Lakossági fórumokat tartottak november második felében Csokalyon, Nagykágyán, Érolasziban és Székelyhíd különböző pontjain. A nyilvános gyűléseket azzal a céllal szervezték, hogy ha bárkinek kérdése van az elöljárók irányába, akkor azt feltehesse anélkül, hogy Székelyhídra utazzon vagy várakozzon a polgármesteri hivatalban. A városvezetés részéről a fórumokon esetenként, többek között Béres Csaba polgármester, Csuka József alpolgármester, Galamb Gabriella jogtanácsos, Bokor Zoltán erdészmérnök, a kataszteri hivatal munkatársa és Csorba Kinga polgármesteri tanácsadó volt jelen.
A megbeszélések négy témakör köré csoportosultak: elsőként az elöljárók számoltak be az megvalósult és folyamatban lévő munkálatokról, pályázatokról. Továbbá széles körű tájékoztatást nyújtottak a kettős állampolgárság igénybevételének lehetőségeiről, és hogy milyen tervek vannak a 2011-es évre. Ezután az érdeklődők bármelyike kérdésével fordulhatott a városvezetőség képviselőihez.
Megtudtuk, számos projekttel foglalkozik a városháza, amely Székelyhíd és a környező falvak polgárai életét érintik. Letettek egy pályázatot, amely a három falu (Csokaly, Nagykágya, Hegyközszentmiklós) ivóvízhálózatának, valamint Érköbölkút szennyvízhálózatának megvalósítását foglalja magába. Sajnos az egészségügyi ellátás nem működik zökkenőmentesen, de remélik, hogy jövőre ez is megoldódik. Sajnos az utak állapotán nem tudtak javítani ebben az évben, mert a két nyert pályázat megvalósítására sem küldtek pénzt Bukarestből. Egyébként idén visszavett a kormány 2,9 miliárd lejt, és emiatt csökkenteni kellett a helyi költségvetést. Pozitív tény ugyanakkor e téren, hogy buldoexkavátort vásárolt a város, még az idén új lámpatesteket szereltek fel, és égőket fognak cserélni, járdákat öntöttek, és sikerült lekövezni egy  640 m-es és 240 m-es útszakaszt. Kiderült, problémák vannak a földterületek tulajdonjogával is, hiszen nem ott használják, ahová szól a birtoklap.

 

Csokalyon elkezdődött a községháza felújítása, ugyanakkor a 120 m2-es közösségi ház építéséről szóló nyertes önkormányzati pályázat megvalósításának munkálatai jövőre kezdődnek el. Sajnos a közbirtokosság nem alakult meg a faluban. Az itteni fórumon felhívták a figyelmet: a Farkas László-féle vagyont jó lenne megtartani a csokalyi közösségnek, de ha továbbra sem tartják rendben, lehet, hogy elveszítik azt. Jó hír az is, hogy Mudura Sándor nagyváradi vállalkozó fóliaházat fog létrehozni a faluban megvásárolt 14 hektár területen, ami több csokalyinak biztosít majd munkalehetőséget. Nagykágyán a székelyhídi önkormányzat az idén 1,2 milliárd lejt költött a hidak rendbetételére, jövőre szeretnének kiépíteni egy lassítógátat Kágyán és Hegyközszentmiklóson, mert a nagy esőzések problémákat jelentenek. A kágyai iskolánál másfél éve megállt építkezés remélhetőleg hamarosan folytatódik.
A kettős állampolgársággal kapcsolatban az információátadás mellett (lásd vonatkozó írásunkat) az elöljárók megnyugtatták azokat az állampolgárokat, akik azért aggódnak, hogy ha igénylik a magyar állampolgárságot, elveszítik a román állampolgárságot. Ez a félelem alaptalan, a magyar törvény ugyanis a román kettős állampolgársági törvénykezés mintájára készült, továbbá az alkotmány szerint nem vonható vissza el a román állampolgársága azoknak a személyeknek, akik román állampolgárnak születtek. Érdekesség, hogy a kettős állampolgárság mellett kérhetjük nevünk magyarosítását is (pl. Vasile = László). A székelyhídi önkormányzat szeretné szervezetten biztosítani az igénylők szállítását a megjelölt polgármesteri hivatalokba, ahol az állampolgársági kérelmeket le tudják majd adni.

 

A fórumokon jelen levő lakosok által jelzett gondok közül elsősorban a lopások visszaszorításának érdekében kellene lépnie a hatóságoknak. Szerencsére a rendőrség személyzete a jövő évtől bővülni fog, ugyanis amikor Románia előreláthatóan csatlakozni fog a schengeni övezethez, a határőrök nagy része átkerül a rendőrség kötelékébe. Javasolták, hogy a helyi adóba egy speciális illetéket foglaljanak bele, amelyet arra használnak majd, hogy egy őrző-védő szolgálatot fizessenek ki belőle. Tanácsi határozattal kellene a magántulajdon védelmét biztosítani, a környező települések (Diószeg, Mihai Bravu, Félegyháza) hasonló tanácsi döntéseit felhasználni a székelyhídi elkészítéséhez. Kritika fogalmazódott meg a köztisztasági céggel szemben is, miszerint a szemetes nem jár rendszeresen és a szemetet a földre töltik. Felvetődött, hogy a közvilágítás javítási munkálatait egy közelebbi, diószegi vagy székelyhídi cégre kellene bízni. A buldoexkavátort ki kellene vinni a Kisirtásra is, mert az az utca még sosem volt kövezve és az idei költségvetésbe már nem is fér bele. Még olyan kérés is volt, hogy az önkormányzat szólítsa fel azokat a lakosokat, akik nem vágják le a füvet a járdaszélről.
Összegezve: a lakossági fórumok, falugyűlések hasznossága vitathatatlan, hiszen kiváló lehetőségek arra, hogy a városvezetést bárki szembesítse az általa tapasztalt gondokkal. A jövőben is lesznek időközönként hasonló összejövetelek. Különben a városvezetés a lakossággal való jobb kapcsolattartás érdekében úgy tervezi, 2011-től kezdődően minden héten lesz fogadóóra a falvakon, legalább hetente egyszer vagy kétszer.

 

Ér hangja