncok kerülnek terítékre. A zárónapon nemcsak a főzőverseny játszik fő szerepet, hanem az EU jövőbeli perspektíváinak megvitatása, illetve a potenciális együttműködési lehetőségek feltérképezése is.


Írta: Ér hangja