Az iskola utáni foglalkozások sikere: Beöthy Ödön-díjat kapott Béres Csaba polgármester

Székelyhíd tevékeny polgármestere és önkormányzata érdemelte ki a 2018-as év egyik Beöthy Ödön-díját, amelyet az RMDSZ Bihar megyei szervezetének küldöttgyűlésén osztottak ki december 14-én.

A nagyváradi Trade Centerben tartott találkozón a Beöthy Ödön-díjjal jutalmazott polgármesterek és önkormányzatok laudációit Szabó Ödön, a szövetség oktatásért felelős ügyvezető alelnöke olvasta fel. A 2014-ben alapított díjat – melyet Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke adott át – két kategóriában ítéli oda évente a szervezet példaértékű önkormányzati munkásságért és közösségépítő szerepért.
Idén Béres Csaba polgármester az ötletgazdag tevékenységért és a Gyermekeinkben a jövőnk elnevezésű program sikeréért részesült elismerésben.
Városunk vezetése iskola utáni napközi jellegű intézmények működtetéséért kapta meg a díjat, óvodás és I–IV. osztályos, hátrányos helyzetű, nagyon szegény családból származó gyerekek számára biztosítja tanítás utáni foglalkozást.
A kezdeményezés előterjesztője Kiss Sándor Elek, az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke volt. Az Európai Unió támogatásával, a Munkaügyi, Családügyi és Szociális Minisztérium programjának keretében 2011–2015 között megvalósult projekt négy új multifunkcionális nappali szociális központ révén Hegyközszentmiklóson, Csokalyon, Ér­kö­bölkúton és Nagykágyán gondoskodik ezekről a gyerekekről.
A székelyhídi helyhatóság a Diakónia Alapítvánnyal, a közösen működteti ezekben a multifunkcionális központokban a napköziket, ahol délután a gyerekek meleg ételt kapnak, szakképzett segítséggel tanulnak, és elkészítik a házi feladataikat. Ezenkívül megtanulják a helyes tisztálkodást, ima- és bibliaórákat, szabadidős foglalkozásokat is tartanak nekik, valamint kézművességet és népi játékokat is elsajátíthatnak. A négy multifunkcionális napközi otthonban és városunkban több mint 150 gyerekkel törődnek naponta, ami a település I–IV. osztályos gyerekeinek 20%-át jelenti. A Baptista Szeretetszolgálattal közösen pedig két óvodai csoport keretében 48 hátrányos helyzetű gyermekkel folytatnak délutáni foglalkozást a református egyház által biztosított helyszínen. Ezek mellett a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Gyermek Jézus Otthonában is részesítenek gyerekeket délutáni foglalkoztatásban.
Az országos projektnek köszönhetően Bihar megyében összesen öt szociális központ épült, ebből négy a Székelyhídhoz tartozó településeken.
A díjazás mellett szintén az említett küldöttgyűlésen választották meg a jövő februári RMDSZ-kongresszus Bihar megyei küldötteit is.


A díj névadójáról
A nagyváradi születésű Beöthy Ödön (1796–1854) politikus, szónok, a valamikori Bihar vármegye táblabírája, országgyűlési követe, alispánja, később főispánja volt. Az 1848–49-es szabadságharc idején partiumi/erdélyi kormánybiztos. Kossuth Lajos kormányzó a Kúria – legfelsőbb bíróság – első alelnökének nevezte ki. Emigrációban, Hamburgban hunyt el.

Szamos Mariann


Írta: Ér hangja